Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Bizden, Allah'a teslim olanlar da var, asilik edip kendilerine haksızlık yapanlar da. Allah'a teslim olanlar, gerçeği arayanlardır."

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
Ve enna minnel muslimune ve minnel kasitun, fe men esleme fe ulaike teharrev reşeda.
#kelimeanlamkök
1ve ennave elbette biz
2minnabizden vardır
3l-muslimunemüslümanlarسلم
4ve minnave bizden vardır
5l-kasitunedoğru yoldan sapanlarقسط
6fe menartık kimler
7eslememüslüman olursaسلم
8feulaikeişte onlar
9teharravaramışlardırحري
10raşedendoğru yoluرشد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Bizden Allah'a teslim olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar doğruyu araştıranlardır."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İçimizden (Allah'a) teslim olanlar da yoldan sapanlar
*
da var. (Allah'a) teslim olanlar, doğru yolu arayıp (bulmuş olan)lardır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Aramızdan Müslümanlar da var uzlaşmacılar da vardır." Kim teslim olursa, işte gerçeği araştıranlar onlardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Bizden, Allah'a teslim olanlar da var, asilik edip kendilerine haksızlık yapanlar da. Allah'a teslim olanlar, gerçeği arayanlardır."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İçimizden Allah'a teslim olanlar da var, yoldan çıkanlar da. Allah'a teslim olanlar olgunluk peşindedirler.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Aslında, aramızda, hem teslim olanlar hem de gerçeğin yolundan ayrılanlar vardır. Artık, kim teslim olmuşsa; gerçeğin yolunu arayanlar, işte onlardır!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bununla beraber, içimizden Allah'a tam teslim olanlar da var, kendisine kötülük edenler de; ama her kim Allah'a teslim olursa, işte onlar doğru bir bilinç inşa etmenin hakkını verenlerdir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Nihayet, bizden Allah'a teslim olanlar da var, haksızlığa sapıp çizgiden çıkanlar da var. Allah'a teslim olanlar, işte onlar, doğruyu ve hayrı aramışlardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"Ve elbette bizden müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Allah'a) teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp bulanlardır."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve doğrusu bizler: Bizlerden müslümanlar da var, bizlerden haksızlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama içimizde kendilerini Allah'a teslim edenler bulun(duğu doğrud)ur, tıpkı kendilerini zulme kaptıranlar bulunduğu gibi. Kendilerini Allah'a teslim edenler doğru ile eğriyi ayırd etme bilincine ulaşanlardır;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
"Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve doğrusu bizler: bizlerden müslimler de var, haksızlar da var, müslim olanlar, işte onlar rüşd-ü savabı arıyanlardır

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve biz, bizden müslümanlar da var ve bizden doğru yoldan sapanlar da var. Kimler müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır.

Gültekin Onan
"Ve elbette bizden müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Tanrı'ya) teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp bulanlardır."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
"Gerçek kimimiz müslümanlar, kimimiz ise zulmedenlerdir. Müslüman olan kişiler (yok mu?) işte onlar doğru yolu ara (yıb bul) muşlardır".

İbni Kesir
İçimizden teslim olanlar da vardır, kendilerine yazık edenler de. Kim teslim olursa; işte onlar, doğru yolu aramış olanlardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bizden müslüman olanlar da var, sapmış olanlarımız da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yola yönelenlerdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
"Bizden Allah'a itaat edenlerin yanında, hak yoldan sapan kafirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler, doğru yolu arayanlardır."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"Bizden teslim olmuşlar da vardır, hükümlere asi olan zalimler de vardır... Teslim olanlar, hakikatin olgunluğuna talip olanlardır. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Aramızdan müslümanlar da var uzlaşmacılar da vardır.' Kim teslim olursa, işte gerçeği araştıranlar onlardır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bizden, Allah'a teslim olanlar da var, asilik edip kendilerine haksızlık yapanlar da. Allah'a teslim olanlar, gerçeği arayanlardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
" 'Among us are the submitters, and among us are the compromisers.' " As for those who submitted, they are on the right path.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"And among us are those who submitted, and among us are the compromisers. As for those who have submitted, they have sought what is correct."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"Among us are those who peacefully surrendered, and among us are the compromisers. As for those who have peacefully surrendered, they have sought what is correct."