Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kimseler için, dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse; doğrusu Allah, Çok Bağışlayan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَٓائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍۚ فَاِنْ فَٓاؤُ۫ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
Lillezine yu'lune min nisaihim terabbusu erbaati eşhur, fe in fau fe innallahe gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1lillezinekimseler için
2yu'luneyaklaşmamağa yemin edenlerالو
3min
4nisaihimkadınlarınaنسو
5terabbusubekleme (hakkı) vardırربص
6erbeatidörtربع
7eşhurinayشهر
8feineğer
9fa'u(o süre içinde) dönerlerseفيا
10feinneşüphesiz
11llaheAllah
12gafurunbağışlayanغفر
13rahimunmerhamet edendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay bekleyebilirler. Eğer bu müddet zarfında hanımlarına dönerlerse, şüphesiz Allah affedicidir; merhamet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kadınlarına îlâ'da* bulunanların dört ay beklemesi gerekir. (Bu sürede hanımlarına) dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınlarını boşamayı tasarlayanlar dört ay beklemeli. Vazgeçip uzlaşırlarsa ALLAH Bağışlayandır, Rahim'dir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kimseler için, dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse; doğrusu Allah, Çok Bağışlayan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Eşiyle ilişkide bulunmamaya yemin edenler (ila yapanlar*), onlardan en fazla dört ay uzak kalabilirler. Eğer yeminlerinden dönerlerse, Allah bağışlar ve ikram eder.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için, dört ay bekleme süresi vardır. Eğer dönerlerse, kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenlere dört ay bekleme süresi vardır. Şayet dönerlerse, iyi bilsinler ki Allah tarifsiz bağış, eşsiz merhamet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kadınlar hakkında ila/yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme vardır. Eğer o süre içinde eşlerine dönerlerse Allah bağışlayan, merhamet edendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde eşlerine) dönerlerse, şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eşlerine yaklaşmamak için perhiz yemini eden erkeklerin dört ay beklemeleri gerekir. Şayet eşlerine dönerlerse şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eşlerine yaklaşmayacaklarına dair yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır; şayet (yeminlerinden) dönerlerse, unutmayın ki Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eşlerine yaklaşmamağa yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde) dönerlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kadınlarından perhiz yemini (ila) edenler için dört ay beklemek vardır, şayed rücu' ederlerse şüphesiz Allah gafur, rahimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kadınlarına yaklaşmamağa yemin edenler için ancak dört ay bekleme (hakkı) vardır. Eğer (o süre) içinde dönerlerse Allah bağışlayan, merhamet edendir.

 • Gültekin Onan

  Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde eşlerine) dönerlerse, kuşkusuz Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kadınlarına yaklaşmamıya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer erkekler (o müddet içinde keffaret yaparak zevcelerine) dönerlerse şüphe yok ki Allah cidden yarlığayıcı, hakkıyle esirgeyicidir.

 • İbni Kesir

  Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer yeminlerinden dönerlerse şüphesiz ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin, dört ay beklemeleri gerekir. Eğer (yeminlerinden) dönerlerse şüphesiz Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların, dört ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse bunda mahzur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Karılarına yaklaşmama yemini edenlere dört ay bekleme vardır. Şayet bu süre içinde yeminlerinden dönerlerse, muhakkak Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınlarını boşamayı tasarlayanlar (sağlıklı bir karar için) dört ay beklemeli. Vazgeçip uzlaşırlarsa ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kimseler için, dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse; doğrusu Allah, Çok Bağışlayan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  For those who are discontent with their wives, let them wait for four months. If they reconcile, then God is Forgiving, Most Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For those who forswear their women is a wait of four months; but if they return, then God is forgiving and merciful.

 • Aisha Bewley

  Those who swear to abstain from sexual relations with their wives can wait for a period of up to four months. If they then retract their oath, Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who intend to divorce their wives shall wait four months (cooling off); if they change their minds and reconcile, then GOD is Forgiver, Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  For those who abstain from their wives, they shall be given four months. If they cease, then God is Forgiving, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For those who are discontent with their wives, let them wait for four months. If they reconcile, then God is Forgiving, Compassionate.