Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kesin bir bilgi ile onlara yaptıklarını anlatacağız. Zira Biz yaptıkları hiçbir şeyden habersiz değiliz.

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَٓائِب۪ينَ
Fe le nekussanne aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibin.
#kelimeanlamkök
1felenekussanneve elbette anlatacağızقصص
2aleyhimonlara
3biilminbilgi ileعلم
4ve mazira
5kunnadeğiliz bizكون
6gaibineonlardan uzakغيب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan habersiz değiliz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara (bütün olup bitenleri) tam bir bilgi ile elbette anlatacağız. Zaten biz onlardan habersiz değildik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara bir bilgiyle bildireceğiz; biz onlardan hiç uzak kalmadık.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kesin bir bilgi ile onlara yaptıklarını anlatacağız. Zira Biz yaptıkları hiçbir şeyden habersiz değiliz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yaptıklarını, bilgiye dayalı olarak onlara bir bir anlatacağız. Zaten onlara uzak değiliz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Böylece, bir bilgiyle, kesinlikle anlatacağız; habersiz değildik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ardından onlara (haklarındaki) bilgi arşivimizi mutlaka açacağız; hoş, onlardan hiç uzak olmadık ki...

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara bir ilmin tanıklığında bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersiz değildik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Soracağız da kendilerine karşı olup biteni mutlak bir ilim ile herhalde anlatacağız; çünkü Biz, her an onların yanındaydık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve sonra kendilerine mutlaka (yapıp ettikleri hakkındaki şaşmaz) bilgimizi açacağız: çünkü hiçbir zaman (onlardan) uzak değildik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, onlara (yaptıklarını) tam bir bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Soracağız da kendilerine karşı olan biteni mutlak bir ılim ile behemehal anlatacağız, öyle ya biz onlardan gaib değil idik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve elbette onlara, olan biten herşeyi bilgi ile anlatacağız, zira biz onlardan uzak değiliz.

 • Gültekin Onan

  Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Soracağız da) kendilerine karşı (olub biteni mutlak) bir ilim ile her halde anlatacağız. (Çünkü) biz (onlardan hiç bir zaman) gaaib değildik.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; onlara bilerek anlatacağız, zaten gaibler de değildik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sonra da onlara, belge ile açıklayacağız. Zira biz uzak değildik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve onlara, olup biten her şeyi, kesin bir ilme dayanarak bir bir anlatacağız. Öyle ya, Biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Elbette onlarda olup bitenin hakikatini açacağız! Biz "gaib"ler (olanlardan bihaber olan) değiliz (Batın - Zahir O'dur - Görünenin melekutu Esma'mızdandır).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara bir bilgiyle bildireceğiz; biz onlardan hiç uzak kalmadık.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kesin bir bilgi ile onlara yaptıklarını anlatacağız. Zira Biz yaptıkları hiçbir şeyden habersiz değiliz.

 • Progressive Muslims

  We will narrate to them with knowledge; We were not absent.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We will relate to them with knowledge; and We were not absent.

 • Aisha Bewley

  We will tell them about it with knowledge. We are never absent.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We will inform them authoritatively, for we were never absent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We will tell to them with knowledge; We were not absent.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We will narrate to them with knowledge; We were not absent.