Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mü'minler, Mü'minleri bırakıp da Kafirleri evliya edinmesinler. Kafirleri evliya edinenin, Allah'la bir bağı kalmaz. Ancak onlardan korunmanız başka. Allah, sizi, kendisine karşı gelmekten sakındırır. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ
La yettehizil mu'minunel kafirine evliyae min dunil mu'minin, ve men yef'al zalike fe leyse minallahi fi şey'in illa en tetteku minhum tukata, ve yuhazzirukumullahu nefseh, ve ilallahil masir.
#kelimeanlamkök
1la
2yettehiziedinmesinاخذ
3l-mu'minuneMü'minlerامن
4l-kafirinekafirleriكفر
5evliya'edostولي
6min
7dunibırakıpدون
8l-mu'minineinananlarıامن
9ve menve kim
10yef'alyaparsaفعل
11zalikeböyle
12feleysekalmaz (değildir)ليس
13mine
14llahiAllah ile
15fi
16şey'inbir şey (dostluğu)شيا
17illaancak başka
18en
19tettekukorunmanızوقي
20minhumonlardan
21tukaten(gelebilecek) tehlikedenوقي
22ve yuhazzirukumuve sizi sakındırırحذر
23llahuAllah
24nefsehukendisin(in emirlerine karşı gelmek)denنفس
25ve ila
26llahive Allah'adır
27l-mesirudönüşصير
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler; çünkü kendinizi onlardan korumak için bu yola başvurmanız hariç, kim bunu yaparsa, Allah ile bütün bağını koparmış olur. Ancak Allah, kendisine karşı dikkatli olmanız konusunda sizi uyarıyor; çünkü dönüş Allah'adır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin! Kim bunu yaparsa, artık Allah ile bir şeyi (ilgisi) kalmaz. Ancak onlardan (kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Dönüş, yalnızca Allah'adır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar, iman edenleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim bunu yaparsa ALLAH ile bir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan korkmanız hali başka... ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. Dönüş ALLAH'adır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mü'minler, Mü'minleri bırakıp da Kafirleri evliya edinmesinler. Kafirleri evliya edinenin, Allah'la bir bağı kalmaz. Ancak onlardan korunmanız başka. Allah, sizi, kendisine karşı gelmekten sakındırır. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Müminler kafirleri kendilerine, müminlerden yakın tutmasınlar. Onlardan bir şekilde korunma haricinde bunu yapanın Allah'tan bir beklentisi olamaz. Allah, sizi kendine karşı uyarır. Dönüp varacağınız yer, Allah'ın huzurudur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnananlar, inananlardan başka bir de ayrıca, nankörlük edenleri dost edinmesin. Onlardan korunmak için sakınmanız dışında, kim bunu yaparsa, Allah ile ilişiği kesilir. Allah, Kendisinden sakınmanız için sizi uyarıyor. Çünkü dönüş, Allah'a olacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Mü'minler mü'minleri bırakıp da kafirleri (askeri) müttefik edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan bütünüyle kopmuş olur; ancak kendinizi onlara karşı korumak için (bilinçli bir tercihse), o başka: Ne ki Allah, kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder; çünkü bütün yollar Allah'a çıkar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları gönül dostu edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah'la ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan korunmanız müstesna. Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş yalnız Allah'adır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah'tan hiç bir şey (yardım) yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınma(nız) başka. Allah, sizi kendisinden sakındırır. Varış Allah'adır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnananlar, inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Her kim bunu yaparsa, Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan bir korunma yapmanız başka. Allah, sizi kendisinden korkmanız için uyarıyor. Sonuçta gidiş Allah'adır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Müminler, müminleri bırakıp hakikati inkara şartlanmış olanları dost edinmesinler -çünkü bunu yapan, Allah ile bütün bağını koparmış olur- kendinizi onlardan korumak için bu yola başvurmanız hariç. Ancak Allah, Kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder, çünkü bütün yollar Allah'a varır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah, asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'minler, mü'minleri bırakıb da kafirleri dost edinmesin, ve onu her kim yaparsa Allahdan ilişiği kesilmiş olur ancak onlardan bir korunma yapmanız başka, maamafih Allah sizi kendisinden tahzir buyurur, nihayet de gidiş Allahadır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'minler, inananları bırakıp, kafirleri dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir dostluğu kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başka. (Şerlerinden korunmak için dost gözükebilirsiniz). Allah sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den sakındırır. (Sakın hükümlerine aykırı davranarak, düşmanlarını dost tutarak O'nun gazabına uğramayın. Çünkü) dönüş Allah'adır.

