Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّ۪ينُ لِلّٰهِۜ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ
Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekuned dinu lillah, fe inintehev fe la udvane illa alez zalimin.
#kelimeanlamkök
1ve katiluhumonlarla savaşınقتل
2hattakadar
3la
4tekunekalmayıncayaكون
5fitnetunfitneفتن
6ve yekuneve oluncaya (kadar)كون
7d-dinudinدين
8lillahiAllah'ın
9feinieğer
10ntehev(saldırılarına) son verirlerseنهي
11felaartık olmaz
12udvanedüşmanlıkعدو
13illabaşkasına
14ala-den
15z-zaliminezalimler-ظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O halde zulüm ve baskı kalmayıncaya ve Allah'ın dini egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız. Vazgeçerlerse siz de vazgeçiniz; zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Fitne (zulüm ve işkence) kalmayıncaya ve kulluk da yalnızca Allah'a oluncaya kadar onlarla (saldıranlarla) savaşın! Vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zulüm ve işkence ortadan kalkıncaya ve din ALLAH için oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlarla savaşın ki fitne (savaş ateşi) yok olsun ve Allah'ın koyduğu düzen hakim olsun. Savaşa son verirlerse, yanlış yapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Baskı kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya değin onlarla savaşın. Son verirlerse, haksızlık yapanlardan başkasına artık düşmanlık yoktur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlarla inanca yönelik zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'a ait oluncaya kadar savaşın! Eğer yaptıklarına bir son verirlerse, zulmedenlerin haricindekilere düşmanlık da sona erecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din (yalnız) Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer vazgeçerlerse, artık düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde, artık zulüm ve baskı kalmayıncaya ve yalnızca Allah'a kulluk edilinceye kadar onlarla savaşın; ancak vazgeçerlerse, (bilinçli olarak) zulüm işleyenlerin dışındakilere karşı tüm düşmanlıklar sona erecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  hem bir fitne kalmayıb din yalnız Allahın oluncıya kadar onlarla çarpışın vaz geçerlerse artık husumet ancak zalimlere karşıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlarla savaşın ki, fitne (baskı) ortadan kalksın, din yalnız Allah'ın dini olsun. (Yalnız O'na tapılsın) Eğer (saldırılarına) son verirlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık olmaz.

 • Gültekin Onan

  (Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Tanrı'nın oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fitne (den eser) kalmayıncaya, din de (şunun bunun değil) yalınız Allahın (dini diye tanılmış) oluncaya kadar onlarla savaşın. Vaz geçerlerse artık zaalimlerden başkasına hiç bir husumet yokdur.

 • İbni Kesir

  Fitne kalmayıp, din de Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Vaz geçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Fitne kalmayıncaya, din/otorite de yalnız Allah'ın oluncaya kadar, onlarla savaşın, eğer savaşa son verirlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu fitne (işkence) ortadan kalkıp din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Fitne (dinden çıkmanız için yapılan baskı) kalkana; Allah dinini rahatça yaşayana kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse (baskıdan - savaşmaktan), artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zulüm ve işkence ortadan kalkıncaya ve din ALLAH için oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 • Progressive Muslims

  And fight them so there is no more persecution, and so that the system is God's. If they cease, then there will be no aggression except against the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And fight them until there is no more means of denial and the doctrine belongs to God; but if they desist, then is there no enmity save against the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  Fight them until there is no more fitna and the deen belongs to Allah alone. If they cease, there should be no enmity towards any but wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You may also fight them to eliminate oppression, and to worship GOD freely. If they refrain, you shall not aggress; aggression is permitted only against the aggressors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And fight them so there is no more persecution, and so that the system is for God. If they cease, then there will be no aggression except against the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Fight them so there is no more persecution, and so that the system is God's. If they cease, then there will be no aggression except against the wicked.