Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ki, doğru kimselere, doğruluklarını sorsun. Ve Kafirlere de acı verecek bir azap hazırladı.

لِيَسْـَٔلَ الصَّادِق۪ينَ عَنْ صِدْقِهِمْۚ وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَاباً اَل۪يماً۟
Li yes'eles sadikine an sıdkıhim, ve eadde lil kafirine azaben elima.
#kelimeanlamkök
1liyeselesorması içinسال
2s-sadikinedoğrularaصدق
3an-ndan
4sidkihimdoğrulukları-صدق
5ve eaddeve hazırlamıştırعدد
6lilkafirinekafirler içinكفر
7azabenbir azabعذب
8elimenacıklıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, o doğru kişilere ne söylediklerini soracaktır. Allah inkar edenler için de acıklı bir azap hazırlamıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah bu sözü), doğru kişilerin doğruluklarını sorgulasın diye (almıştı). Kâfirler için de elem verici bir azap hazırlamıştır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece doğrulardan doğruluklarını soracağız. İnkarcılar içinse acı bir azap hazırlamıştır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ki, doğru kimselere, doğruluklarını sorsun.* Ve Kafirlere* de acı verecek bir azap hazırladı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunu, sözlerini tutanların dürüstlüklerini (sadıkların sadakatlerini) sorgulamak için yaptık. Kafirlere de (verdiği sözü görmezden gelenlere) acıklı bir azaphazırladık*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Doğru olanlara, doğruluklarını sorsun diye. Nankörlük edenlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ta ki O, sözlerine sadık kalanların sadakatlerine buldukları karşılığın hesabını sorabilsin: zira O, inkarcılar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ki Allah, özüyle sözü bir olanlardan doğruluklarını sorsun. Küfre batmışlara ise korkunç bir azap hazırlamıştır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Allah'ın) sorması için. Kafirlere ise acı bir azab hazırlamıştır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  (Bunu) doğrulara doğruluklarından sorması için (yaptı). Kafirler için ise acı bir azap hazırladık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ki, (zamanın bitiminde) O, bu hak davanın temsilcilerine hakikate sadık kalmalarını(n yeryüzünde nasıl bir karşılık gördüğünü) sorabilsin. Ve O, hakikati inkar edenlerin tümü için acı bir azap hazırlamıştır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Allah, bunu) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sadıklara sadakatlerinden soracağı için, kafirler için ise elim bir azab hazırladık

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Böyle yaptık) Ki (Allah), o doğrulara doğruluklarından sorsun. Kafirlere de acı bir azab hazırlamıştır.

 • Gültekin Onan

  Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Tanrı'nın) sorması için. Kafirlere ise acı bir azab hazırlamıştır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Taki (Allah) o saadıklara sadakatları sorsun. O kafirler için pek acıklı bir azab hazırladı.

 • İbni Kesir

  Sadıklardan sadakatlarını sormak için. Ve O kafirlere elim bir azab hazırlamıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Doğrulara doğruluklarından sormak ve inkarcılara da acı bir azap hazırlamak için...

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (7-8) Bir vakit, Biz peygamberlerden, kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet onlardan pek sağlam söz almıştık ki vakti gelince O, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sadıklara sıdklarının gereği sorulsun (denensinler bu konuda) diye.. . Hakikat bilgisini inkar edenler için ise feci bir azap hazırlamıştır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece doğrulardan doğruluklarını soracağız. İnkarcılar içinse acı bir azap hazırlamıştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ki, doğru kimselere, doğruluklarını sorsun.* Ve gerçeği yalanlayan nankörlere de acı verecek bir azap hazırladı.

 • Progressive Muslims

  So that the truthful may be asked about their truthfulness, and He has prepared for the rejecters a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That He might question the truthful about their truthfulness; and He has prepared for the false claimers of guidance a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  so that He would be able to question the sadiqun about their sincerity; and He has prepared a painful punishment for the kafirun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Subsequently, He will surely question the truthful about their truthfulness, and has prepared for the disbelievers (in this Quranic fact) a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So that the truthful may be asked about their truthfulness, and He has prepared for the rejecters a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So that the truthful may be asked about their truthfulness, and He has prepared for the ingrates a painful retribution.