Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan kimi de: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme. " der. İyi bilmiş ol ki, onlar, fitneye düşmüşlerdir. Cehennem onları kuşatacaktır.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ ل۪ي وَلَا تَفْتِنّ۪يۜ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواۜ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُح۪يطَةٌ بِالْكَافِر۪ينَ
Ve minhum men yekulu'zen li ve la teftinni, e la fil fitneti sekatu, ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin.
#kelimeanlamkök
1ve minhumve içlerinden
2menkimseler
3yekuluderlerقول
4'zenizin verاذن
5libana
6ve lave
7teftinnibeni fitneye düşürmeفتن
8elaiyi bilinki
9fi
10l-fitnetionlar zaten fitneyeفتن
11sekatudüşmüşlerdirسقط
12ve inneve şüphesiz
13cehennemecehennem
14lemuhitatunkuşatacaktırحوط
15bil-kafirinekafirleriكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlardan, "Bana izin ver, beni denemeye kalkma!" diyenler vardır. Dikkat ediniz ki, onlar zaten denenmektedirler. Cehennem, inkarcıları kuşatmıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan öylesi de var ki: "Bana izin ver; beni fitneye düşürme!" der. Dikkat edin! Onlar zaten fitneye düşmüşlerdir.* Şüphesiz ki cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatıcıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan bazıları, "Bana izin ver, beni sıkıntıya sokma" diyor. Onlar zaten bu tavırlarıyla sıkıntının içine düşmüşlerdir; kafirleri cehennem kuşatmaktadır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan kimi de: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme.*" der. İyi bilmiş ol ki, onlar, fitneye düşmüşlerdir. Cehennem onları kuşatacaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan kimi de "Bana müsaade et de başım belaya girmesin" der. Bil ki, onlar belanın içine zaten düşmüşlerdir. Alevli ateş, görmezlik eden o kafirleri elbette kuşatacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aralarından kimileri, "Bana izin ver ve beni sıkıntıya sokma!" derler. İyi bilmelisin ki, sıkıntının içine düşmüşlerdir. Kuşkusuz, nankörlük edenleri, kesinlikle cehennem kuşatacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlardan kimileri de "İzin ver bana, beni günaha sokma!" der. Şu işe bakın ki, baştan ayağa günaha gömüldüler: Üstelik, nankörlükte ısrar edenler bir de cehennem tarafından kuşatılacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçlerinden bazısı: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme." der. Dikkat edin, fitnenin ta içine kendileri düşmüşlerdir. Ve cehennem o nankörleri elbette çepeçevre kuşatacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o inkar edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İçlerinden: "Aman bize izin ver, başımı derde sokma!" diyen de var. Bilmiş ol ki, asıl kendileri derde düştüler ve kesinlikle cehennem kafirleri kaplayacaktır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onların arasında, "(Evde kalmam için) bana izin ver; beni böylesine çetin bir sınava sokma!" diyen (niceleri) vardı. Ama işte (tam da böyle bir istekte bulunmakla sınavı zaten başından kaybetmiş ve) kötülüğün ayartısına yenik düşmüş oldular; ve (bunun bir sonucu olarak da) bilin ki, cehennem, hakkı tanımaktan kaçınanların hepsini er geç kuşatacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan "Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevk etme" diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem, kafirleri elbette kuşatacaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden "aman bana izin ver, başımı derde sokma" diyen de var. Bilmiş ol ki derde asıl kendileri düştüler ve her halde Cehennem kaplar elbette kafirleri

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden öylesi var ki: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" der. İyi bilin ki, onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem de kafirleri kuşatacaktır.

 • Gültekin Onan

  Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o kafirleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlardan kimi de: "Bana izin ver, beni fitneye (isyana ve muhaalefete) düşürme" diyeceklerdir. Haberin olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Cehennem ise o kafirleri her halde ve her halde çepçevre kuşatıcıdır.

 • İbni Kesir

  Onlardan kimi de: Bana izin ver, beni fitneye düşürme, der. İyi bilin ki; onlar fitne içine düşmüşlerdir. Ve muhakkak ki cehennem, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlardan: -Bana izin ver, beni fitneye düşürme, diyenler vardır. Haberiniz olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Cehennem ise o kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İçlerinden bazıları: "Bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma!" der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem elbette kafirleri her taraftan kuşatacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan bazısı: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" der.. . Dikkat edin, fitnenin ta içindedirler zaten! Muhakkak ki Cehennem (yanma şartları), hakikat bilgisini inkar edenleri (Esma'sıyla onların hakikati olarak) ihata eder!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan bazıları, 'Bana izin ver, beni sıkıntıya sokma,' diyor. Onlar zaten bu tavırlarıyla sıkıntının içine düşmüşlerdir; kafirleri cehennem kuşatmaktadır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan kimi de: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme.*" der. İyi bilmiş ol ki, onlar, fitneye düşmüşlerdir. Cehennem onları kuşatacaktır.

 • Progressive Muslims

  And from them are those who Say: "Grant me leave, and do not test me. " But it is in the test that they have indeed fallen, and Hell is surrounding the rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among them is he who says: “Grant thou me leave, and subject thou me not to means of denial.” Save into the means of denial have they fallen; and Gehenna encompasses the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  Among them are there some who say, ‘Give me permission to stay. Do not put temptation in my way.’ Have they not fallen into that very temptation? Hell hems in the kafirun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some of them would say, "Give me permission (to stay behind); do not impose such a hardship on me." In fact, they have thus incurred a terrible hardship; Hell is surrounding the disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from them are those who say: "Grant me leave, and do not test me." But it is in the test that they have indeed fallen, and Hell is surrounding the rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Some of them say, "Grant me leave, and do not test me." But it is in the test that they have indeed fallen, and hell is surrounding the ingrates.