Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirlere ve münafıklara boyun eğme, onların baskılarına aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

وَلَا تُطِـعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ اَذٰيهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۜ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَك۪يلاً
Ve la tutııl kafirine vel munafikine veda'ezahum ve tevekkel alallah, ve kefa billahi vekila.
#kelimeanlamkök
1ve lave asla
2tutiiita'at etmeطوع
3l-kafirinekafirlereكفر
4velmunafikineve münafıklaraنفق
5ve dea've aldırmaودع
6ezahumonların eziyetlerineاذي
7ve teve kkelve dayanوكل
8ala
9llahiAllah'a
10ve kefave yeterكفي
11billahiAllah
12vekilenvekil olarakوكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kafirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma! Allah'a güven! Koruyucu olarak Allah yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma! Allah'a güven! Vekil olarak Allah yeter.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve ALLAH'a güven; koruyucu olarak ALLAH yeter.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirlere ve münafıklara boyun eğme, onların baskılarına aldırma. Allah'a tevekkül* et. Vekil* olarak Allah yeter.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmezlikten gelenlere ve ikiyüzlülere boyun eğme; eziyetlerine de aldırma. Sen kendine Allah'ı vekil et; çünkü vekil olarak Allah yeter.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenlere ve ikiyüzlülere uyma. Onların incitmelerine aldırış etme ve yalnızca Allah'a güven. Koruyucu olarak, Allah yeterlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Asla inkarcılara ve ikiyüzlülere uyma ve onlara incitici sözler söyleme/onların incitici sözlerine aldırma; ve yalnız Allah'a güven: zira koruyucu otorite olarak Allah yeter.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkarcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerini bırak ve Allah'a tevekkül et! Allah vekil olunca hepsine yeter!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  hakikati inkar edenler ve ikiyüzlüler(in değerlerin)e uyma ve onların incitici sözlerine aldırma! (Yalnız) Allah'a güven! Hiç kimse Allah kadar güven verici olamaz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kafirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak da Allaha mütevekkil ol, Allah, vekil olunca hepsine yeter

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kafirlere ve münafıklara ita'at etme. Onların eziyetlerine aldırma, Allah'a dayan; vekil (koruyucu) olarak Allah yeter.

 • Gültekin Onan

  Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve Tanrı'ya tevekkül et. Vekil olarak Tanrı yeter.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kafirlere de, münafıklara da itaat etme. Onların ezalarına (şimdilik) aldırış etme. Allaha güvenib dayan. Sıyanet edici olarak Allah yeter.

 • İbni Kesir

  Kafirlere ve münafıklara uyma, onların eziyetlerine aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kafirlere ve münafıklara itaat etme! Eziyetlerine aldırma. Allah'a dayan! Vekil olarak Allah yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sakın kafirlere, münafıklara itaat etme, onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenlere de, münafıklara da uyma! Onların eziyetlerine aldırma! Allah'a tevekkül et! Esma'sıyla hakikatin Allah, Vekiyl olarak yeterlidir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve ALLAH'a güven; koruyucu olarak ALLAH yeter.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörlere ve münafıklara boyun eğme, onların baskılarına aldırma. Allah'a tevekkül* et. Vekil* olarak Allah yeter.

 • Progressive Muslims

  And do not obey the rejecters and the hypocrites, and ignore their insults, and put your trust in God; God suffices as an advocate.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And obey thou not the false claimers of guidance and the waverers; and disregard thou their hindrances, and place thou thy trust in God; and God is sufficient as disposer of affairs.

 • Aisha Bewley

  Do not obey the kafirun and hypocrites and disregard their abuse of you. Put your trust in Allah. Allah suffices as a Protector.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do not obey the disbelievers and the hypocrites, disregard their insults, and put your trust in GOD; GOD suffices as an advocate.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not obey the rejecters and the hypocrites, and ignore their insults, and put your trust in God; for God suffices as an advocate.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not obey the ingrates and the hypocrites, and ignore their insults, put your trust in God; God suffices as an advocate.