Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onlar, Allah'ın Rasul'ünün yanında bulunanlara, "Yardım etmeyin ki, dağılıp gitsinler." diyenlerdir. Oysa göklerin ve yeryüzünün bütün hazineleri Allah'ındır. Ancak, münafıklar, bu gerçeği kavrayamıyorlar.

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ
Humullezine yekulune la tunfiku ala men inde resulillahi hatta yenfaddu, ve lillahi hazainus semavati vel ardı ve lakinnel munafikine la yefkahun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Onlar, "Allah'ın peygamberinin yanında bulunanlara yardım etmeyiniz ki etrafından dağılıp gitsinler" diyenlerdir. Göklerin ve yerin bütün hazineleri yalnız Allah'ındır. Fakat münafıklar bu gerçeği anlamazlar.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Onlar, 'ALLAH''ın elçisinin yanında bulunanlara yardım etmeyin ki dağılıp gitsinler,' diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri ALLAH'a aittir; ama ikiyüzlüler kavrayamazlar.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onlar, Allah'ın Rasul'ünün yanında bulunanlara, "Yardım etmeyin ki, dağılıp gitsinler." diyenlerdir. Oysa göklerin ve yeryüzünün bütün hazineleri Allah'ındır. Ancak, münafıklar, bu gerçeği kavrayamıyorlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlar, şu sözü söyleyebilen kimselerdir: "Allah'ın elçisinin yanında yer alanlara bir şey vermeyin ki dağılsınlar!" Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, ama münafıklar bunu anlamazlar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Onlar, "Allah'ın elçisi ile birlikte olanlara hiçbir şey vermeyin ki, dağılıp gitsinler!" diyenlerdir. Oysa göklerin ve yeryüzünün kaynakları, Allah'ın malıdır; fakat ikiyüzlüler anlamazlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar, "Rasulullah'ın yanındakilere yardımda bulunmayın ki (etrafından) dağılıp gitsinler" diyen kimselerdir. Bakın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'a aittir; fakat münafıklar (bu gerçeği bile) kavramıyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Onlar: "Allah resulünün yanındakilere infak edip bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler!" diyen kişilerdir. Oysaki göklerin ve yerin hazineleri, Allah'ın tekelindedir. Ama münafıklar bunu anlamazlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlar ki: "Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiçbir infak (harcama)da bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler," derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar: "Allah'ın Resulünün yanındakilere nafaka vermeyin ki, dağılsınlar!" diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, fakat münafıklar anlamazlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar, (hemşehrilerine): "Allah'ın Elçisi ile birlikte olanlara hiçbir şey vermeyin ki belki o'nu terk et(mek zorunda kal)ırlar" derler. Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır ama bu gerçeği ikiyüzlüler kavrayamaz.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onlar, "Allah Resulü'nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler" diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlardır ki "Resulullahın yanındakilere nafaka vermeyin taki dağılsınlar" diyorlar. Halbuki Göklerin ve Yerin hazineleri Allahındır ve lakin Münafıklar anlamazlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar öyle kimselerdir ki: "Allah'ın Elçisinin yanında bulunanları beslemeyin ki dağılıp gitsinler" diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, fakat münafıklar anlamazlar.
Gültekin Onan
Onlar ki: "Tanrı'nın Resulü yanında bulunanlara hiçbir infak (harcama)da bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler" derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Tanrı'nındır. Ancak münafıklar kavramazlar (la yefkahun).
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar öyle kimselerdir ki "Allahın peygamberi nezdinde bulunan kimseleri beslemeyin. Taki dağılıb gitsinler" diyorlardı. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allahındır. Fakat o münafıklar ince anlamazlar.
İbni Kesir
Onlar öyle kimselerdir ki; Allah'ın peygamberinin yanında bulunanlar için hiç bir şey infak etmeyin de dağılıp gitsinler, derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama o münafıklar, bunu anlamazlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlar; -Allah'ın Resulünün yanındaki kimselere infakta bulunmayın ki dağılıp gitsinler, diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır; ama münafıklar anlayamazlar.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onlar: "Resulullahın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar!" diyen bedbahtlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır, lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onlar: "Rasulullah'ın yanında olanlara bağışta bulunmayın, böylece dağılıp gitsinler" diyen kimselerdir! Semaların ve arzın hazineleri Allah içindir! Fakat ikiyüzlüler anlayıp kavrayamazlar.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They are the ones who say, "Do not give any money to those who followed the messenger of GOD, perhaps they abandon him!" However, GOD possesses the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites do not comprehend.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They are the ones who say: "Do not spend on those who are with the messenger of God, unless they abandon him!" And to God belong the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They are the ones who say, "Do not spend on those who are with the messenger of God, unless they abandon him!" To God belongs the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites do not reason.
# Kelime Anlam Kök
1 humu: onlar
2 ellezine: ki
3 yekulune: diyorlar قول
4 la:
5 tunfiku: bir şey vermeyin نفق
6 ala:
7 men: bulunanlara
8 inde: yanında عند
9 rasuli: Elçisinin رسل
10 llahi: Allah'ın
11 hatta:
12 yenfeddu: dağılıp gitsinler فضض
13 velillahi: Allah'ındır
14 hazainu: hazineleri خزن
15 s-semavati: göklerin سمو
16 vel'erdi: ve yerin ارض
17 velakinne: fakat
18 l-munafikine: münafıklar نفق
19 la:
20 yefkahune: anlamazlar فقه