Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yazıklar olsun o kimselere ki: Kitabı elleriyle yazıyorlar, sonra da az bir kazanç elde etmek için "Bu Allah'ın katındandır." diyorlar. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı.

فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِه۪ ثَمَناً قَل۪يلاًۜ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ
Fe veylun lillezine yektubunel kitabe bi eydihim summe yekulune haza min indillahi li yeşteru bihi semenen kalila, fe veylun lehum mimma ketebet eydihim ve veylun lehum mimma yeksibun.
#kelimeanlamkök
1feveylunvay haline
2lillezineo kimselerin ki
3yektubuneyazıyorlarكتب
4l-kitabeKitabıكتب
5bieydihimelleriyleيدي
6summesonra
7yekulunediyorlarقول
8hazabu
9min
10indikatındandırعند
11llahiAllah
12liyeşterusatmak içinشري
13bihionu
14semenenparayaثمن
15kalilenazıcıkقلل
16feveylunvay haline
17lehumonların
18mimmaötürü
19ketebetyazdığındanكتب
20eydihimellerininيدي
21ve veylunvay haline
22lehumonların
23mimmaötürü
24yeksibunekazandıklarındanكسب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Elleriyle kitabı yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, "Bu, Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kitab'ı (Tevrat'ı) kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu, Allah katındandır." diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıkları nedeniyle onların vay hâllerine! Kazandıkları nedeniyle onların vay hâllerine!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH'tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yazıklar olsun o kimselere ki: Kitabı elleriyle yazıyorlar, sonra da az bir kazanç elde etmek için "Bu Allah'ın katındandır." diyorlar. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Fakat elleriyle kitap yazan, sonra geçici bir çıkar için "Bu Allah katındandır!" diyenlerin çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı çekecekleri var!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendi elleriyle kitabı yazdıktan sonra, az bir getiri elde etmek için, "İşte bu, Allah'ın katındandır!" diyenlerin; artık, vay başlarına gelene! Kendi elleriyle yazdıklarından dolayı; artık, vay başlarına gelene! Ve kazandıklarından dolayı; vay başlarına gelene!

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yazıklar olsun onlara ki, kitabı kendi elleriyle yazıp da az bir getiri sağlamak için "Bu Allah katındandır" derler. Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, "İşte bu, Allah katındandır!" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için: "Bu Allah tarafındandır." derler. Artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde, yazıklar olsun onlara ki, kendi elleriyle, ilahi kelam(dan olduğunu iddia ettikleri hususlar)ı kaydettikten sonra, az bir kazanç elde etmek için, "Bu Allah'tandır!" derler. (Böyle diyerek) kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü yazıklar olsun onlara! Ve yine bütün o kazandıklarından ötürü yazıklar olsun böylelerine!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab'ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, "Bu, Allah'ın katındandır" derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Artık vay o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için "bu, Allah tarafındandır" derler, artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Vay haline o kimselerin ki, Kitabı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak için, "Bu Allah katındandır," derler! Ellerinin yazdığından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!

 • Gültekin Onan

  Kitabı elleriyle yazdıktan sonra onu az bir değer karşılığında satmak için "bu Tanrı katındandır" diyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından / kazanmakta olduklarından dolayı vay haline onların!

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Artık, elleriyle Kitabı (Tevratı yalan yanlış) yazıb da sonra onu az bir baha ile satabilmek için "Bu, Allah karındadır" diyegelenlerin vay haaline!.. Vay ellerinin yazdıklarından başlarına geleceklere! Vay şu kazanmakda oldukları (rişvet, günah) yüzünden onlara!.

 • İbni Kesir

  Vay, kitabı elleriyle yazıp da sonra az bir paha ile satabilmek için; bu, Allah katındandır, diyenlerin, ellerinin yazdıklarından dolayı vay onlara! Vay onlara. O kazanmış oldukları yüzünden.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir paraya satabilmek için: -Bu, Allah katındandır, diyenlerin vay haline! Vay ellerinin yazmış olduğundan dolayı başlarına geleceklere! Kazandıklarından dolayı vay onların haline!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için: "Bu Allah tarafındandır." diyenlerin vay haline! Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yazıklar olsun kendi elleriyle (nefsani doğrultuda) bir takım bilgileri yazıp, sonra da az bir paha karşılığı için "Bu Allah indindendir" diyenlere!.. Yazıklar olsun elleriyle yazıya döktükleri bilgilere! Yazıklar olsun bu yolla elde ettikleri kazanca!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH'tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yazıklar olsun o kimselere ki: az bir kazanç elde etmek için elleriyle yazdıklarına, "Bu Allah'ın katındandır." derler. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı.

 • Progressive Muslims

  So woe to those who write the Scripture with their hands then Say: "This is from God, " so that they can seek a cheap gain! Woe to them for what their hands have written and woe to them for what they gained.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So woe to those who write the Writ with their hands, then say: “This is from God,” that they might sell it at a cheap price; so woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they earn.

 • Aisha Bewley

  Woe to those who write the Book with their own hands and then say ‘This is from Allah’ to sell it for a paltry price. Woe to them for what their hands have written! Woe to them for what they earn!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Therefore, woe to those who distort the scripture with their own hands, then say, "This is what GOD has revealed," seeking a cheap material gain. Woe to them for such distortion, and woe to them for their illicit gains.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So woe to those who write the Book with their hands then say: "This is from God," so that they can purchase with it a cheap price! Woe to them for what their hands have written and woe to them for what they gained.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So woe to those who write the book with their hands then say, "This is from God," so that they can seek a cheap gain! Woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they have gained.