Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Artık elde ettiğiniz ganimetten, helal ve temiz olarak yiyin ve Allah için takvalı olun. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّباًۘ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟
Fe kulu mimma ganimtum halalen tayyiben vettekullah, innallahe gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1fekuluartık yeyinاكل
2mimma
3ganimtumaldığınız ganimettenغنم
4halalenhelalحلل
5tayyiben(ve) temiz olarakطيب
6vettekuve korkunوقي
7llaheAllah'tan
8inneşüphesiz
9llaheAllah
10gafurunbağışlayandırغفر
11rahimunesirgeyendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyiniz. Allah'tan sakınınız. Şüphesiz ki Allah, bağışlayandır; merhamet edendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Artık elde ettiğiniz ganimetten temiz, helal olarak yiyin! Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun! Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Artık ele geçirdiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyebilirsiniz. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Artık elde ettiğiniz ganimetten, helal ve temiz olarak yiyin ve Allah için takvalı olun. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Aldığınız ganimeti helali hoş olarak yiyebilirsiniz. Allah'tan çekinerek korunun. Allah bağışlar, ikramı boldur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Savaş kazanımı olarak ele geçirdiğiniz şeylerden, helal ve temiz olarak artık yiyin. Ve Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın. Kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şu halde, ganimet olarak ele geçirdiklerinizin helal ve temiz olanlarını kullanın ve Allah'a karşı sorumlu davranın: unutmayın ki Allah tarifsiz bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Artık elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olarak yiyin; Allah'tan sakının! Allah çok affedici, çok merhametlidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun! Çünkü Allah, bağışlayan, çok merhamet edendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde, savaşta ele geçirdiğiniz şeyler için (yalnız) helal olanları kullanın ve Allaha karşı sorumluluk bilinci taşıyın: (hem de şu gerçeği hep akılda tutarak) Allah çok esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Artık elde ettiğiniz ganimetten halal ve hoş olarak yiyin ve Allaha korunun, çünkü Allah gafurdur rahimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Artık aldığınız ganimetten helal ve temiz olarak yeyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Gültekin Onan

  Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Tanrı'dan korkup sakının. Şüphesiz Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Artık elde etdiğiniz ganimetden halal ve hoş olarak yeyin. Allahdan korkun. Şübhesiz ki Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

 • İbni Kesir

  Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yeyin. Allah'tan da sakının. Çünkü Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin; Allah'tan korkun, şüphesiz Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım) artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yeyin.. . Allah'tan korunun. Muhakkak ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Artık ele geçirdiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyebilirsiniz. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Artık elde ettiğiniz ganimetten, helal ve temiz olarak yiyin ve Allah için takvalı* olun. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  So consume what you have gained, lawful and good, and be aware of God. God is Forgiving, Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So eat of what you took in spoils as lawful and good, and be in prudent fear of God; God is forgiving and merciful.

 • Aisha Bewley

  So make full use of any booty you have taken which is halal and good; and have taqwa of Allah. Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Therefore, eat from the spoils you have earned, that which is lawful and good, and observe GOD. GOD is Forgiver, Most Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So consume what you have gained, lawful and good, and be aware of God. God is Forgiving, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So consume what you have gained, lawful and good, and be aware of God. God is Forgiving, Compassionate.