Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan bir kısım kimseler de Kitap'ta olmadığı halde, Kitap'tan sanasınız diye Kitap'ı dillerini eğip bükerek okurlar. Oysa o Kitap'tan değildir. "Bu Allah katındandır." diyorlar, oysa o, Allah'tan değildir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقاً يَلْوُ۫نَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
Ve inne minhum le ferikan yelvune elsinetehum bil kitabi li tahsebuhu minel kitabi ve ma huve minel kitab, ve yekulune huve min indillahi ve ma huve min indillah, ve yekulune alallahil kezibe ve hum ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1ve inneve şüphesiz
2minhumonlardan
3leferikanbir grup (var ki)فرق
4yelvuneeğip bükerlerلوي
5elsinetehumdilleriniلسن
6bil-kitabiKitaplaكتب
7litehsebuhusiz sanasınız diyeحسب
8mine-tan
9l-kitabiKitap-كتب
10ve ma(halbuki) yoktur
11huveo
12mine
13l-kitabiKitaptaكتب
14ve yekuluneve derlerقول
15huveo
16min-ndandır
17indikatı-عند
18llahiAllah
19vemaoysa değildir
20huveo
21min-ndan
22indikatı-عند
23llahiAllah
24ve yekuluneve söylerlerقول
25alakarşı
26llahiAllah'a
27l-kezibeyalanكذب
28vehumve onlar
29yea'lemunebile bileعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlardan bir grup var ki, kitapta olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye, dilleriyle kitabı çarpıtırlar ve Allah'tan olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır!" derler, böylece bile bile Allah hakkında yalanlar uydururlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki onlardan (kitap ehlinden) bir grup, (okuduklarını) kitaptan sanasınız diye Kitab'ı (Tevrat'ı okurken) dillerini eğip bükerler. (Oysa) o (okudukları), Kitaptan (Tevrat'tan) değildir. (Söyledikleri) Allah katından olmadığı hâlde "O, Allah katındandır." derler. Allah hakkında bilerek yalan söylerler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitaba benzetmeye çalışır ve ALLAH katından olmadığı halde, "Bu ALLAH katındandır" derler. Bile bile, ALLAH adına yalan söylerler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan bir kısım kimseler de Kitap'ta olmadığı halde, Kitap'tan sanasınız diye Kitap'ı dillerini eğip bükerek okurlar. Oysa o Kitap'tan değildir. "Bu Allah katındandır." diyorlar, oysa o, Allah'tan değildir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan bir takımı Kitaptan okur gibi dillerini eğip bükerler ki Kitap'tan sanasınız. Ama Kitaptan değildir. "O Allah katındandır." derler, ama Allah katından da değildir. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların arasından bir küme, Kitap'ı okurken, okuduklarını Kitap'tan sanmanız için dillerini eğip bükerler. Oysa okudukları, Kitap'tan değildir. "Bu, Allah'ın katındandır!" derler. Oysa Allah'ın katından değildir. Bilmelerine karşın, Allah hakkında yalanlar söylerler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine onlardan öylesi de var ki, Kitap'tan olmadığı halde ona ait olduğunu sanasınız diye dillerini eğip bükerek Kitabı çarpıtırlar ve o Allah katından olmadığı halde "Bu Allah katındandır" derler: sonuçta onlar bile bile Allah'a iftira etmiş olurlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap'tan olmayan birşeyi siz Kitap'tan sanasınız diye, dillerini Kitap'la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. "Bu Allah katındandır" derler. Oysa o, Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı (böyle) yalan söylerler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de onlardan bir grup vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba bakarak eğip büğerler. Oysa o, kitaptan değildir. Yine: "O, Allah tarafındandır." derler. Oysa Allah tarafından değildir. Ama, bile bile Allah namına yalan söylerler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlardan öylesi de var ki, (söyledikleri) Kitab-ı Mukaddes'den olmadığı halde ondan olduğunu düşünesiniz diye dilleriyle Kitab-ı Mukaddes'i çarpıtırlar ve Allah'tan olmadığı halde, "Bu, Allah'tandır!" derler; böylece bile bile Allah hakkında yalanlar uydururlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki, Kitab'dan olmadığı halde Kitab'dan sanasınız diye (okudukları) Kitap'tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve, "Bu, Allah katındandır" derler. Halbuki o, Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de onlardan bir fırka vardır dillerini kitaba eğer büğerler: onu kitabdan sanasınız diye: halbuki kitabdan değildir, hem o Allah tarafındandır derler: halbuki Allah tarafından değildir, de Allah namına bile bile yalan söylerler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan bir grup var ki, Kitapta olmayan bir şeyi, siz Kitaptan sanasınız diye dillerini Kitapla eğip büker(sözlerini, Kitabın sözü imiş gibi göstermek için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, Kitabın sözlerine benzetmeğe çalışır)lar ve: "O, Allah katındandır." derler. Oysa o, Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

