Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim Allah'a, Allah'ın karşılığını kat kat vereceği, karşılıksız bir borç vermek ister? Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca O'nadır.

مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُٓ اَضْعَافاً كَـث۪يرَةًۜ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۣطُۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Menzellezi yukridullahe kardan hasenen fe yudaifehu lehu ed'afen kesirah, vallahu yakbidu ve yebsut ve ileyhi turceun.
#kelimeanlamkök
1menkimdir
2za
3llezio kimse
4yukriduborç olarak verecekقرض
5llaheAllah'a
6kardanbir borcuقرض
7hasenengüzelحسن
8feyudaifehuarttırması karşılığndaضعف
9lehuona
10ed'aafenfazlasıylaضعف
11kesiratenkat katكثر
12vallahuAllah
13yekbidu(rızkı) kısar daقبض
14ve yebsutuaçar daبسط
15ve ileyhive hep O'na
16turceunedöndürüleceksinizرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği bir güzel borcu O'na verecek kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla geri verir; hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim Allah'a güzel bir borç* verirse, (Allah) da ona (bunun) pek çok katını verir. Allah dar olarak da verir; bol olarak da verir. Yalnızca O'na döndürüleceksiniz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kat kat ödenecek güzel bir ödüncü kim ALLAH'a sunar? Kısan da açan da ALLAH'tır. O'na döndürüleceksiniz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim Allah'a, Allah'ın karşılığını kat kat vereceği, karşılıksız bir borç vermek* ister? Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca O'nadır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah'tır, genişleten de. Zaten O'nun huzuruna çıkarılacaksınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a kim güzel bir borç verirse, katlanarak ona geri verilir. Çünkü Allah, hem daraltır hem de genişletir. Zaten O'na döndürüleceksiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği bir güzel borcu O'na verecek olan kimdir? Allah hem daraltır hem genişletir; ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim var Allah'a güzel bir şekilde borç verecek? Ve Allah böyle birinin verdiğini birçok kez katlayarak artıracaktır. Allah, kabz haliyle kısar, bast haliyle açıp genişletir. Ve yalnız O'na döndürülürsünüz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'a karşılığını çok arttırma ile kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kimdir o kişi ki, Allah'a güzel bir borç sunsun da Allah ona birçok katlarını katlayıversin. Allah, hem sıkar, hem açar. Hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği bir güzel borcu O'na verecek olan kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla verir; ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hani kim var Allaha bir karzı hasen arz edecek ki Allah ona bir çok katlarını katlayıversin, Allah hem sıkar hem açar, hep de döndürülüb ona götürüleceksiniz.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kimdir o adam ki, Allah'a güzel bir borç versin de, Allah da ona kat kat fazlasıyla (verdiğini) ödesin! Allah (rızkı) kısar da, açar da. Hep O'na döndürüleceksiniz.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya karşılığını çok arttırma ile kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Tanrı daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kimdir o ki Allaha güzel bir ödünc versin de (Allah da) onu katkat, bir çok artırsın? Allah (kimini) daraltır, (kimini) genişletir. Siz (hepiniz) ancak ona döndürü (lüp götürü) leceksiniz.

 • İbni Kesir

  Kimdir o ki; Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kat kat fazlasıyla ödesin. Allah, hem darlaştırır, hem de bollaştırır. Ve O'na döndürüleceksiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a güzel bir ödünç verip de Allah'ın da onun karşılığını kat kat artırarak vereceği hani kim var? Allah, hem daraltır, hem genişletir, siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin mükafatını kat kat artırır. Allah rızkı kısar da, bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim, Allah'a güzel bir ödünç verip de karşılığını katbekat geri almayı ister! Allah kabz eder veya bast eder (tutar, sıkar, daraltır veya açar, genişletir, yayar).. . O'na döndürülmektesiniz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kat kat ödenecek güzel bir ödüncü kim ALLAH'a, sunar? Kısan da açan da ALLAH'tır. O'na döndürüleceksiniz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim Allah'a, Allah'ın karşılığını kat kat vereceği, karşılıksız bir borç vermek* ister? Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca O'nadır.

 • Progressive Muslims

  Who will lend God a loan of goodness that He may multiply it for him many times over God collects and He distributes, and to Him you will return.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Who is it that will lend to God a goodly loan that He might multiply it by many multiples for him? And God constricts and expands; and to Him will you be returned.

 • Aisha Bewley

  Is there anyone who will make Allah a generous loan so that He can multiply it for him many times over? Allah both restricts and expands. And you will be returned to Him.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Who would lend GOD a loan of righteousness, to have it repaid to them multiplied manifold? GOD is the One who provides and withholds, and to Him you will be returned.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Who will lend God a loan of righteousness that He may multiply it for him many times over? God collects and He distributes, and to Him you will return.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Who will lend God a loan of goodness that He may multiply it for him? God collects and He distributes, and to Him you will return.