Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler seni tutuklamak, öldürmek veya sürgün etmek için plan yapıyorlardı. Onlar plan yaparlarken, Allah da plan yapıyordu. Allah, plan yapanların en hayırlısıdır.

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَۜ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ
Ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituke ev yaktuluke ev yuhricuk ve yemkurune ve yemkurullah, vallahu hayrul makirin.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2yemkurutuzak kuruyorlardıمكر
3bikesana
4ellezinekimseler
5keferuinkar edenlerكفر
6liyusbitukeseni tutup bağlamaları içinثبت
7evveya
8yektulukeöldürmeleri içinقتل
9evya da
10yuhricukesürmeleri içinخرج
11ve yemkuruneonlar tuzak kurarlarkenمكر
12ve yemkurutuzak kuruyorduمكر
13llahuAllah da
14vallahuAllah
15hayruen iyisidirخير
16l-makirinetuzak kuranlarınمكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hani, inkarcılar seni bağlayıp bir yere hapsetmek ya da öldürmek veya seni yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken, Allah da karşı tuzak kuruyordu. Allah tuzağı boşa çıkaranların en güçlüsüdür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani kâfir olanlar seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri veya seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kuruyorlar. Allah da (buna karşı) tuzak kuruyor.* Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa ALLAH da plan kuruyor. ALLAH plan kuranların en ustasıdır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler seni tutuklamak, öldürmek veya sürgün etmek için plan yapıyorlardı. Onlar plan yaparlarken, Allah da plan yapıyordu. Allah, plan yapanların en hayırlısıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir zamanlar, o kafirler, seni durdurmak, öldürmek ya da sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. Allah da tuzak kuruyordu. En iyi tuzak kuran Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, seni tutuklamak veya öldürmek veya sürgün etmek için, sinsi düzenler tasarlıyorlardı. Onlar, sinsi düzenler tasarlarlar; Allah da tasarlar. Çünkü Allah, düzen tasarlayanların en iyisidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani bir zaman da inkarda direnenler senin önünü kesmek, öldürmek ya da sürgün etmek için sana tuzaklar kuruyorlardı. Nitekim onlar hep tuzak kurmuşlar, Allah da onların tuzağını sürekli boşa çıkarmıştır; zira Allah tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Küfre sapanlar, seni tutup bağlamaları yahut öldürmeleri ya da yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlar, Allah da tuzak kurar. Ama Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hani bir zaman da o kafirler, seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri ya da sürüp çıkarmaları için, sana tuzak kuruyorlardı; onlar tuzak kurarlarken Allah da karşılığını kuruyordu. Öyle ya Allah tuzakların hayırlısını kurar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (hatırla, ey Peygamber,) hakikati inkara şartlanmış olanlar seni (tebliğden alıkoyup) durdurmak, öldürmek yahut sürgün etmek için sana karşı nasıl ince tuzaklar kuruyorlardı: onlar (hep) böyle tertipler peşinde koşarlarken Allah onların bu tertiplerini boşa çıkarttı, çünkü Allah bütün o tuzak kuranların üstündedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hani bir vakıt dı o kafirler seni tutub bağlamaları veya öldürmeleri veya sürüb çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı, onlar tuzak kurarlarken Allah da karşılığını kuruyordu, öyle ya Allah tuzakların hayırlısını kurar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri, ya da sürmeleri için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir. (O, kendisine karşı tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirir).

 • Gültekin Onan

  Hani o küfredenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmet amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı kurarlarken, Tanrı da bir tuzak kuruyordu. Tanrı tuzak kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani bir zaman o küfredenler seni tutub bağlamaları, ya seni öldürmeleri, yahud seni (yurdundan zorla) çıkarmaları için sana tuzak kuruyor (lar) di. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara mukaabele edenlerin en hayırlısıdır.

 • İbni Kesir

  Hani küfredenler; seni tutup bağlamak, yahut öldürmek veya çıkarmak için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarlarken Allah da düzenlerine müdahale ediyordu. Allah, düzen yapanların en hayırlısıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kafirler seni hapsetmek, öldürmek veya sürgün etmek için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir vakit de o kafirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye birtakım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kuradursunlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani o hakikat bilgisini inkar edenler, senin işlevini durdurmak yahut seni öldürmek ya da seni (yurdundan) çıkarmak için sana mekr (hile) düzenliyorlardı. Onlar mekr kurarlar, Allah, mekrlerine mekrin sonuçlarını yaşatarak cevap verir (yaptıklarını kendi aleyhlerine çevirir)! Allah mekr oluşturanların en hayırlısıdır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek, veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa ALLAH da plan kuruyor. ALLAH plan kuranların en ustasıdır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler, seni tutuklamak, öldürmek veya sürgün etmek için plan yapıyorlardı. Onlar plan yaparlarken, Allah da plan yapıyordu. Allah, plan yapanların en hayırlısıdır.

 • Progressive Muslims

  And the rejecters plot against you to arrest you, or to kill you, or to expel you. And they plot, and God plots, and God is the best of plotters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when those who ignore warning schemed against thee, to restrain thee, or to kill thee, or to drive thee out; and they scheme, and God schemes, and God is the best of schemers.

 • Aisha Bewley

  When those who are kafir were plotting against you to imprison you or kill you or expel you: they were plotting and Allah was plotting, but Allah is the Best of Plotters.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The disbelievers plot and scheme to neutralize you, or kill you, or banish you. However, they plot and scheme, but so does GOD. GOD is the best schemer.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the rejecters plot against you to arrest you, or to kill you, or to expel you. And they plot, and God plots, and God is the best of plotters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The ingrates plot against you to confine you, to kill you, or to expel you. They plot, and God plots, and God is the best of plotters.