2. Bakara suresi 225. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak, kasıtlı yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutar. Allah; Çok Bağışlayan'dır, Çok Hoşgörülü'dür.

لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
La yuahızukumullahu bil lagvi fi eymanikum ve lakin yuahızukum bi ma kesebet kulubukum vallahu gafurun halim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah, düşünmeden yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; ama kalplerinizin eylemlerinden sorumlu tutar. Allah, çok affedicidir;yumuşak davranandır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz; ancak kalbinizdeki gerçek niyetinizden sorumlu tutar. ALLAH Bağışlayandır, Şefkatlidir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak, kasıtlı yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutar. Allah; Çok Bağışlayan'dır, Çok Hoşgörülü'dür.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah, boş bulunarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilinçli olarak yaptıklarınızdan sorumlu tutar. Çokça bağışlayan ve yumuşak davranan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, düşünmeden ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Fakat yüreklerinizden geçenlerden sorumlu tutar. Çünkü Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Hoşgörülüdür.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah, düşünmeden yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin aldığı tavırdan sorumlu tutacaktır; ama Allah tarifsiz bağışlayandır, cezalandırmadan önce fırsat tanıyandır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah sizi, dil sürçmesi sonucu lağv olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz; ama O sizi kalplerinizin kazandığından hesaba çeker. Allah Gafur'dur, çok affeder; Halim'dir, çok yumuşak davranır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, boş, amaçsız sözler'den dolayı sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, yumuşak davranandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, sizleri ağız alışkanlığıyla yaptığınız yeminlerden dolayı cezalandırmaz. Ancak gönüllerinizin bilinçli yaptığı yeminlerden sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayıcı, çok halimdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah, düşünmeden yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmayacak, ama kalplerinizin (ihtirasla) arzuladıklarından sorumlu tutacaktır: Allah, çok affedicidir, çok tahammül (hilm) sahibidir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayandır, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah sizi yeminlerinizde bilmiyerek ettiğiniz -lağıv- le mü'ahaze etmez ve lakin kalblerinizin irtikab ettiği yeminlerle mü'ahaze eder ve Allah gafurdur, halimdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah sizi, yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz; fakat kalblerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, halimdir.
Gültekin Onan
Tanrı sizi yeminlerinizdeki 'rasgele söylemelerinizden, boş, amaçsız sözler'den dolayı sorumlu tutmaz; ancak kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar. Tanrı, bağışlayandır, yumuşak davranandır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah, sizi yeminlerinizdeki "lağv" dan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin azmetdiği yeminler yüzünden muaahaze eder. Allah çok yarlığayıcıdır, halimdir (kullarının günahı sebebiyle azıklarını da kesici değildir).
İbni Kesir
Yeminlerinizdeki lağvden dolayı Allah, sizi sorumlu tutmaz. Ancak kalblerinizin kazandığı şeyden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah Gafur'dur, Halim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, sizi kasıtsız (olarak yaptığınız) yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, çok şefkat, merhamet edendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir, cezayı çabuklaştırmaz (tövbe için fırsat tanır).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah bilmeyerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin (bilincinizin, haddi aşan) getirisinden sorumlu tutar. Allah Ğafur'dur, Haliym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD does not hold you responsible for the mere utterance of oaths; He holds you responsible for your innermost intentions. GOD is Forgiver, Clement.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God will not call you to account for your casual oaths, but He will call you to account for what has entered your hearts. God is Forgiving, Compassionate.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God will not call you to account for your casual oaths, but He will call you to account for what has entered your hearts. God is Forgiving, Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 la:
2 yu'ahizukumu: sizi sorumlu tutmaz اخذ
3 llahu: Allah
4 bil-legvi: kasıtsız لغو
5 fi: dolayı
6 eymanikum: yeminlerinizden يمن
7 velakin: fakat
8 yu'ahizukum: sorumlu tutar اخذ
9 bima: dolayı
10 kesebet: kazandığından كسب
11 kulubukum: kalblerinizin قلب
12 vallahu: Allah
13 gafurun: bağışlayandır غفر
14 halimun: halimdir حلم