Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman edenler, Yahudiler, Nasraniler ve Sabiiler; kim Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip salihatı yaptı ise ödüllerini Rabb'leri verecektir. Ve onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِـ۪ٔينَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
İnnellezine amenu vellezine hadu ven nasara ves sabiine men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezine
3amenuinananlarامن
4vellezine
5haduve yahudilerهود
6ve nnesarave hıristiyanlarنصر
7ve ssabiineve sabiilerصبا
8menkim
9ameneinanırsaامن
10billahiAllah'a
11velyevmive gününeيوم
12l-ahiriahiretاخر
13ve amileve yaparsaعمل
14saliheniyi işlerصلح
15felehumonlar için vardır
16ecruhummükafatlarıاجر
17indekatındaعند
18rabbihimrablerininربب
19ve lave yoktur
20havfunkorkuخوف
21aleyhimonlara
22ve lave yoktur
23humonlara
24yehzenunehüzünحزن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kesinlikle, iman edenlerden, Yahudi olanlardan, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi amelde bulunursa, Rabbleri katında onların ödülü vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar kederlenmeyeceklerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki iman edenler, yahudi olanlar, sabiiler ve hristiyanlar(dan) kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip iyi işler yaparsa, onlar için Rableri katında ödül(ler)i vardır. Onlara herhangi bir korku yoktur; onlar üzülmeyecek de.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylar ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Efendi'leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman edenler, Yahudiler, Nasraniler ve Sabiiler; kim Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip salihatı yaptı iseödüllerini Rabb'leri verecektir. Ve onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Muhammed'e) inananlar ile Yahudi, Hıristiyan ve Sabiiler'den Allah'a ve Ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanların ödülleri Sahipleri (Rableri) katındadır. Onların üzerinde korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, inanca çağırılanlar, Yahudiler, Nasraniler ve Sabiilerden, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne kim inanır ve erdemli edimler yaparsa, onların ödülleri, Efendilerinin katındadır. Üstelik onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hiç şüphesiz bu kitaba inanan kimselerden, Yahudileşen kimselerden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, ıslah edici iyilik işlerse, işte onlar için Rableri katında yaptıklarının karşılığı vardır. Onlar gelecekten endişe etmeyecek, geçmişten dolayı da üzüntü duymayacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sabilerden Allah'a ve ahıret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz, iman edenler(le) yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve Sabiiler; bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve iyi bir amel işlerse, elbette bunların Rableri yanında mükafatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun da olmayacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kuşkusuz, (bu ilahi kelama) iman edenler ile Yahudi inancının takipçilerinden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmış, doğru ve yararlı işler yapmış olanların tümü Rablerinden hak ettikleri mükafatları alacaklardır; ve onlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şüphe yok ki iman edenler ve Yehudiler, Nasraniler, Sabiiler bunlardan her kim Allaha ve Ahıret gününe hakikaten iman eder ve salih bir amel işlerse elbette bunların Rableri yanında ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun olacak değillerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şüphesiz inananlar; yahudiler, hıristiyanlar ve sabiiler(den) Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi iş(ler) yapanlara, Rableri katında mükafat vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Gültekin Onan

  Kuşkusuz inananlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden (kim) Tanrı'ya ve ahiret gününe inanır ve salih amellerde bulunursa, onların ödülleri / karşılıkları (ecir) rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzüntü duymayacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şübhe yok ki (senden evvel peygamberlere) iman edenler (olsun, Musa dinini kabul eden) Yahudiler (olsun), Nasrani (Hiristiyan) ve Sabiiler (olsun) kim (peygamberin şeriatine göre) Allaha ve ahiret gününe inanır, bununla beraber (o şeriatin emri vech ile) saalih (iyi) amel (ve hareket) de bulunursa elbette onların Rableri katında ecirleri (mükafatları) vardır. Hem onlara bir korku da yokdur, onlar mahzun da olacak değillerdir.

 • İbni Kesir

  Şüphesiz ki Mü'minler, Yahudiler, Nasrani ve Sabiilerden; kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp, salih amelde bulunursa, elbette onların Rabları katında mükafaatları vardır. Hem onlara bir korku yoktur, mahzun da olacak değildirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şüphesiz İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden kim Allah'a ve ahiret gününe inanır ve doğru olanı yaparsa; onlara Rab'leri yanında mükafatlar vardır. Onlara bir korku da yoktur, üzülmeyeceklerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiiler... Her kim Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların Rab'leri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi kendilerini üzecek bir şey de yoktur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Gizli şirk içinde olsalar bile {Yusuf: 106}) iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler (yıldızların tanrı olduğuna inanıp onlara tapanlar) arasından; nefslerinin Allah Esma'sından meydana geldiğine ve gelecekte yaşanacak sürece iman edenler ve bunun gereği kendilerini selamete çıkaran çalışmalara devam edenler, Rablerinin (Esma bileşimlerinin) indinde ecre (bunun getirisi olan kuvvelere) kavuşurlar. Onlar için ne korkulacak bir şey kalır ne de onları üzecek bir olay!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: ALLAH'a ve ahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Rab'leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kuşkusuz İman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip salihatı yapanların ödüllerini Rabb'leri verecektir. Ve onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Progressive Muslims

  Surely those who believe, and those who are Jewish, and the Nazarenes, and the Sabiens; any one of them who believes in God and the Last Day, and does good work, they will have their reward with their Lord, with no fear over them, nor will they grieve.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (Those who heed warning, and those who hold to Judaism, and the Christians, and the Sabaeans — whoso believes in God and the Last Day and works righteousness — they have their reward with their Lord, and no fear will be upon them, nor will they grieve.)

 • Aisha Bewley

  Those with iman, those who are Jews, and the Christians and Sabaeans, all who have iman in Allah and the Last Day and act rightly, will have their reward with their Lord. They will feel no fear and will know no sorrow.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, those who believe, those who are Jewish, the Christians, and the converts; anyone who (1) believes in GOD, and (2) believes in the Last Day, and (3) leads a righteous life, will receive their recompense from their Lord. They have nothing to fear, nor will they grieve.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Surely those who believe; and those who are Jewish, and the Nazarenes, and the Sabians, whoever of them believes in God and the Last Day and does good works; they will have their recompense with their Lord, and there is no fear upon them, nor will they grieve.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Surely those who acknowledge, and those who are Jewish, and the Nazarenes, and those who follow other religions, any one of them who acknowledge God and the Last day, and promote reforms, they will have their reward with their Lord, with no fear over them, nor will they grieve.