 • Gültekin Onan

  İnançlılar, inançlıları bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Tanrı'dan hiç bir şey (yardım) yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınma(nız) başka. Tanrı, sizi kendisinden sakındırır. Varış Tanrı'yadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Mü'minler, mü'minleri bırakıb da kafirleri dostlar edinmesin. Kim bunu yaparsa (ona) Allahdan hiç bir şey (hiç bir yardım) yokdur. Meğer ki onlardan, gelebilecek bir tehlikeden dolayı, sakınmış olasınız. Allah size (asıl) kendisinden korkmanızı emrediyor. Nihayet gidiş de ancak Allahadır.

 • İbni Kesir

  Mü'minler, Mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa; Allah ile dostluğu kalmaz. Ancak onlardan sakınmanız müstesnadır. Allah, size kendisinden korkmanızı emrediyor. Dönüş Allah'adır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veli / dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah'tan hiç bir şey beklemesin. Ancak, onlardan (gelebilecek bir tehlikeden korkarsanız) korunma gayesiyle, sakınmanız hariçtir. Allah, asıl kendisinden korkmanız için sizi uyarıyor. Dönüş Allah'adır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Müminler, müminleri bırakıp, kafirleri veli edinmesinler! Kim böyle yaparsa, Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka! Allah sizi, Kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edenler, iman edenleri bırakıp, hakikati inkar edenleri veli - dost edinmesin. Bunu yapan, Allah'la bağını koparmış olur. Bu ancak korunma amaçlı olabilir. Allah sizi kendisine dikkatli olmanız konusunda uyarır. Dönüşünüz Allah'adır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar, inananları bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim bunu yaparsa ALLAH ile bir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan korkmanız hali başka... ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. Dönüş ALLAH'adır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Mü'minler, mü'minleri bırakıp da gerçeği yalanlayan nankörleri evliya edinmesinler. Gerçeği yalanlayan nankörleri evliya edinenin, Allah'la bir bağı kalmaz. Ancak onlardan korunmanız başka. Allah, sizi, kendisine karşı gelmekten sakındırır. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır.

 • Progressive Muslims

  Let not the believers take the rejecters as allies instead of the believers. And whoever does so will have nothing with God; for you are to be cautious of them as they deserve. And God warns you of Himself, and to God is the destiny.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Let not the believers take as allies the false claimers of guidance rather than believers; and whoso does that is not of God in anything — save that you be in prudent fear of them, as a precaution. And God warns you of Himself; and to God is the journey’s end.

 • Aisha Bewley

  You merge the night into the day. You merge the day into the night. You bring out the living from the dead. You bring out the dead from the living. You provide for whoever You will without any reckoning.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The believers never ally themselves with the disbelievers, instead of the believers. Whoever does this is exiled from GOD. Exempted are those who are forced to do this to avoid persecution. GOD alerts you that you shall reverence Him alone. To GOD is the ultimate destiny.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Let not the believers take the rejecters as allies instead of the believers. And whoever does so will have nothing with God; for you are to be cautious of them as they deserve. And God warns you of Himself, and to God is the destiny.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Let not those who acknowledge take the ingrates as allies instead of those who acknowledge. Whoever does so will have nothing with God, for you are to be cautious of them for a particular reason. Moreover, God warns you of Himself, and to God is the destiny.