Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, ribayı eksiltir, sadakaları da artırır. Allah, nankörlük ederek günahta ısrar edenleri sevmez.

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِۜ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَث۪يمٍ
Yemhakullahur riba ve yurbis sadakat, vallahu la yuhıbbu kulle keffarin esim.
#kelimeanlamkök
1yemhakumahvederمحق
2llahuAllah
3r-ribaribayıربو
4ve yurbive artırırربو
5s-sadekatisadakalarıصدق
6vallahuAllah
7la
8yuhibbusevmezحبب
9kullehiçbirكلل
10keffarininkarcılarıكفر
11esimingünahkarاثم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah faizi mahveder, sadakaları ise bereketlendirir. Allah inatçı nankörleri ve günahta ısrarlı olanları sevmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah faizi siler (malın ve servetin bereketini giderir); sadakaları ise artırır.* Allah küfre dalanları, günahta ısrar edenleri sevmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH tefeciliği mahkûm eder, karşılıksız yardımı destekler. ALLAH hiçbir günahkar nankörü sevmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, ribayı eksiltir, sadakaları da artırır. Allah, nankörlük ederek günahta ısrar edenleri sevmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, faizli işleri dara sokar, sadakaları/zekatı büyüme aracı yapar.* Allah, ayetleri görmezlik eden suçluların hiçbirini sevmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, faizi eritir; yardımları ise artırır. Çünkü Allah, suçlu nankörlerin hiçbirini sevmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah faizin bereketini alır ve (emanete sadakat için) yapılan hayrı (kattığı bereketle) artırır: Allah günahda ısrar eden hiç bir inatçı nankörü sevmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, ribadan beklenen artışı mahveder, sadakalar karşılığında artışlar getirir. Allah, nankörlüğe batmış günahkarların hiç birini sevmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah, günahkar kafirlerin hiç birini sevmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, faizi mahveder ve sadakaları artırır. Allah, günahkar katı inkarcıların hiçbirini sevmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karşılıksız yardımları kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah, inatçı nankörleri ve günahta ısrarlı olanları sevmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkar nankörü sevmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah ribayı mahveder de sadakaları nemalandırır, Hem Allah vebal yüklenici musırr kafirlerin hiç birini sevmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, ribayı mahveder, sadakaları artırır. Allah, hiçbir günahkar nankörü sevmez.

 • Gültekin Onan

  Tanrı fazi yok eder de sadakaları arttırır. Tanrı günahkar kafirlerin hiç birini sevmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah rıbanın bereketini tamaamen giderir, sadaka (sı verilen mal) lan ise artırır, Allah (haramı halal tanımakda ısrar eden) çok kafir, çok günahkar hiç bir kimseyi sevmez.

 • İbni Kesir

  Allah faizi mahveder, sadakaları artırır. Ve Allah hiçbir günahkar kafiri sevmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, faizi eksiltir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah, hiç bir kafiri ve günahkarı sevmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah faizin bereketini eksiltir, zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kafirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah ribayı (gelirini) mahveder, sadakayı (gelirini) ise arttırır! Allah, suçlarında ısrar eden nankörlerin hiçbirini sevmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH tefeciliği mahkum eder, karşılıksız yardımı destekler. ALLAH hiçbir günahkar nankörü sevmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, ribayı yok eder, sadakaları da artırır. Allah, nankörlük ederek günahta ısrar edenleri sevmez.

 • Progressive Muslims

  God wipes out the financial interest and He grants growth to the charities. And God does not like any wicked sinner.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God eliminates usury, and increases charity; and God loves not every ingrate and sinner.

 • Aisha Bewley

  Allah obliterates usury but makes sadaqa grow in value! Allah does not love any persistently ungrateful wrongdoer.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD condemns usury, and blesses charities. GOD dislikes every disbeliever, guilty.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God condemns usury, and He grants growth to the charities. And God does not love any wicked sinner.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God wipes out the usury and grants growth to the charities. God does not like any ingrate sinner.