 • Gültekin Onan

  Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. "Bu Tanrı katındandır" derler. Oysa o, Tanrı katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Tanrı'ya karşı (böyle) yalan söylerler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ehl-i Kitabdan öyle bir güruh da vardır ki (bir şey okuyorlarmış gibi) dillerini Kitaba doğru eğib bükerler, siz onu Kitabdan sanasınız diye. Halbuki o, Kitabdan değildir. "Bu, Allah katındandır" derler, o ise, Allah katından değildir. Allaha karşı, kendileri bilib dururken, yalan söylerler.

 • İbni Kesir

  Onlardan bir güruh vardır ki; kitabda olmadığı halde kitabdan zannedesiniz diye, dillerini eğip, bükerler. Allah katında olmadığı halde; Allah katındandır, derler. Allah adına, bile bile yalan söylerler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların bir kısmı, kitaptan olmadığı halde, sizin kitaptan zannetmeniz için kitaba bakarak dillerini eğip bükerler. O, Allah katından olmadığı halde "Allah katındandır" derler. Bile bile Allah hakkında yalan söylerler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ehl-i kitaptan bir kısmı da, aslında kitaptan olmadığı halde, Sizin kitaptan zannetmeniz için, Okurken ağızlarını dillerini eğip bükerler (bazı kelimelerin telaffuzunu değiştirirler). Bir şeyler söyleyip, "Bu Allah tarafındandır." derler. Halbuki o, Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan bir kısmı da vardır ki, vahiy olan bilgiden diye düşünmeniz için, hakikat bilgisinden olanları, anlamından kaydırarak (farklı bir anlam yükleyerek) konuşurlar. (Oysa) o söyledikleri nazil olan bilgi değildir. "O Allah indindendir" derler; O Allah indinden değildir! Bile bile Allah hakkında yalan söylerler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitabı taklit eder ve ALLAH katından olmadığı halde, 'Bu ALLAH katındandır,' derler. Bile bile, ALLAH adına yalan söylerler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan bir kısım kimseler de, Kitap'ta olmadığı halde, Kitap'tan sanasınız diye Kitap'ı dillerini eğip bükerek okurlar. Oysa o Kitap'tan değildir. "Bu Allah katındandır." diyorlar, oysa o, Allah'tan değildir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.

 • Progressive Muslims

  And from amongst them is a group that twist their tongues with the Scripture so that you may think it is from the Scripture, while it is not from the Scripture, and they say it is from God while it is not from God, and they say about God lies while they know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among them a faction distorts the Writ with their tongues, that you might think it from the Writ, but it is not from the Writ. And they say: “It is from God,” but it is not from God. And they ascribe the lie to God, when they know.

 • Aisha Bewley

  Among them is a group who distort the Book with their tongues so that you think it is from the Book when it is not from the Book. They say, ‘It is from Allah,’ but it is not from Allah. They tell a lie against Allah and they know it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among them are those who twist their tongues to imitate the scripture, that you may think it is from the scripture, when it is not from the scripture, and they claim that it is from GOD, when it is not from GOD. Thus, they utter lies and attribute them to GOD, knowingly.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from among them is a group who twist their tongues with the Book so that you may think it is from the Book, while it is not from the Book, and they say it is from God while it is not from God, and they say about God lies while they know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From amongst them is a group that twists their tongues with the book so that you may count it from the book, while it is not from the book, and they say it is from God while it is not from God, and they knowingly say lies about God.