Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunlar: Sabreden, dürüst olan, gönülden bağlı olan, infak eden ve seher vaktinde bağışlanma dileyenlerdir.

اَلصَّابِر۪ينَ وَالصَّادِق۪ينَ وَالْقَانِت۪ينَ وَالْمُنْفِق۪ينَ وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْاَسْحَارِ
Es sabirine ves sadıkine vel kanitine vel munfikine vel mustagfirine bil eshar.
#kelimeanlamkök
1es-sabirinesabredenlerصبر
2ve ssadikineve sadık olanlarصدق
3velkanitineve gönülden itaat edenlerقنت
4velmunfikineve infak edenlerنفق
5velmustegfirineve istiğfar edenlerغفر
6bil-eshariseherlerdeسحر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Allah, "Ey Rabbimiz! Sana inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru" diyenlerin, zorluklara sabredenlerin ve sözlerini tutanların, Rablerine yürekten bağlı olanların, servetlerini Allah yolunda harcayanların ve seherlerde bütün kalpleriyle af dileyenlerin kalplerindeki her şeyi görür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Onlar) sabredenler, dürüst olanlar, (Allah'a) boyun eğenler, infak edenler (verenler) ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenler(dir).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, sabredenlerdir, doğru sözlülerdir, gönülden teslim olanlardır, insanlara yardım edenler ve seherlerde/gönülden bağışlanma dileyenlerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunlar: Sabreden, dürüst olan, gönülden bağlı olan, infak eden ve seher vaktinde bağışlanma dileyenlerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar sabırlı, özü sözü doğru, Allah'a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve seher vakitlerinde* bağışlanma dileyen kimselerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dirençli olanlar, doğruyu söyleyenler, içtenlikle özgüleyenler, yardımlaşmak amacıyla paylaşanlar ve güneşin doğmasına yakın zamanlarda bağışlanma dileyenlerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (zorluklara) sabredenleri, (imana) sadakat gösterenleri, (Allah'a) boyun eğenleri, (O'nun için) harcayanları, (günahlarından dolayı) seherlerde canı gönülden yalvaranları (da görür).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kullar ki sabredenlerdir, özü-sözü doğru olanlardır, ilahi huzurda duranlardır, nimet ve imkanlardan başkalarını yararlandıranlardır; seherlerde, bağışlanmak için yakaranlardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O sabredenleri, doğruluktan ayrılmayanları, divan duranları, nafaka verenleri ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri koru! derler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Zorluklara sabredenlerin ve sözlerini tutanların, (Rablerine) yürekten bağlı olanların, (servetlerini Allah yolunda) harcayanların ve bütün kalpleriyle af dileyenlerin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (16-17) (Bunlar), "Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru" diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah'tan) bağışlanma dileyenlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O sabr edenleri, o sıdk-u sadakatle gidenleri, o divan duranları, o nefaka verenleri, ve o seher vakitleri istiğfar eyleyenleri

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sabredenleri, doğru olanları, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranları, Allah için (mal) harcayanları ve seherlerde istiğfar edenleri (Allah'tan bağışlanmalarını dileyenleri Allah) görmektedir.

 • Gültekin Onan

  Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (16-17) (O takvaaya erenler): "Ey Rabbimiz, biz iman etdik. Artık bizim günahlarımızı yarlığa ve bizi o ateşin azabından koru" diyenler, sabredenler, (imanlarında) gerçek olanlar, (Allaha) itaatle boyun eğenler, infaak edenler, seharlarda Allahdan mağfiret isteyenlerdir.

 • İbni Kesir

  Sabredenler, doğru olanlar, gönülden ibadet edenler, infak edenler ve seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (Onlar): Sabredenler, sadık olanlar, gönülden boyun eğenler, sadaka verenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Onlar) sabredenlerdir, sadıklardır, kanitlerdir (kulluğunun idrakıyla boyun eğmişlerdir), (muhtaçlara) bağışlayanlardır, seher vakti (uyanma sürecinde) eksikliklerinden dolayı istiğfar edenlerdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, sabredenlerdir, doğru sözlülerdir, gönülden teslim olanlardır, insanlara yardım edenler ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunlar: Sabreden, dürüst olan, gönülden bağlı olan, infak eden ve seher vaktinde bağışlanma dileyenlerdir.

 • Progressive Muslims

  The patient, and the truthful, and the devout, and the givers, and the seekers of forgiveness in the late hours of the night.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The patient, the truthful, the humbly obedient, those who spend, and the seekers of forgiveness at dawn.

 • Aisha Bewley

  those who say, ‘Our Lord, we have iman, so forgive us our wrong actions and safeguard us from the punishment of the Fire. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They are steadfast, truthful, submitting, charitable, and meditators at dawn.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The patient, and the truthful, and the dutiful, and the givers, and the seekers of forgiveness in the late hours of the night.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The patient, the truthful, the devout, the givers, and the seekers of forgiveness in the late periods of the night.