Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar, sizden değiller. Onlar, ayrılık çıkaran bir topluluktur.

وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْۜ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
Ve yahlifune billahi innehum le minkum, ve ma hum minkum ve lakinnehum kavmun yefrekun.
#kelimeanlamkök
1ve yehlifuneve yemin ediyorlarحلف
2billahiAllah'a
3innehummuhakkak onlar
4leminkumsizden olduklarına
5vemaoysa değiller
6humonlar
7minkumsizden
8velakinnehumfakat onlar
9kavmunbir toplulukturقوم
10yefrakunekorkakفرق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değildir, fakat onlar korkak bir topluluktur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (O münafıklar) mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. (Oysa) onlar sizden değillerdir* fakat onlar korkan bir toplumdur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden olduklarına dair ALLAH'a yemin ederler; oysa sizden değiller, onlar anlaşmazlık çıkaran bir topluluktur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar, sizden değiller. Onlar, ayrılık çıkaran bir topluluktur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Biz sizdeniz" diye Allah'a yemin ederler. Onlar sizden değildirler. Ama onlar korkaklar topluluğudur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sizden olduklarına ilişkin, Allah'ın üzerine yemin ediyorlar; fakat sizden değillerdir. Zaten onlar, korkak bir toplumdur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onlar, kendilerinin sizden olduğuna dair Allah adına yemin ederler; oysa ki onlar sizden değildirler; ve fakat onlar, korkuya teslim olmuş bir güruhturlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kesinlikle sizden oldukları yolunda Allah'a yemin ederler. Gerçekte onlar sizden değillerdir. Doğrusu şu ki onlar, ödleri patlayasıya korkan bir topluluktur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar, hiç şüphe yok ki, sizden olduklarına dair, Allah'a yemin de ederler. Oysa sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir topluluk ki korkudan ödleri patlıyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sizden olmadıkları, fakat (sadece) korkunun yönlendirdiği bir topluluk oldukları halde Allaha yeminle sizden olduklarını söylerler:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şeksiz şüphesiz sizden olduklarına dair Allaha yemin de ederler, halbuki sizden değildirler, ve lakin onlar öyle bir kavm ki ödleri patlıyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizden olduklarına Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değiller, fakat onlar korkak bir topluluktur.

 • Gültekin Onan

  Gerçekten sizden olduklarına dair Tanrı adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakikat, onlar muhakkak sizden olduklarına (dair) Allaha and de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar öyle bir kavmdir ki daima korkarlar.

 • İbni Kesir

  Ve Allah'a yemin ederler ki; gerçekten sizinledirler. Halbuki onlar, sizinle değildirler. Ancak korkak bir kavimdirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Onlar sizden değillerdir. Aksine onlar korkak bir toplumdur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O münafıklar yanınızda Allah'a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar kafirlerin maruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle ödleri kopan bir topluluktur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah namına yemin ediyorlar ki kendileri kesinlikle sizdenmişler! (Oysa) onlar sizden değillerdir! Ne var ki onlar korkuda şiddetli (korkak) bir kavimdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden olduklarına dair ALLAH'a yemin ederler; oysa sizden değiller, onlar anlaşmazlık çıkaran bir topluluktur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar, sizden değiller. Onlar, ayrılık çıkaran bir topluluktur.

 • Progressive Muslims

  And they swear by God that they are with you, while they are not with you; but they are a people who are indecisive.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they swear by God that they are of you, when they are not of you; but they are a people who are afraid.

 • Aisha Bewley

  They swear by Allah that they are of your number, but they are not of your number. Rather, they are people who are scared.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They swear by GOD that they belong with you, while they do not belong with you; they are divisive people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they swear by God that they are with you, while they are not with you; but they are a people who are indecisive.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They swear by God that they are with you, while they are not with you; but they are timid and divisive people.