Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Yol gösteren rehberi dinlediğimizde ona inandık. Artık kim Rabb'ine iman ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden veya haksızlığa uğramaktan endişe etmez."

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
Ve enna lemma semi'nel huda amenna bih, fe men yu'min bi rabbihi fe la yehafu bahsen ve la reheka.
#kelimeanlamkök
1ve ennabiz
2lemmane zaman ki
3semia'naişitinceسمع
4l-hudayol gösteren (Kur'an)ıهدي
5amennainandıkامن
6bihiona
7fe menartık kim
8yu'mininanırsaامن
9birabbihiRabbineربب
10fela
11yehafukorkmazخوف
12behseneksik verilmesindenبخس
13ve lave ne de
14rahekankötülük edilmesindenرهق

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Biz o Kur'an'ı dinleyince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne bir ödül eksikliğine uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Şüphesiz ki artık biz o rehberi (Kur'an'ı) duyunca ona iman ettik. Rabbine güvenen kişi, kendisine herhangi bir zarar verilmesinden de haksızlığa uğratılmaktan da korkmaz.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Biz, yol göstereni işitir işitmez onu onayladık. Efendisini onaylayan hiçbir haksızlığa ve sıkıntıya uğramaz."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Yol gösteren rehberi
*
dinlediğimizde ona inandık. Artık kim Rabb'ine iman ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden veya haksızlığa uğramaktan endişe etmez."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
O Rehberi (Kur'an'ı) dinleyince biz ona inandık. Artık iyice anladık ki kim Rabbine inanıp güvenirse ne zarar etme ne de haksızlığa uğrama korkusu içine girer.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Aslında, yol göstereni duyunca Ona inandık. Artık, Efendisine kim inanırsa, yitim ve haksızlığa uğramak korkusu duymaz!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte tam da bu yüzden biz, ilahi rehberliği işitir işitmez ona inandık; artık kim Rabbine inanırsa, o ne bir ziyana uğrar, ne de gazaba.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Biz, doğruya ve güzele kılavuzlayanı dinleyince, ona inandık. Rabbine inanan kişi ne hakkının eksik verilmesinden korkar ne de tecavüze uğrayıp kuşatılmaktan."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"Elbette biz, o yol gösterici (Kur'an'ı) işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman ettik. Her kim O Rabbine iman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istila olunmak korkusu kalmaz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bu nedenle, (Allah'ın) rehberliği(ne çağrıyı) duyar duymaz ona inanmaya başladık. Rabbine inanan kimse hiçbir zaman ziyana veya haksızlığa uğrama korkusu duymaz.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
"Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iyman ettik, her kim o rabbına iyman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istiyla olunmak korkusu kalmaz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz, yol gösteren (Kur'an)ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa (ne hakkının) eksik verilmesinden, ne de kendisine kötülük edilmesinden korkar.

Gültekin Onan
"Elbette biz, o yol gösterici (Kuran'ı) işitince, ona inandık. Artık kim rabbine inanırsa, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
"Doğrusu, biz o hidayeti (Kur'anı) dinleyince ona iman etdik. Kim de Rabbine iman ederse o, ne bir (ecrinin) eksileceğinden, ne de bir haksızlığa uğrayacağından korkmaz".

İbni Kesir
Doğrusu biz, hidayeti işittiğimizde ona inandık. Kim Rabbına iman ederse; o, ecrinin eksiltilmesinden ve kendisine haksızlık edilmesinden korkmaz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Biz, yol göstericiyi işittiğimiz zaman ona inandık. Kim Rabbine iman ederse, (ecrinin) eksilmesinden ve haksızlık edilmesinden korkmaz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz hidayet Rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse, ne hakkının eksik verilmesinden, ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"Biz hüdayı (Kuran'ı) işittiğimizde, Onun hakikat olduğuna iman ettik... Kim Rabbine hakikati olarak iman ederse, (artık o) ne hakkının eksik verilmesinden korkar ve ne de zillete düşürülmekten!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Biz, yol gösteren (Kuran)ı işitir işitmez ona inandık. Rabbine inanan hiçbir haksızlığa ve sıkıntıya uğramaz.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Yol gösteren rehberi
*
dinlediğimizde ona inandık. Artık kim Rabb'ine iman ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden veya haksızlığa uğramaktan endişe etmez."

Rashad Khalifa The Final Testament
" 'When we heard the guidance, we believed therein. Anyone who believes in his Lord will never fear any injustice, nor any affliction.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"And when we heard the guidance, we believed in it. So whoever believes in his Lord, then he will not fear a decrease in reward, nor a burdensome punishment."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"When we heard the guidance, we acknowledged it. So whoever acknowledges his Lord, then he will not fear a decrease in reward, nor a burdensome punishment."