Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan bir topluluk: "Ey Yesrib halkı, sizin için burada duracak bir yer yok, hemen dönün. Yine onlardan bir grup da: "Evlerimiz gerçekten korumasızdır." diyerek Nebiden izin istiyorlardı. Oysaki evleri korumasız değildi. Onlar, savaştan kaçmak için bahane arıyorlardı.

وَاِذْ قَالَتْ طَٓائِفَةٌ مِنْهُمْ يَٓا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَر۪يقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍۜ اِنْ يُر۪يدُونَ اِلَّا فِرَاراً
Ve iz kalet taifetun minhum ya ehle yesribe la mukame lekum ferciu, ve yeste'zinu ferikun minhumun nebiyye yekulune inne buyutena avretun ve ma hiye bi avreh, in yuridune illa firara.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2kaletdemişti kiقول
3taifetunbir grupطوف
4minhumonlardan
5ya ehlehalkıاهل
6yesribeYesrib
7laartık yoktur
8mukameduracak yerقوم
9lekumsize
10ferciudönünرجع
11ve yeste'zinuve izin istiyorduاذن
12ferikunbir toplulukفرق
13minhumuonlardan
14n-nebiyyenebilerdenنبا
15yekulunediyerekقول
16innegerçekten
17buyutenaevlerimizبيت
18avratun(sağlam değil) açıktırعور
19ve maoysa değildi
20hiyeonlar(ın evleri)
21biavratinaçıkعور
22in
23yuriduneistemiyorlardıرود
24illabaşka bir şey
25firarankaçmak(tan)فرر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İçlerinden bir grup da, "Ey Yesrib halkı! Tutunacak bir yeriniz kalmadı, geri dönünüz" demişti. Onlardan başka bir grup da Peygamberden, "Evlerimiz korumasız kaldı" diyerek izin istiyordu. Oysa evleri korumasız değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan bir grup da şöyle demişti: "Ey Yesribliler* (Medineliler)! Sizin için durmanın sırası değil, dönün!" İçlerinden bir grup ise evleri savunmasız olmadığı halde "Şüphesiz ki evlerimiz savunmasızdır!" diyerek Peygamber'den izin istiyordu; (savaştan) kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan bir grup ise, "Yesrib halkı, artık tutunamazsınız; geri dönün" diyordu. Onlardan diğer grup ise, evleri korunduğu halde, "Evlerimiz korumasız kaldı" diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Tüm amaçları kaçmak idi.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan bir topluluk: "Ey Yesrib* halkı, sizin için burada duracak bir yer yok, hemen dönün. Yine onlardan bir grup da: "Evlerimiz gerçekten korumasızdır." diyerek Nebiden izin istiyorlardı. Oysaki evleri korumasız değildi. Onlar, savaştan kaçmak için bahane arıyorlardı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İçlerinden bir takımı da şöyle diyordu: "Ey Yesripliler*! Tutunacağınız bir yer kalmadı, geri dönün!" Bir bölük de "Evlerimiz korumasız!" diyerek Nebi'den izin istiyorlardı. Oysa evleri korumasız değildi. Tek istekleri savaştan kaçmaktı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik onların arasından bir küme, şöyle demişti: "Ey Yesrib halkı.* Sizin için kalacak yer yok; artık dönün!" Onların arasından bir küme de "Evlerimiz açık kaldı!" diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri açık değildi; yalnızca kaçmak istiyorlardı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine o sırada onlardan bir tayfa da çıkmış; "Ey Yesripliler! Buradan elinize hiçbir şey geçmez, derhal dönün!" demişti; yine bir başka gurup da evleri korumasız olmadığı halde "Evlerimiz korumasız" gerekçesiyle Peygamber'den izin istemişlerdi; oysa ki onların maksatları cepheden kaçmaktı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hani, onlardan bir grup şöyle demişti: "Ey Yesrib halkı, duracak yeriniz yok, hemen geri dönün!" İçlerinden bir grup da Peygamber'den izin istiyor: "İnan olsun, evlerimiz kaygı duyulacak durumda." diyorlardı. Oysaki evleri kaygı duyulacak durumda değildi; sadece kaçmak istiyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan bir grup da hani şöyle demişti: "Ey Yesrib (Medine) halkı, artık sizin için (burada) kalacak yer yok, şu halde dönün." Onlardan bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz açıktır" diye Peygamberden izin istiyordu; oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O vakit bunlardan bir grup: "Ey Yesrip (Medine) halkı sizin için duracak yer yok, hemen dönün." diyorlardı. Yine onlardan bir kısmı da peygamberden izin istiyor, "evlerimiz gerçekten açıktır." diyorlardı; halbuki, açık değildi, sırf kaçmak istiyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (hatırla) içlerinden bazısı şöyle demişti: "Ey Yesrib halkı! Burada (düşmana) karşı koyamazsınız, (evlerinize) geri dönün!" O arada içlerinden bir grup da, "Evlerimiz (saldırılara) açık durumda!" diyerek Peygamber'den izin istemişti halbuki evleri (aslında saldırıya) açık değildi: tek amaçları kaytarmaktı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani onlardan bir grup, "Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün" demişti. Onlardan bir başka grup da, "Evlerimiz açık (korumasız)" diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o vakıt ki bunlardan bir taife "ey Yesrib ehalisi! Sizin için duracak yer yok hemen dönün" diyorlardı, yine onlardan bir kısmı da Peygamberden izin istiyor "cidden evlerimiz açıktır" diyorlardı, halbuki açık değil, sırf kaçmak istiyorlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan bir grup da demişti ki: "Ey Yesrib (Medine) halkı, artık size duracak yer yok, (haydi durmayın, evlerinize) dönün (Yahut: Artık bu dinde durmanız doğru değil, dönün)". Onlardan bir topluluk da. "Evlerimiz (sağlam değil), açıktır" diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı.

