Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nice nebilerle, rabbani olanlar birlikte savaştı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

وَكَاَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَۙ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَث۪يرٌۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَٓا اَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ
Ve keeyyin min nebiyyin katele, meahu rıbbiyyune kesir, fe ma vehenu li ma asabehum fi sebilillahi ve ma daufu ve mestekanu vallahu yuhibbus sabirin.
#kelimeanlamkök
1ve keeyyinnice var ki
2minden
3nebiyyinnebi-نبا
4kateleçarpıştılarقتل
5meahukendileriyle beraber
6ribbiyyuneRabbani (erenler)ربب
7kesirunbirçokكثر
8fema
9vehenuyılmadılarوهن
10limaşeylerden
11esabehumbaşlarında gelenصوب
12fi
13sebiliyolundaسبل
14llahiAllah
15ve ma
16deufuzayıflık göstermedilerضعف
17ve ma
18stekanuboyun eğmedilerكين
19vallahuAllah
20yuhibbuseverحبب
21s-sabirinesabredenleriصبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Nice peygamberler vardır ki, Allah'ın pek çok sevgili kulu onlarla birlikte savaşmışlar, Allah yolunda başlarına gelenden zerre kadar yılmamış, gevşememiş, boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Nice peygamberler vardı ki beraberinde kendilerini Rablerine adayanlar bulunduğu hâlde savaşmışlardı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik göstermemiş, (düşmanlarına karşı) boyun eğmemişlerdi. Allah (işte böyle) sabredenleri sever.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nice peygamberler var ki yanlarında kendilerini Efendi'lerine adamış birçok kişi ile birlikte savaştılar. ALLAH yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. ALLAH direnenleri sever.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nice nebilerle, rabbani olanlar birlikte savaştı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerini Rablerine (Sahiplerine) teslim etmiş çok kişi, nice nebi ile birlikte savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah, sabredenleri sever.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nice peygamberin yanında, kendisini Efendisine adamış olan birçok kişi savaştı. Allah'ın yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar ve boyun eğmediler. Çünkü Allah, dirençli olanları sever.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve nice peygamber, yanındaki Rabbe adanmış bir çok insanla birlikte savaşma durumunda kaldı. Onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ne yılgınlığa kapıldılar, ne acziyet gösterdiler, ne de baş eğdiler: zira Allah direnenleri sever.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nice peygamber, beraberinde kendisini Rabb'e adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır. Allah sabredenleri sever.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nice peygamberler vardır ki, bir çok Allah erleri onların maiyyetinde savaştı ve Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, zaaf göstermediler ve baş eğmediler. Allah da sabredenleri sever.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Nice peygamber, arkasında Allah'a ram olmuş birçok insanla birlikte (O'nun yolunda) savaşmak zorunda kaldı: Onlar, Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne zayıf düştüler ve ne de kendilerini (düşman önünde) küçük düşürdüler, zira Allah sıkıntılara göğüs gerenleri sever;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nice Peygamber, ma'iyyetinde rübubiyyet aşina bir çok erenler harb ettiler de Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı fütur getirmediler, za'f göstermediler, miskinlik etmediler Allah da sabredenleri sever

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nice peygamber var ki, kendileriyle beraber birçok erenler çarpıştılar; Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

 • Gültekin Onan

  Nice peygamberle birlikte birçok rabbani (bilginler) savaşa girdiler de, Tanrı yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Tanrı, sabredenleri sever.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nice peygamber (gelib geçmişdi ki) maiyyetinde bir çok alimler muhaarebe etdi de Allah yolunda kendilerine gelen (belalar) dan dolayı ne gevşeklik, ne za'f göstermediler, (düşmana) boyun da eğmediler. Allah sabr (-u sebat) edenleri sever.

 • İbni Kesir

  Nice peygamberler, beraberinde Rabba kul olanlardan bir çoğu bulunduğu halde savaştılar ve Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Nice peygamberler vardır ki onların yanında bir çok rabbani (Rabbine yönelen kimse) savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelen musibetler sebebiyle gevşememişler, zaaf göstermemiş ve boyun da eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber,kendisini Allah'a adamış birçok rabbaniler savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nice Nebiler, beraberlerinde Rablerinin kulluğu içinde olduklarını yaşayanlar olduğu halde savaştılar da; Allah yolunda başlarına gelenler yüzünden gevşemediler, zaaf göstermediler ve boyun eğmediler. Allah güçlüklere tahammül edenleri sever.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nice peygamberler var ki kendilerini Rab'lerine adamış birçok kişi onlarla birlikte savaştı. ALLAH yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. ALLAH direnenleri sever.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nice nebilerle, kendilerini Allah'a adamış olanlar birlikte savaştı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

 • Progressive Muslims

  And many prophets had a large number of devotees fighting with them. They did not waver by what afflicted them in the cause of God, nor did they become weak, nor did they become discouraged; and God loves the patient ones.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And alongside how many a prophet have fought many stoutly devout men! And they fainted not at what befell them in the cause of God; neither did they weaken, nor did they yield. And God loves the patient.

 • Aisha Bewley

  Many a Prophet has been killed, when there were many thousands with him! They did not give up in the face of what assailed them in the Way of Allah, nor did they weaken, nor did they yield. Allah loves the steadfast.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Many a prophet had godly people fight along with him, without ever wavering under pressure in the cause of GOD, nor did they hesitate or become discouraged. GOD loves the steadfast.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And many a prophet had a large number of Devotees fighting with him. They did not waver by what afflicted them in the cause of God, nor did they become weak, nor did they become discouraged; and God loves the patient ones.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Many a prophet had a large number of devotees fighting with him. They did not waver by what afflicted them in the cause of God, nor did they become weak, nor did they become discouraged; and God loves the steadfast.