Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler birbirlerinin evliyasıdır. Eğer siz de bunu yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük kargaşa olur.

وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌۜ
Vellezine keferu ba'duhum evliyau ba'd, illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir.
#kelimeanlamkök
1vellezinekimseler
2keferuinkar eden(ler)كفر
3bea'duhumbazılarıبعض
4evliya'uvelisidirlerولي
5bea'dindiğerlerininبعض
6illa
7tef'aluhueğer bunu yapmazsanızفعل
8tekunolurكون
9fitnetunfitneفتن
10fi
11l-erdiyeryüzündeارض
12ve fesadunve bir kargaşaفسد
13kebirunbüyükكبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkarcılar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar da birbirlerinin dostudur.* Siz onu (o dostluk birlikteliğini) yerine getirmezseniz,* yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler de birbirlerinin dostudur. Bu emirleri uygulamazsanız, yeryüzünde kaos ve büyük bir fesat olur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler birbirlerinin evliyasıdır.* Eğer siz de bunu yapmazsanız*, yeryüzünde fitne* ve büyük kargaşa olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetleri görmezlikten gelenlerin (kafirlerin) her biri diğerinin yakın dostudur. Siz burada emredileni yapmazsanız orada* çatışma (fitne) ve büyük bir bozulma (fesat) ortaya çıkar*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, birbirlerinin dostudur. Siz de böyle yapmazsanız, yeryüzünde karışıklık ve büyük bir kargaşa çıkar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim, küfre saplananlar (da) birbirleriyle dayanışma içindedirler. Ancak, siz de böyle yapmadıkça yeryüzünde zorbalık ve büyük bir baskı hakim olacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Küfre sapanlar da birbirlerinin dostlarıdır. Eğer şu dikkat çekilenleri yapmazsanız yeryüzünde bir fitne, büyük bir bozgun çıkar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kafirler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bütün bunlarla birlikte, (unutmayın ki) hakkı inkara şartlanmış olanlar birbirleriyle müttefiktirler; siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça yer yüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kafir bulunanlar da yekdiğerinin veliyleridir, böyle yapmazsanız yer yüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler, birbirlerinin velisidirler. Eğer bunu yapmazsanız (mü'minleri bırakıp kafirleri dost tutarsanız), yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaşa olur.

 • Gültekin Onan

  Küfredenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kafir olanlar bile birbirinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız yer yüzünde bir fitne ve büyük fesad olur.

 • İbni Kesir

  Küfredenler ise birbirlerinin dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız; yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kafir olanlar birbirlerinin velisidir. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dini inkar edenler birbirlerine sahip çıkarlar. Eğer siz birbirinize yardımcı olmazsanız, dünyada fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler, birbirlerinin sahipleridir (birbirlerine arka çıkarlar)! Eğer siz de bunu yapmazsanız (birbirinize sahip çıkıp destek vermezseniz) yeryüzünde fitne ve büyük bozulma yaşarsınız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler de birbirlerinin dostudur. Bu emirleri uygulamazsanız, yeryüzünde kaos ve büyük bir fesad olur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler birbirlerinin evliyalarıdırlar.* Eğer siz de bunu yapmazsanız*, yeryüzünde büyük bir baskı, zulüm ve kargaşa olur.

 • Progressive Muslims

  As for those who reject, they are allies to one another. If you do not do this, then there will be oppression on Earth and great corruption.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who ignore warning are allies of one another; save you do it, there will be means of denial in the land and great corruption.

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir are the friends and protectors of one another. If you do not act in this way there will be turmoil in the land and great corruption.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieved are allies of one another. Unless you keep these commandments, there will be chaos on earth, and terrible corruption.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who reject, they are allies to one another. If you do not do this, then there will be oppression on the earth and great corruption.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who reject, they are allies to one another. If you do not do this, then there will be oppression on earth and great corruption.