 • Gültekin Onan

  Onlardan bir grup da hani şöyle demişti: "Ey Yesrib (Medine) ehli, artık sizin için (burada) kalacak yer yok, şu halde dönün." Onlardan bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz açıktır" diye Peygamberden izin istiyordu; oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O zaman onlardan bir güruh: "Ey Yesrib ahalisi, sizin için burada durmak yok. Hemen dönün" demiş (ler) di. Onlardan bir kısmı da: "Hakıykaten evleriniz açıkdır" diyorlar, peygamberden izin istiyor (lar) dı. Halbuki onlar (ın evleri) açık değildir. Onlar kaçmakdan başka bir şey arzu etmiyorlardı.

 • İbni Kesir

  Hani onlardan bir grup demişti ki: Ey Medine halkı; sizin için tutunacak bir yer yok. Artık geri dönün. İçlerinden bir grup da peygamberden izin isteyerek diyorlardı ki: Evlerimiz düşmana açıktır. Halbuki evleri açık değildi. Onlar, sadece kaçmak istiyorlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlardan bir grubu da: -Ey Yesrip Halkı, sizin için duracak yer kalmadı, geri çekilin demişler. Onlardan bir başka grup da Peygamber'den izin istiyor: -Evlerimiz açık, diyorlardı. Oysa evleri açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir kısmı: "Ey Yesribliler! Burada düşmana karşı koyamazsınız, mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz!" diyordu. Onlardan bir başka bölük: "Evlerimiz korunmasız!" diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi, onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani onlardan bir grup dedi ki: "Ey Yesrib Halkı (Yesrib, Medine'nin eski adıdır)! Sizin için kalınacak yer yoktur; geri dönün!" Onlardan bir grupsa: "Muhakkak ki evlerimiz korumasızdır" diyerek O Nebiden izin istiyordu.. . Oysa onlar (evleri) korunaksız değildir. . . Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan bir grup ise, 'Yesrib halkı, artık tutunamazsınız; geri dönün,' diyordu. Onlardan diğer grup ise, evleri korunduğu halde, 'Evlerimiz korumasız kaldı,' diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Tüm amaçları kaçmak idi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan bir topluluk: "Ey Yesrib* halkı, sizin için burada duracak bir yer yok, hemen dönün. Yine onlardan bir grup da: "Evlerimiz gerçekten korumasızdır." diyerek Nebiden izin istiyorlardı. Oysaki evleri korumasız değildi. Onlar, savaştan kaçmak için bahane arıyorlardı.

 • Progressive Muslims

  And a group of them said: "O people of Yathrib, you cannot make a stand; therefore, retreat. " And a small party of them sought permission from the prophet, saying: "Our homes are exposed," while they were not exposed. They just wanted to flee.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when a number of them said: “O people of Yathrib: there is no position for you, so go back,” and a faction among them sought leave of the Prophet, saying: “Our houses are exposed,” when they were not exposed; they sought only to flee.

 • Aisha Bewley

  and a group of them said, ‘People of Yathrib, Your position is untenable so return!’ some of them asked the Prophet to excuse them, saying, ‘Our houses are exposed,’ when they were not exposed; it was merely that they wanted to run away.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  A group of them said, "O people of Yathrib, you cannot attain victory; go back." Others made up excuses to the prophet: "Our homes are vulnerable," when they were not vulnerable. They just wanted to flee.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And a group of them said: "O people of Yathrib, there is no station for you, so come back." And a small party of them sought permission from the prophet, saying: "Our homes are exposed," while they were not exposed. They just wanted to flee.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A group of them said, "O people of Yathrib, you cannot make a stand; therefore, retreat." A small party of them sought permission from the prophet, saying: "Our homes are exposed," while they were not exposed. They just wanted to flee.