Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yetki verdiğine dair, hakkında hiçbir kanıt indirmediği varlıklara, ilahlık yakıştırmalarından dolayı, Kafirlerin kalplerine korku salacağız. Onların sığınakları ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

سَنُلْق۪ي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَٓا اَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه۪ سُلْطَاناًۚ وَمَأْوٰيهُمُ النَّارُۜ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِم۪ينَ
Se nulki fi kulubillezine keferur ru'be bima eşraku billahi ma lem yunezzil bihi sultana, ve me'vahumun nar, ve bi'se mesvez zalimin.
#kelimeanlamkök
1senulkisalacağızلقي
2fi
3kulubikalblerineقلب
4ellezinekimselerin
5keferuinkar edenlerinكفر
6r-rua'bekorkuرعب
7bimadolayı
8eşrakuortak koştuklarındanشرك
9billahiAllah'a
10maşeyleri
11lem
12yunezzilindirmediğiنزل
13bihikendilerine
14sultanenhiçbir güçسلط
15ve me'vahumuve gidecekleri yer deاوي
16n-narucehennemdirنور
17ve bi'sene kötüdürباس
18mesvavaracağı yerثوي
19z-zaliminezalimlerinظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları sebebiyle, kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaları sebebiyle, kâfir olanların kalplerine yakında korku salacağız. Onların barınağı ateştir. Zalimlerin yeri ne kötüdür!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Güçsüz ve yetkisiz kişileri ALLAH'a ortak koştukları için inkarcıların kalplerine korku salacağız. Yerleri ateştir. Zalimlerin durağı ne kötü!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yetki verdiğine dair, hakkında hiçbir kanıt indirmediği varlıklara, ilahlık yakıştırmalarından dolayı, Kafirlerin kalplerine korku salacağız. Onların sığınakları ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kafirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiği bir delile dayanmadan O'na ortaklar koşmuşlardır. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Bu yanlışı yapanların yerleşecekleri yer ne kötüdür!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Allah'a ortaklar koştukları için, nankörlük edenlerin yüreklerine korku salacağız. Onların barınağı ateştir; haksızlık yapanlar, ne kötü bir yerde kalacaklar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hiçbir delile dayanmadan Allah'a şirk koşmalarından dolayı kafirlerin yüreklerine korku salacağız. Nitekim onların son durağı ateştir: ne berbattır zalimlerin meskeni!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın, kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştukları için, küfre sapanların kalplerine korku salacağız. Barınakları ateştir onların. Ne kötüdür o zalimlerin varacakları yer!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendisi hakkında hiç bir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri, ona ortak koştukları için, o kafirlerin kalplerine korku düşüreceğiz. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne de kötüdür o zalimler yatağı!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'tan başka varlıklara -O'nun hiçbir zaman yetki tanımadığı şeylere- ilahlık yakıştırdıklarından dolayı, hakikati inkara şartlanmış olanların kalplerine korku salacağız; onların son durağı ateştir, ne kötüdür zalimlerin meskeni!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı; inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın hiç bir bürhan indirmediği şeyleri ona şerik koştukları için biz o kafirlerin kalblerine korku düşüreceğiz, onların varacakları yer, Cehennemdir, ne de kötüdür o zalimler yatağı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın, kendilerine hiçbir güç (vermediği, haklarında hiçbir delil) indirmediği şeyleri, Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalblerine korku salacağız; gidecekleri yer de cehennemdir! Zalimlerin varacağı yer, ne kötüdür!

 • Gültekin Onan

  Kendisi hakkında hiç bir delil indirmediği şeyi Tanrı'ya ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakkında Allanın hiç bir huccet indirmediği şeyleri Ona eş tanıdıklarından dolayı küfr (ve inkar) edenlerin kalblerine korku salacağız. Onların yurdları ateşdir. Zalimlerin dönüb varacağı yer ne kötüdür!.

 • İbni Kesir

  Hakkında hiçbir delil indirilmediği şeyi Allah'a eş tuttuklarından dolayı küfredenlerin kalblerine korku salacağız. Onların varacağı yer, ateştir. Ne kötüdür o zalimlerin varacağı yer.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hakkında hiç bir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koştukları için kafirlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O kafirler, Allah'ın, tanrılıklarını kabul ettiğine dair hiç bir delil indirmediği birtakım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için, Onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine tanrı oldukları yolunda hiçbir delil inzal edilmemiş olanları, hakikatlerindeki Allah Esma'sına şirk koştukları için, kafirlerin kalplerinde korku oluşturacağız, yaşam ortamları da ateştir. Zalimlerin ulaştığı son ne kötüdür!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Güçsüz ve yetkisiz kişileri ALLAH'a ortak koştukları için inkarcıların kalplerine korku salacağız. Yerleri ateştir. Zalimlerin durağı ne kötü!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yetki verdiğine dair, hakkında hiçbir kanıt indirmediği varlıklara, ilahlık yakıştırmalarından dolayı, gerçeği yalanlayan nankörlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacakları yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

 • Progressive Muslims

  We will cast terror in the hearts of those who rejected, because of what they have set up besides God while He never sent down any authority to do so, and their destiny is the Fire. Miserable is the abode of the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We will cast into the hearts of those who ignore warning terror because they have ascribed a partnership with God to that for which He sent not down authority; and their shelter is the Fire; and evil is the dwelling of the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  We will cast terror into the hearts of those who are kafir because they have associated others with Allah for which He has not sent down any authority. Their shelter will be the Fire. How evil is the abode of the wrongdoers!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We will throw terror into the hearts of those who disbelieved, since they set up besides GOD powerless idols. Their destiny is Hell; what a miserable abode for the transgressors!

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We will cast terror in the hearts of those who have rejected, because of what they have set up besides God while He never sent down any authority to do so, and their destiny is the Fire. Miserable is the abode of the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We will cast fear in the hearts of those who rejected, because of what they have set up besides God while He never sent down any authority to do so, and their destiny is the fire. Miserable is the abode of the wicked.