Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun." denildiği zaman, onlar: "Hayır! Biz, atalarımızdan gördüğümüz şeylere uyarız." derler. Ya ataları akıllarını kullanmayan ve doğru yolu bulamamış kimselerse?

وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَـتَّبِـعُ مَٓا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَٓاءَنَاۜ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَٓاؤُ۬هُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـٔاً وَلَا يَهْتَدُونَ
Ve iza kile lehumuttebiu ma enzelallahu kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena e ve lev kane abauhum la ya'kılune şey'en ve la yehtedun.
#kelimeanlamkök
1ve izazaman
2kiledendiğiقول
3lehumuonlara
4ttebiuuyunتبع
5maşeye
6enzeleindirdiğiنزل
7llahuAllah'ın
8kaluderlerقول
9belhayır bilakis
10nettebiuuyarızتبع
11maşeye (yola)
12elfeynabiz bulduğumuzلفو
13aleyhiüzerinde
14aba'enaatalarımızıابو
15evelev-da mı?
16kaneolsalar-كون
17aba'uhumonların atalarıابو
18la
19yea'kilunedüşünmeyenعقل
20şey'enbir şeyشيا
21ve la
22yehteduneve doğru yolu bulamayanهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyunuz" dendiğinde, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız" derler. Ya ataları akıllarını kullanamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler de mi?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara (müşriklere) "Allah'ın indirdiğine uyun!" dendiği zaman, onlar "Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız." dediler. Ataları hiçbir şey akıl etmemiş, doğruyu bulamamış olsalar da mı?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara, "ALLAH'ın indirdiğine uyun" dense, "Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz" derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun." denildiği zaman, onlar: "Hayır! Biz, atalarımızdan gördüğümüz şeylere uyarız." derler. Ya ataları akıllarını kullanmayan ve doğru yolu bulamamış kimselerse?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara "Allah'ın indirdiğine uyun!" dense, "Hayır! Biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak, ona uyarız!" derler. Peki, ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola da girmemişlerse, yine uyacaklar mı?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Allah'ın indirdiğine bağlı kalın!" denildiğinde, şöyle derler: "Hayır! Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye bağlı kalacağız!" Ataları, bir şey bilmeyen ve doğru yolu bulamayanlar olsa bile mi?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlara "Allah'ın indirdiklerine uyun!" denildiği zaman, "Hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğu geleneğe uyarız!" derler. Ya ataları hiç akıllarını kullanmamış ve doğru yolu bulamışsalar?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun." denildiğinde, "Hayır, atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona uyarız." dediler. Ya ataları birşeye akıl erdirememiş ve doğruyu seçememiş idiyseler?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde bazıları: "Hayır, biz (yalnız) atalarımızdan gördüğümüz (inanç ve eylemler)e uyarız!" diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını hiç kullanmamış ve hidayetten nasip almamış iseler?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde, "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!" derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın indirdiğine uyun denildiği vakit de onlara yok dediler: Atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona uyarız, ya ataları bir şeye akl erdiremez ve doğruyu seçemez idiseler demi?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun!" dense, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz(yol)a uyarız!" derler. Peki ama, ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (atalarının yoluna uyacaklar)?

 • Gültekin Onan

  Ne zaman onlara: "Tanrı'nın indirdiklerine uyun" denilse; "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya ataları bir şey akledemeyen ve doğru yolu da bulamamış kimseler olsalar da mı?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onların (müşriklere); "Allahın indirdiğine uyun" denildiği zaman onlar: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şey'e uyarız" derler. Ya ataları birşey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?

 • İbni Kesir

  Onlara; Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman, onlar hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız, dediler. Peki, ya ataları bir şey akledemeyen, doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denilince: -Hayır, biz, atalarımızı yapar bulduğumuz şeye uyarız, derler; ya ataları bir şeye akıl erdiremeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlara: "Gelin Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun!" denildiğinde: "Hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız." derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara: "Allah'ın inzal ettiğine (varlığın ve varlığınızın Allah Esma'sı olduğuna ve Sünnetullah bilgisine) iman edin" denildiğinde onlar: "Hayır, babalarımız neye tabi ise biz de onların tabi olduklarına (dışsal tanrısallığa) uyarız" derler.. . Ya babaları gerçeğe akıl erdiremeyen hakikati bulamamış kişidiyseler?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara, 'ALLAH'ın indirdiğine uyun,' dense, 'Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz,' derler. Peki, ataları bir şey düşünemiyen ve doğru yolu bulamıyan kimseler olsalar da mı?!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun." denildiği zaman, Onlar: "Hayır! Biz, atalarımızdan gördüğümüz şeylere uyarız." derler. Ya ataları akıllarını kullanmayan ve doğru yolu bulamamış kimselerse?

 • Progressive Muslims

  And if they are told: "Follow what God has sent down, " they Say: "No, we will follow what we found our fathers doing!" What if their fathers did not understand anything and were not guided

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when it is said to them: “Follow what God has sent down,” they say: “Nay, we will follow that upon which we found our fathers,” — even though their fathers did not reason, nor were they guided?

 • Aisha Bewley

  When they are told, ‘Follow what Allah has sent down to you,’ They say, ‘We are following what we found our fathers doing. ’ What, even though their fathers did not understand a thing and were not guided!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When they are told, "Follow what GOD has revealed herein," they say, "We follow only what we found our parents doing." What if their parents did not understand, and were not guided?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if they are told: "Follow what God has sent down," they say: "No, we will follow what we found our fathers doing!" What if their fathers did not comprehend anything and were not guided?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they are told, "Follow what God has sent down," they say, "No, we will follow what we found our fathers doing!" What if their fathers did not reason much and were not guided?