Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Allah, çocuk edindi!" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir.Bilakis, gökte ve yerde ne varsa her şey O'nundur. Ve her şey O'na gönülden boyun eğmektedir.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداًۙ سُبْحَانَهُۜ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
Ve kaluttehazellahu veleden, subhaneh, bel lehu ma fis semavati vel ard, kullun lehu kanitun.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dediler kiقول
2ttehazeedindiاخذ
3llahuAllah
4veledençocukولد
5subhanehuO yücedirسبح
6belbilakis
7lehuonundur
8mane varsa
9fi
10s-semavatigöklerdeسمو
11vel'erdive yerdeارض
12kullunhepsiكلل
13lehuO'na
14kanituneboyun eğmiştirقنت
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Allah çocuk edindi" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir/uzaktır. Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur; hepsi O'na boyun eğmektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar "Allah çocuk edindi." dediler. (Haşa)! O yücedir. Aksine göklerde ve yerde olanların hepsi, yalnızca O'na (Allah'a) aittir; hepsi yalnızca O'na boyun eğenlerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "ALLAH çocuk edindi" dediler. Haşa, O yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Allah, çocuk edindi!" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir.Bilakis, gökte ve yerde ne varsa her şey O'nundur. Ve her şey O'na gönülden boyun eğmektedir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Allah çocuk edindi!" dediler. O'nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur, hepsi O'na boyun eğer.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Allah, çocuk edindi!" dediler. O, tüm yakıştırmalardan ayrıktır. Hayır! Göklerde ve yeryüzünde olan her şey, O'nun malıdır. Tümü, O'na boyun eğmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de "Allah bir oğul edindi" iddiasında bulundular. Haşa! O aşkın bir hakikattir. Aksine göklerde ve yerde bulunan her şey O'na aittir: hepsi de O'nun iradesine boyun eğerler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Allah çocuk edindi." dediler. Haşa! Böyle bir şeyden arınmıştır O! Tam aksine, göklerdekiler de yerdekiler de O'na aittir. Bunların tümü O'nun önünde boyun bükmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Allah oğul edindi." O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem o zalimler: "Allah oğul edindi." dediler; Haşa O, bu gibi şeylerden münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bir kısım insanlar da, "Allah kendilerine bir oğul edindi!" iddiasında bulunurlar. (Asla!) O, yaratılmışlara özgü böyle vasıflardan kesinlikle uzaktır. Göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Her şey bütün varlığıyla O'nun iradesine tabidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Allah, çocuk edindi" dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi O'na boyun eğmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem o zalimler Allah veled ittihaz etti dediler, haşa, sübhane: Doğrusu Göklerde ve Yerde ne varsa hep onun, hepsi ona Ram

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Allah, çocuk edindi," dediler. Haşa, O, yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.

 • Gültekin Onan

  "Tanrı oğul edindi" dediler. O (bu yakıştırmadan) yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, hepsi O'na gönülden boyun eğmişlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar (Yahudiler ve Hıristiyanlar) "Allah kendine çocuk edindi" dediler. (Haaşa!) O, (bu gibi şeylerden) pak ve münezzehidir. Bil'akis göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Hepsi de onun emrine ramdırlar.

 • İbni Kesir

  Dediler ki: Allah çocuk edindi. Tenzih ederiz O'nu. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi de O'na itaat ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Allah çocuk edindi, diyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis, göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de: "Allah evlat edindi." dediler. Haşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun mahlukudur. Hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Allah oğul edindi!" SubhaneHU! Bilakis, semalar ve arzda ne varsa O'na aittir ve her şey (kanitun) O'nun hükmünü yerine getiricidir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'ALLAH çocuk edindi,' dediler. Haşa, O yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Allah, çocuk edindi!" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir.Bilakis, gökte ve yerde ne varsa her şey O'nundur. Ve her şey O'na boyun eğmektedir.

 • Progressive Muslims

  And they said: "God has taken a son!" Be He glorified. To Him is all that is in the heavens and in the Earth, all are humbled to Him.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “God has taken a son.” Glory be to Him! The truth is, to Him belongs what is in the heavens and the earth; all are humbly obedient to Him.

 • Aisha Bewley

  They say, ‘Allah has a son. ’ Glory be to Him! No, everything in the heavens and earth belongs to Him. Everything is obedient to Him,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "GOD has begotten a son!" Be He glorified; never! To Him belongs everything in the heavens and the earth; all are subservient to Him.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "God has taken a son!" Be He glorified. To Him is all that is in the heavens and the earth, all are dutiful to Him.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "God has taken a son!" Be He glorified. To Him is all that is in the heavens and in the earth, all are humbled to Him.