Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani siz: "Ey Musa! Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız." demiştiniz de o an, bakıp dururken, sizi yıldırım gürültüsü yakalamıştı.

وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
Ve iz kultum ya musa len nu'mine leke hatta nerallahe cehreten fe ehazetkumus saikatu ve entum tenzurun.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2kultumdemiştinizقول
3ya musaMusa
4len
5nu'mineinanmayızامن
6lekesana
7hattakadar
8neragörünceyeراي
9llaheAllah'ı
10cehratenaçıkçaجهر
11feehazetkumuderhal sizi yakalamıştıاخذ
12s-saikatuyıldırım gürültüsüصعق
13veentumsiz de
14tenzurunebunu görüyordunuzنظر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şu zamanı da hatırlayınız ki, siz "Ey Musa! Allah'ı apaçık görünceye kadar sana asla iman etmeyeceğiz!" demiştiniz de, göre göre sizi yıldırım çarpmıştı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani "Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görünceye kadar sana asla inanmayız." demiştiniz de bakıyorken sizi yıldırım yakalamıştı (çarpmıştı).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir zamanlar, "Ey Musa, ALLAH'ı fiziksel olarak görmedikçe onaylamayız" demiştiniz. Bakınıp dururken size yıldırım çarpmıştı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani siz: "Ey Musa! Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız." demiştiniz de o an, bakıp dururken, sizi yıldırım gürültüsü yakalamıştı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün: "Bak Musa! Allah'ı apaçık görene kadar sana güvenmeyeceğiz!" demiştiniz. Bunun üzerine, o şiddetli gürültü sizi sarsmıştı da bakakalmıştınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik şöyle demiştiniz: "Ey Musa! Allah'ı açıkça görmedikçe, sana asla inanmayız!" Bunun üzerine, sizi yıldırım çarptı; bakakaldınız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir zaman da demiştiniz ki: Ey Musa! Allah'ı açıkça görünceye dek sana kesinlikle inanmayacağız. Ve ardından siz bön bön bakarken yıldırım çarpmışa dönmüştünüz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Siz şunu da söylemiştiniz: "Ey Musa! Biz, Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayacağız." Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı, Ve siz bakıp duruyordunuz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve demiştiniz ki: "Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız." Bunun üzerine yıldırım sizi (kendinizden) almıştı. Ve siz bakıp duruyordunuz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve bir vakit: "Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe, senin sözüne kesinlikle inanmayacağız." dediniz. Bunun üzerine sizi o yıldırım yakalayıverdi; siz de bakakalmıştınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (hatırlayın) (hani), "Ey Musa, doğrusu Allah'ı kendi gözümüzle görmedikçe sana asla inanmayacağız!" dediğinizde, (işte o an) siz daha (ne oluyor diye) çevrenize bakıp dururken ceza yıldırımı sizi yakalamıştı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani siz, "Ey Musa! Biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız" demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve bir vakit "ya Musa, dediniz: Biz Allahı aşikare görmedikçe senin sözünle asla inanmıyacağız" bunun üzerine sizi o saıka yakalayıverdi bakınıp duruyordunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zaman da: "Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız," demiştiniz de derhal sizi yıldırım gürültüsü yakalamıştı; siz de bunu görüyordunuz.

 • Gültekin Onan

  Ve demiştiniz ki: "Ey Musa, biz Tanrı'yı apaçık (cehreten) görmedikçe sana inanmayız". Bunun üzerine yıldırım sizi almıştı / yakalamıştı / çarpmıştı (kümüssaıkatü). Ve siz bakıp duruyordunuz / bakıyordunuz (tenzurun).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir de hatırlayın o zamanı ki siz (Musa ile birlikde Allaha karşı özür dilemek, onun emirlerini dinlemek üzere çıkdığınız vakit) "Ey Musa, biz Allahı apaşikar görünceye kadar sana kat'iyyen iman etmeyiz" demişdiniz de gözünüz bakıb dururken sizi o yıldırım (sayha) çarpmışdı.

 • İbni Kesir

  Bir de, hani siz: Ey Musa, biz Allah'ı apaşikar görünceye kadar sana inanmayacağız, demiştiniz de, bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey Musa, Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız, demiştiniz de, gözünüz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir zaman da: "Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız!" dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de bakakaldınız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Ya Musa, biz Allah'ı dışarıda, açıkta görmedikçe iman etmeyiz" demiştiniz de; bunun üzerine yıldırım (varlığınızı yok eden hakikat bilgisi) çarpmıştı sizi, siz bakıp dururken!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir zamanlar, 'Ey Musa, ALLAH'ı fiziksel olarak görmedikçe inanmayız,' demiştiniz. Bakınıp dururken size yıldırım çarpmıştı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani siz: "Ey Musa! Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız." demiştiniz de, o an, bakıp dururken, sizi yıldırım gürültüsü yakalamıştı.

 • Progressive Muslims

  And you said: "O Moses, we will not believe you until we see God openly!" So the lightning bolt took you while you were still staring.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when you said: “O Moses: we will not believe thee until we see God openly”; and the thunderbolt took you — and you were looking on.

 • Aisha Bewley

  And when you said, ‘Musa, we will not believe in you until we see Allah with our own eyes. ’ So the thunder-bolt struck you dead while you were looking.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Recall that you said, "O Moses, we will not believe unless we see GOD, physically." Consequently, the lightning struck you, as you looked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And you said: "O Moses, we will not believe you until we see God openly!" So the lightning strike took you while you were still staring.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When you said, "O Moses, we will not acknowledge you until we see God openly!" the lightning bolt took you while you were still staring.