Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar. Oysa yerde ve gökte bulunanların tamamı isteyerek veya istemeyerek, O'na teslim olmuşlardır. Ve hepsi O'na döndürüleceklerdir.

اَفَغَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
E fe gayre dinillahi yebgune ve lehu esleme men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurceun.
#kelimeanlamkök
1efegayrabaşkasını mıغير
2dinidinindenدين
3llahiAllah'ın
4yebgunearıyorlarبغي
5ve lehuO'na
6eslemeteslim olmuşturسلم
7menolanların hepsi
8fi
9s-semavatigöklerdeسمو
10vel'erdive yerdeارض
11tav'anisteyerekطوع
12vekerhenve(ya) istemeyerekكره
13ve ileyhive O'na
14yurceunedöndürüleceklerdirرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerdeki ve yerdekilerin hepsi, ister istemez O'na teslim olmuştur ve O'na döndürüleceklerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göklerde ve yerdekiler ister istemez yalnızca O'na teslim olduğu hâlde, onlar (kitap ehli), Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? (Oysa) yalnızca O'na döndürülecekler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez O'na teslim olmuştur ve hepsi O'na döndürülecektir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yoksa onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar. Oysa yerde ve gökte bulunanların tamamı isteyerek veya istemeyerek, O'na teslim olmuşlardır. Ve hepsi O'na döndürüleceklerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya istemeyerek O'na teslim olmuştur. Hepsi hayata döndürülüp O'nun huzuruna çıkarılacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yine de Allah'ın Dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yeryüzünde kim varsa, ister istemez, O'na teslim olmuştur. Zaten O'na döndürüleceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yoksa onlar, Allah'ın dininden gayrı (bir inanç sistemi) mi arıyorlar? Oysa ki bütün göktekiler ve yerdekiler ister istemez O'na teslim oldular: Çünkü hepsi (sonunda) O'na varacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hala Allah'ın dininden gayrısını mı arıyorlar? Oysaki, göklerdeki şuurlulur da, yerdekiler de ister istemez O'na teslim olmuşlardır ve yalnız O'na döndürüleceklerdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Peki onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa ki, göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ister istemez O'na teslim olmuş, hep döndürülüp O'na götürülüyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar Allah'a imandan başka bir itikat mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yeryüzünde olan her şey isteyerek veya istemeyerek O'na boyun eğer, çünkü her şey (sonunda) O'na dönecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez O'na boyun eğmişken ve O'na döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Daha Allah dininin gayrısını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuş hep döndürülüb ona götürülüyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez, O'na teslim olmuştur ve O'na döndürüleceklerdir.

 • Gültekin Onan

  Peki onlar, Tanrı'nın dininden başka bir din mi arıyorlar ? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şimdi onlar Allanın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) ister istemez Ona boyun eğmişdir, Nihayet de Ona döndürülüp götürüleceklerdir.

 • İbni Kesir

  Yoksa Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa; ister istemez O'na teslim olmuştur. Ve O'na döndürüleceklerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın dininden başka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa, göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez O'na teslim olmuştur. O'na döneceklerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp O'na götürülürken, onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Semalarda ve arzda (evrenin mana ve madde boyutlarında) ne varsa, isteyerek veya istemeyerek O'na teslim olmuş durumda iken, Allah Dini'nden (İslam'dan - yaratmış olduğu sistem ve düzenden) başkasını mı arıyorlar. (Oysa) O'na döndürülmektedirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa ister istemez O'na teslim olmuştur ve hepsi O'na döndürülecektir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yoksa onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar. Oysa yerde ve gökte bulunanların tamamı isteyerek veya istemeyerek, O'na teslim olmuşlardır. Ve hepsi O'na döndürüleceklerdir.

 • Progressive Muslims

  Is it other than God's system that they desire, when those in the heavens and the Earth have surrendered to Him voluntarily or by force And to Him they will be returned.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Is it then other than the doctrine of God they seek, when to Him has submitted whoso is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and to Him they will be returned?

 • Aisha Bewley

  Is it other than the deen of Allah that you desire, when everything in the heavens and earth, willingly or unwillingly, submits to Him and to Him you will be returned?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Are they seeking other than GOD's religion, when everything in the heavens and the earth has submitted to Him, willingly and unwillingly, and to Him they will be returned?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Is it other than the system of God that they desire, when those in the heavens and the earth have submitted to Him voluntarily or by force? And to Him they will be returned.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Is it other than God's system that they desire, when those in the heavens and the earth have peacefully surrendered to Him voluntarily or by force? To Him they will be returned.