Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, "Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler. De ki: "Hayır; biz, hiçbir zaman müşrik olmayan, hanif olan İbrahim'in milletindeniz.

وَقَالُوا كُونُوا هُوداً اَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُواۜ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰه۪يمَ حَن۪يفاًۜ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
Ve kalu kunu huden ev nasara tehtedu kul bel millete ibrahime hanifa, ve ma kane minel muşrikin.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dedilerقول
2kunuolun kiكون
3hudenYahudiهود
4evveya
5nesarahıristiyanنصر
6tehtedudoğru yolu bulasınızهدي
7kulde kiقول
8belbilakis (uyarız)
9milletemilletine (dinine)ملل
10ibrahimeİbrahim'in
11hanifenhanifحنف
12ve ma
13kaneO değildiكون
14mine
15l-muşrikineortak koşanlardanشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yahudiler ve Hıristiyanlar,Müslümanlara şöyle dediler: "Doğru yolu bulmanız için Yahudi ya da Hıristiyan olunuz." De ki: "Hayır! Biz, Hanif olan İbrahim'in yoluna uyarız. O, müşriklerden değildi."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Kitap ehli olanlar:) "Yahudi veya hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız." demişlerdi. De ki: "Hayır! (Biz), hanîf (Allah'ı birleyen) olarak İbrahim'in milletine (dinine uyarız). O, müşriklerden değildi."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, biz İbrahim'in tektanrıcı dinine uyarız. O, ortak koşanlardan olmadı."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, "Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler. De ki: "Hayır; biz, hiçbir zaman müşrik olmayan, hanif olan İbrahim'in milletindeniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Bir taraf) "Doğru yola gelmek için Yahudi olmalısınız", (diğeri) "Hristiyan olmalısınız!" dedi. De ki: "Hayır, İbrahim'in dosdoğru şeriatına uymalısınız! O, müşriklerden değildi."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Yahudi veya Nasrani gibi olun ki, doğru yola erişebilesiniz!" De ki: "Hayır! Gerçeğe aykırı şeylerden uzak olan İbrahim'in dinidir. Çünkü O, ortaklar koşanlar arasında değildi!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar dediler ki: "Yahudileşin ya da Hıristiyanlaşın ki doğru yolu bulasınız!" De ki: "Hayır, biz dosdoğru yol üzere bulunan İbrahim'in inanç sistemine mensubuz; üstelik o Allah'tan başkasına ilahlık da yakıştırmazdı."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yahudi yahut Hıristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız." dediler. De ki: "Hayır, öyle değil. Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde, İbrahim milletinden olalım. O, şirke bulaşanlardan değildi."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz." De ki: "Hayır, (doğru yol) Hanif (muvahhid) olan İbrahim'in dini(dir); O müşriklerden değildi."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de: "yahudi veya hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, biz bir tek Allah'a inanan İbrahim'in dinindeyiz ki, o hiç bir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar: "Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" derler. De ki: "Hayır, (bizimki) batıl olan her şeyden yüz çeviren ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan olmayan İbrahim'in inanç sistemi(dir)."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Yahudiler) "Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de Yehud veya Nasara olun ki hidayet bulasınız dediler, de ki: hayır, hakperest hanif olarak İbrahim milleti ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Yahudi veya hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler. De ki: "Hayır, biz dosdoğru İbrahim dinine (uyarız). O, (Allah'a) ortak koşanlardan değildi."

 • Gültekin Onan

  "Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız / hidayete eresiniz" dediler. De ki: "Hayır, (doğru yol) hanif olan İbrahim'in dini(dir); o müşriklerden değildi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yahudi ve Hıristiyanlar Müslümanlara:) "Yahudi veya Nasraani olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. De ki (Habibim): "Hayır, (biz) muvahhid (Allah'ı bir tanıyarak ve müslim) olarak İbrahimin dini (n deyiz). O, Allaha eş tutanlardan değildi".

 • İbni Kesir

  Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz, dediler. De ki: Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, demektedirler; Sen de ki: -Hayır, hanif olarak, müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine (uyunuz ki hidayete eresiniz)

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de: "Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. De ki: "Biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Yahudi veya Nasara olun ki hidayete eresiniz!".. . De ki (onlara): "Hayır biz, hanif olan İbrahim milletindeniz (aynı inancı paylaşanlardanız); o, müşriklerden değildi!. . "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız,' dediler. De ki: 'Hayır, biz İbrahim'in tektanrıcı dinine uyarız. O, ortak koşanlardan olmadı.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, "Yahudi ve Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler. De ki: "Hayır; biz, hiçbir zaman müşrik olmayan, hanif olan İbrahim'in milletindeniz.

 • Progressive Muslims

  And they said: "Be Jews or Nazarenes so that you may be guided!" Say: "No, rather the creed of Abraham, monotheism; for he was not of those who set up partners. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “Be such as hold to Judaism, or Christians — you will be guided.” Say thou: “Nay, the creed of Abraham, inclining to truth; and he was not of the idolaters.”

 • Aisha Bewley

  They say, ‘Be Jews or Christians and you will be guided. ’ Say, ‘Rather adopt the religion of Ibrahim, a man of natural pure belief. He was not one of the idolaters.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "You have to be Jewish or Christian, to be guided." Say, "We follow the religion of Abraham - monotheism - he never was an idol worshiper."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "Be Jewish or Nazarenes so that you may be guided!" Say: "No, rather the creed of Abraham, monotheism; for he was not of the polytheists."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "Be Jews or Nazarenes so that you may be guided!" Say, "No, rather the creed of Abraham, monotheism; for he was not of those who set up partners."