Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: Eğer Allah başınıza bir kötülük getirmeyi dilese sizi kim koruyabilir? Veya size bir rahmet dilese... Onlar, kendileri için Allah'tan başka bir veli de bir yardımcı da bulamazlar.

قُلْ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُٓوءاً اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةًۜ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِياًّ وَلَا نَص۪يراً
Kul men zellezi ya'sımukum minallahi in erade bikum suen ev eradebikum rahmeh, ve la yecidune lehum min dunillahi veliyyen ve la nasira.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2menkimdir?
3zaşu
4llezikimse ki
5yea'simukumsizi koruyacakعصم
6mine-dan
7llahiAllah-
8ineğer
9eradeisteseرود
10bikumsize
11su'enbir kötülükسوا
12evveya
13eradedileseرود
14bikumsize
15rahmetenrahmetرحم
16ve la
17yecidunebulamazlarوجد
18lehumkendilerine
19min
20dunibaşkaدون
21llahiAllah'tan
22veliyyenbir dostولي
23ve lane de
24nesiranbir yardımcıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Eğer Allah, size bir kötülük dilese veya size rahmet dilese, O'nun bu isteğine kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı bulabilirler."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Allah size herhangi bir kötülük dilerse, sizi O'na karşı kim koruyabilir veya size herhangi bir merhamet dilerse (size kim zarar verebilir ki)!"* Onlar kendileri için Allah'a rağmen hiçbir dost da yardımcı da bulamayacaklardır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "ALLAH sizin için bir kötülük dilese veya bir rahmet dilese O'na karşı sizi kim koruyacak? Onlar ALLAH'tan başka bir sahip ve yardımcı bulamayacaklardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: Eğer Allah başınıza bir kötülük getirmeyi dilese sizi kim koruyabilir? Veya size bir rahmet dilese...* Onlar, kendileri için Allah'tan başka bir veli de bir yardımcı da bulamazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki: "Allah size bir kötülük istese veya ikramda bulunsa, Allah'a karşı kim önünüzde durabilir? Onlar, Allah ile aralarına girecek dost da bulamazlar, yardımcı da."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Sizin için bir kötülük dilerse, Allah ile aranıza kim girebilir?" "Veya sizin için bir rahmet dilerse?" Allah'tan başka ayrıca, ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Eğer O sizi bir zarara uğratmayı dilese, sizi Allah'a karşı kim koruyabilir? Ya da size bir rahmet takdir etse (sizi bundan kim mahrum edebilir)?" Onlar kendileri için, Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Allah size bir kötülük murat eder yahut bir rahmet dilerse, Allah'la aranıza kim girebilir?" Onlar kendileri için, Allah'tan başka ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Size bir kötülük isteyecek olsa sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?" Onlar, kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Şayet size bir felaket murad eder veya size bir rahmet dilerse, sizi Allah'tan saklamak kimin haddine?" Allah'tan başka kendilerine bir koruyucu da bulamazlar, bir yardımcı da.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Allah size bir zarar vermek istese, sizi O'ndan kim koruyabilir? Yahut rahmetini bağışlamak istese (kim mani olabilir?)" Allah'tan başka bir yardımcı ve koruyucu bulamayacaklar(ını bilmezler mi?)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir?" Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki kimin haddine ki sizi Allahdan saklasın, şayed size felaket murad eder, yahud size bir rahmet murad ederse? Hem Allahdan başka kendilerine bir veliy de bulamazlar bir nasir de

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Allah size kötülük istese veya size rahmet dilese, sizi O'ndan kim korur? (Allah'ın azabından sizi kim kurtarır, O'nun rahmetine kim engel olur?) Kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulurlar."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Size bir kötülük isteyecek olsa sizi Tanrı'dan koruyacak, veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?" Onlar, kendileri için Tanrı'nın dışında ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Size bir fenalık dilerse Allahdan sizi koruyacak, yahud size bir rahmet dilerse (Ona mani' olacak) kimdir"? Onlar kendileri için Allahdan başka hiçbir yar ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

 • İbni Kesir

  De ki: Allah sizin için bir kötülük dilerse veya bir rahmet dilerse; sizi O'na karşı koruyabilecek kimdir? Onlar Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Eğer Allah size bir bela veya rahmet dilemişse sizi Allah'tan kim koruyabilir? Onlar, Allah'tan başka bir veli ve yardımcı bulamazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Yahut o size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki?" Onlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Eğer sizden bir kötülük (açığa çıkarmayı) irade ederse yahut sizden bir rahmet (açığa çıkarmayı) irade ederse, sizi Allah'a (iradesine) karşı kim korur?" Allah dununda ne bir Veliyy ne de bir yardımcı bulamazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'ALLAH sizin için bir kötülük dilese veya bir rahmet dilese O'na karşı sizi kim koruyacak? Onlar ALLAH'tan başka bir sahip ve yardımcı bulamayacaklardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: Eğer Allah başınıza bir felaket getirmeyi dilese sizi kim koruyabilir? Veya size bir rahmet dilese…* Onlar, kendileri için Allah'tan başka bir veli* de bir yardımcı da bulamazlar.

 • Progressive Muslims

  Say: "Who can protect you from God if He intends to harm you, or He intends any blessing for you" They will never find besides God any ally or victor.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Who is it that can protect you from God if He intends harm for you or intends for you mercy?” And they will not find for them, besides God, ally or helper.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Who is going to shield you from Allah if He desires evil for you or desires mercy for you?’ They will find no one to protect or help them besides Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Who would protect you from GOD if He willed any adversity, or willed any blessing for you?" They can never find, beside GOD, any other lord and master.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Who can protect you from God if He intends to harm you, or He intends any blessing for you?" They will never find besides God any ally or victor.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Who can protect you from God if He intends to harm you, or He intends any blessing for you?" They will never find besides God any ally or victor.