Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Doğrusu Biz, seni, Hakk ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem ehlinden sorumlu tutulacak değilsin.

اِنَّٓا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَش۪يراً وَنَذ۪يراًۙ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَح۪يمِ
İnna erselnake bil hakkı beşiren ve neziren, ve la tus'elu an ashabil cahim.
#kelimeanlamkök
1innadoğrusu biz
2erselnakeseni gönderdikرسل
3bil-hakkigerçekleحقق
4beşiranmüjdeleyiciبشر
5ve neziranve uyarıcı olarakنذر
6ve ladeğilsin
7tuselusen sorumluسال
8an
9eshabihalkındanصحب
10l-cehimicehennemجحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki biz seni bir amaç ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Doğrusu Biz, seni, Hakk ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem ehlinden sorumlu tutulacak değilsin.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz seni, doğru bilgiyle müjdeleyesin ve onunla uyarasın diye elçi olarak gönderdik. Cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, seni, muştulayıcı ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Cehennemin yoldaşlarından, sen sorumlu değilsin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gerçekten biz seni, hakikat ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; ateşe yoldaş olanlardan sen sorumlu değilsin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnan olsun ki, biz seni hak üzere bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen, cehennem ehlinden sorgu suale çekilmeyeceksin/cehennem yaranından sen sorumlu değilsin.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur'an) ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şüphesiz ki, Biz seni hak (olan Kur'an) ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu da değilsin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Doğrusu Biz seni (ey Peygamber) hakikat ile gönderdik: Bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak; yakıcı ateşe mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şek yok: biz seni hakkile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi gönderdik; sen o Cehennemliklerden mes'ul de değilsin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.

 • Gültekin Onan

  Kuşkusuz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) şübhe yok ki biz seni (rahmetimizin) kamil bir müjdeci (si) ve (azabımızın) gerçek korkutucu (su ve habercisi) olarak o Hak (Kur'an) ile gönderdik. Sen cehennemin arkadaşlarından (cehennemlik olanların küfürde ayak diremelerinden) mes'ul olacak değilsin.

 • İbni Kesir

  Şüphesiz ki biz seni müjdeleyici ve korkutucu olarak hak ile gönderdik. Cehennem ashabından sen mes'ul olacak değilsin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz seni hem müjdeci, hem de korkutucu olarak hak ile gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Gerçek ki Biz, seni, müjdelemen ve uyarman için HAK olarak irsal ettik. Cehennem ehli senden sorulmaz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Doğrusu, Biz, seni, Hakk ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem ehlinden sorumlu tutulacak değilsin.

 • Progressive Muslims

  We have sent you with the truth as a bearer of good news and warner. You will not be questioned about the people of Hell.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We sent thee with the truth as a bearer of glad tidings and a warner; and thou wilt not be questioned about the companions of Hell.

 • Aisha Bewley

  We have sent you with the Truth, bringing good news and giving warning. Do not ask about the inhabitants of the Blazing Fire.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have sent you with the truth as a bearer of good news, as well as a warner. You are not answerable for those who incur Hell.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We have sent you with the truth as a bearer of good news and a warner. You will not be questioned about the people of Hell.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have sent you with the truth as a bearer of good news and as a warner. You will not be questioned about the people of hell.