Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve onlar, "Kalplerimiz örtülüdür." dediler. Hayır, öyle değil, Allah; onları, Küfr'lerinden dolayı lanetlemiştir. Bu yüzden çok azı inanır.

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌۜ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَل۪يلاً مَا يُؤْمِنُونَ
Ve kalu kulubuna gulf, bel leanehumullahu bi kufrihim fe kalilen ma yu'minun.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dedilerقول
2kulubunakalblerimizقلب
3gulfunperdelidirغلف
4belbilakis
5leanehumuonları la'netlemiştirلعن
6llahuAllah
7bikufrihiminkarlarından dolayıكفر
8fekalilenartık çok azقلل
9ma
10yu'minuneinanırlarامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yahudiler, "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir;bu yüzden çok azı inanır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Yahudiler) "Kalplerimiz perdelidir." demişlerdi. Hayır! Küfür ve inkârları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Ne kadar da azı inanır!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hatta "Sabit fikirliyiz" dediler. Halbuki, inkarlarından dolayı ALLAH onları lanetlemişti! Bu yüzden onların pek azı gerçeği onaylar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve onlar, "Kalplerimiz örtülüdür." dediler. Hayır, öyle değil, Allah; onları, Küfr'lerinden dolayı lanetlemiştir. Bu yüzden çok azı inanır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Bizim kalbimiz kapalı!" dediler. Hayır, ayetleri görmezlikten gelmeleri sebebiyle Allah onları dışladı. Artık pek azı inanır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Yüreklerimiz korunaklıdır!" Hayır! Allah, nankörlük ettikleri için onları lanetlemiştir; artık çok azı inanır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Kalplerimiz (bilgi ile) kaplıdır" dediler. Aksine Allah, hakikati inkar ettikleri için onları rahmetinden dışlamıştır; baksanıza, ne kadar da azı inanıyor.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Kalplerimiz kabuk tutmuştur." dediler. Hayır öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Bizim kalplerimiz örtülüdür." Hayır; Allah, inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bizim kalplerimiz kılıflıdır dediler. Öyle değil! Allah onları kafirlikleri sebebiyle lanetledi; onun için çok az imana gelirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama onlar: "Kalplerimiz zaten bilgi ile dolu!" derler. Hayır, bilakis Allah, onları hakikati kabullenmeyi reddettikleri için gözden çıkarmıştır. Zira onlar sadece basmakalıp birkaç şeye inanırlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Kalplerimiz muhafazalıdır" dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Bizim dediler: kalblerimiz gılıflıdır", öyle değil kafirlikleri sebebile Allah onları lanetledi onun için az, pek az imana gelirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Kalblerimiz, perdelidir," dediler. Hayır, ama inkarlarından dolayı Allah onları la'netlemiştir, artık çok az inanırlar.

 • Gültekin Onan

  "Kalplerimiz örtülüdür / kılıflıdır / fazlalıklıdır" (gulf) dediler. Hayır / Halbuki Tanrı küfürlerinden dolayı onları lanetlemiştir! Bundan dolayı onların pek azı inanır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yahudiler, Peygamberle istihza yolunda) dediler: "Kalblerimiz perdelidir (kaşerlenmişdir. Bize ne söylersen karetmez)". Öyle değil. Allah onları küfürleri yüzünden rahmetinden koğmuşdur. Onun için ancak birazı iman edeceklerdir.

 • İbni Kesir

  Dediler ki; bizim kalblerimiz perdelidir. Öyle değil, Allah küfürlerinden dolayı onları la'netlemiştir. Onların pek azı inanırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Kalplerimiz perdelidir! dediler. Hayır, Allah, inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Ancak onların çok az bir kısmı inanır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Kalplerimiz perdelidir." dediler. Öyle değil! Kafirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Kalplerimiz (düşünü - algılamamız) koza (dünyamız) içindedir (hakikatimizi yaşayamayız)!" Hayır, belki de hakikati inkar ettikleri için (lanete uğramışlar) Allah'tan uzak düşmüşlerdir! İmanınız ne kadar az!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hatta 'Sabit fikirliyiz,' dediler. Halbuki, inkarlarından dolayı ALLAH onları lanetlemişti! Bu yüzden onların pek azı inanır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve onlar, "Kalplerimiz örtülüdür." dediler. Hayır, öyle değil, Allah; onları, gerçeği yalanlayarak nankörlük etmelerinden dolayı lanetlemiştir. Bu yüzden çok azı inanır.

 • Progressive Muslims

  And they said: "Our hearts are sealed!" No, it is God who has cursed them for their rejection, for very little do they believe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “Our hearts are covered.” Nay, God has cursed them for their denial, so little is it they believe.

 • Aisha Bewley

  They say, ‘Our hearts are uncircumcised. ’ Rather, Allah has cursed them for their kufr. What little iman they have!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some would say, "Our minds are made up!" Instead, it is a curse from GOD, as a consequence of their disbelief, that keeps them from believing, except for a few of them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "Our hearts are sealed!" No, it is God who has cursed them for their rejection, for very little do they believe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "Our hearts are uncircumcised/covered!" No, it is God who has cursed them for their rejection, for very little do they acknowledge.