Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, ma'rufu yapıp telkin ederler, münkere engel olurlar; hayırda birbirleriyle yarışırlar, işte bunlar salihlerdendir.

يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِۜ وَاُو۬لٰٓئِكَ مِنَ الصَّالِح۪ينَ
Yu'minune billahi vel yevmil ahiri ve ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munkeri ve yusariune fil hayrat, ve ulaike mines salihin.
#kelimeanlamkök
1yu'minuneinanırlarامن
2billahiAllah'a
3velyevmive gününeيوم
4l-ahiriahiretاخر
5ve ye'muruneve emrederامر
6bil-mea'rufiiyiliğiعرف
7ve yenhevneve men'ederlerنهي
8ani-ten
9l-munkerikötülük-نكر
10ve yusariuneve koşarlarسرع
11fi
12l-hayratihayır işlerineخير
13ve ulaikeişte onlar
14mine-dendir
15s-salihineiyiler-صلح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar.İşte bunlar erdemli insanlardandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder; iyiliği emreder (öğütler), kötülükten engeller (sakındırır) ve iyi işlerde yarışırlar. İşte bunlar, iyilerdendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylarlar, iyiliği öğütler kötülükten sakındırır ve iyi işlere koşuşurlar. İşte onlar iyilerdendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, ma'rufu yapıp telkin ederler, münkere engel olurlar; hayırda birbirleriyle yarışırlar, işte bunlar salihlerdendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanan, marufa (Kitab'a) uygun olanı isteyen, münkere (o ölçülere uymayana) karşı çıkan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir. İyi olanlar işte bunlardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inanırlar; güzel olanı öğütlerler, kötülüğü yasaklarlar ve iyiliklerde yarışırlar. Erdemli olanlar, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyi ve doğru olanı teklif eder kötü ve yanlış olandan sakındırırlar; ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar: işte bunlar aktif iyi olanlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar hayra ve barışa yönelik hizmet üretenlerdendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar ve hayırlara koşuşurlar. İşte onlar, iyi kimselerdendirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar: işte bunlar dürüst ve erdemli kimselerdendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allaha inanırlar, Ahıret gününe inanırlar, ma'rufu emrederler, münkerden nehyederler, hayırlara koşuşurlar ve işte bunlar salihindendirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men ederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.

 • Gültekin Onan

  Bunlar Tanrı'ya ve ahiret gününe inanır, maruf olanı buyurur, münkerden sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allaha ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükden vaz geçirmiye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar. İşte onlar saalihlerdendirler.

 • İbni Kesir

  Onlar; Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Hayırlara koşuşurlar, işte onlar salihlerdendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanır. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, hayırlarda yarışırlar. İşte onlar da salihlerdendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah Esma'sının nefslerinin hakikati olduğuna ve sonsuz geleceğe iman ederler, Hak ve hakikatle hükmederler, Din'e ters düşen şeylerden insanları sakındırırlar ve (maddi - manevi) hayırlara koşuşurlar. İşte onlar salihlerdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği öğütler kötülükten sakındırır ve iyi işlere koşuşurlar. İşte onlar iyilerdendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, ma'rufu buyururlar, münkerden sakındırırlar; hayırda birbirleriyle yarışırlar; işte bunlar salihlerdendir.

 • Progressive Muslims

  They believe in God and the Last Day and order kindness and deter from evil, and they hasten in goodness; these are of the righteous ones.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They believe in God and the Last Day, and enjoin what is fitting, and forbid perversity, and compete in good deeds; and those are among the righteous.

 • Aisha Bewley

  They have iman in Allah and the Last Day, and enjoin the right and forbid the wrong, and compete in doing good. They are among the righteous.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They believe in GOD and the Last Day, they advocate righteousness and forbid evil, and they hasten to do righteous works. These are the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They believe in God and the Last Day and order kindness and prohibit vice, and they hasten in goodness; these are of the good doers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They acknowledge God and the Last day, promote recognized norms and deter from evil, and they hasten in goodness; these are of the reformed ones.