Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve sen, onları, yaşamaya karşı insanların en ihtiraslısı, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha çok ihtiraslı bulacaksın. Her biri bin yıl yaşamak ister. Oysaki uzun ömürlü olmak, böyle birini azaptan kurtarmaz. Zira Allah, yaptıkları her şeyi görmektedir.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍۚ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِه۪ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَۜ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۟
Ve le tecidennehum ahrasan nasi ala hayatin, ve minellezine eşraku yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh, ve ma huve bi muzahzihıhi minel azabi en yuammer, vallahu basirun bima ya'melun.
#kelimeanlamkök
1veletecidennehumonları bulursunوجد
2ehrasaen düşkünüحرص
3n-nasiinsanlarınنوس
4ala
5hayatinhayataحيي
6ve mine
7ellezinekimselerden
8eşrakuortak koşan(lar)شرك
9yevedduisterودد
10ehaduhumher biriاحد
11levolsa
12yuammeruyaşatılmasınıعمر
13elfebinالف
14senetinyılسنو
15vemave değildir
16huveo
17bimuzehzihihionu uzaklaştıracakزحزح
18mine-dan
19l-azabiazab-عذب
20enoysa
21yuammera(o kadar) yaşamasıعمر
22vallahuAllah
23besirungörüyorبصر
24bimaşeyleri
25yea'meluneyaptıklarıعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onları, insanlar içinde dünya hayatına en çok düşkün olanlar olarak bulacaksın. İçlerinden şirk koşanlar bin sene yaşamak ister. Fakat bu kadar yaşasa da, bu uzun ömür onları azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını eksiksiz görür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki sen onları insanların (dünya) hayatına en düşkünü olarak bulursun; hatta şirk koşanlardan bile. Her biri bin sene yaşatılmak ister. Oysa (o kadar) yaşatılması (kimseyi) azaptan asla uzaklaştırmaz. Allah yapmakta olduklarını görendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları, yaşamaya en düşkün insanlar olarak bulacaksın; putperestlerden bile fazla... Onlardan her biri bin sene yaşamak ister. Oysa, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştırmaz. ALLAH yaptıklarını görendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve sen, onları, yaşamaya karşı insanların en ihtiraslısı, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha çok ihtiraslı bulacaksın. Her biri bin yıl yaşamak ister. Oysaki uzun ömürlü olmak, böyle birini azaptan kurtarmaz. Zira Allah, yaptıkları her şeyi görmektedir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kesin olarak göreceksin ki insanların içinde, yaşamaya en düşkün olanlar onlardır; müşriklerden bile! İsterler ki ömürleri bin sene olsun! O kadar ömür verilse bile bu, onları azaptan uzaklaştıracak değildir. Yaptıkları her şeyi gören Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onları, insanlara ve ortaklar koşanlara oranla yaşamaya daha tutkulu bulursun. Her biri, bin yıl yaşatılsın ister. Oysa uzun yaşatılması onu cezadan kurtarmaz. Çünkü Allah, onların yaptıklarını Görendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnsanlar arasında, hayatın sadece bir türüne karşı en çok ihtiras taşıyanlar olarak, onları bulursun; hatta, Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan da daha fazla. Onlardan her biri ister ki bin yıl yaşasın. Tut ki bunca ömre sahip olsun; bu dahi onu azaptan uzak tutamaz: Zira Allah tüm yapıp ettikleri görmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sen onları, insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Şirke batanlardan bile... Her biri bin yıl ömür sürsün ister. Oysa ki, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah, yapmakta olduklarını çok iyi görmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, onları hayata karşı (diğer) insanlardan ve şirk koşanlardan (bile) daha ihtiraslı bulursun. (Onlardan) Her biri, bin yıl yaşatılsın ister; oysa bunca yaşaması onu azabtan kurtarmaz. Allah, onların yapmakta olduklarını görendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onları, insanların hayata en düşkünü hatta müşriklerden bile daha düşkünü bulacaksınız. Onlardan her biri, bin sene yaşamayı arzu eder. Halbuki, ömürlü olmak kendisini azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah, onların neler yaptıklarını görüyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve sen onları başkalarından daha ihtirasla hayata sarılmış göreceksin, hatta Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmaya şartlanmış olanlardan bile daha çok onların her biri binlerce yıl yaşamak ister; halbuki uzun yaşaması, böyle birini (ahirette) azaptan kurtarmaz; zira Allah onun bütün yapıp ettiklerini görmektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak, onları azaptan kurtaracak değildir. Allah, onların bütün işlediklerini görür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  her halde onları insanların hayata en harisı, müşriklerden de haris bulacaksın, her biri arzu eder ki bin sene mu'ammer olsa, halbuki mu'ammer olmak kendisini azabdan uzaklaştıracak değil Allah görüyor onlar neler yapıyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onları, insanların hayata en düşkünü, ortak koşanlardan daha tutkunu bulursun; her biri, bin yıl yaşatılmasını ister. Oysa yaşatılması, onu azabdan uzaklaştıracak değildir. Allah ne yaptıklarını görüyor.

 • Gültekin Onan

  (Andolsun) onları yaşamaya / yaşama karşı (diğer) insanlardan ve şirk koşanlardan (bile) daha ihtiraslı bulursun. (Onlardan) herbiri bin yıl yaşamak / yaşatılsın ister. Oysa, bunca / uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştırmaz / kurtarmaz. Tanrı, yaptıklarını / yapmakta olduklarını görendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun, sen onları (Yahudileri) insanlardan, (hatta) müşrik olanlardan ziyade hayaata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri arzuu eder ki (kendisine) bin yıl ömür verilsin. Halbuki onun çok yaşatılması kendisini azabdan uzaklaşdırıcı değildir. Allah, onlar ne işlerlerse, hakkıyle görücüdür.

 • İbni Kesir

  And olsun ki; onları, insanlardan şirk koşanlardan daha çok hayata düşkün bulacaksın. Onlardan herbiri bin yıl ömür verilmesini ister. Halbuki çok yaşatılması onu azabtan uzaklaştıracak değildir. Allah onların ne yaptığını hakkıyla görendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sen onları öteki insanların hayata en düşkünlerinden; hatta, Allah'a ortak koşanlardan bile yaşamaya daha düşkün bulursun. İçlerinden bazıları bin yıl yaşamak ister; oysa bu onları azaptan kurtaracak değildir. Zira Allah, onların yaptıklarını görendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri bin yıl yaşamak ister. Fakat uzun ömür onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah, onların bütün yaptıklarını görür.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sen onları dünyalık yaşam hakkında insanların en hırslıları olarak bulursun! Bilfiil şirk içinde yaşayanlardan bile.. . Her biri bin yıl yaşamak ister! Oysa uzun ömür sürmeleri onları azaptan uzak tutmaz. Allah, hakikatleri olarak yaptıklarını değerlendirmektedir (Basıyr).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları, yaşamaya en düşkün insanlar olarak bulacaksın; putperestlerden bile fazla... Onlardan herbiri bin sene yaşamak ister. Oysa, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştırmaz. ALLAH yaptıklarını görendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve sen, onları, yaşamaya karşı insanların ihtiraslısı, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha çok ihtiraslı bulacaksın. Her biri bin yıl yaşamak ister. Oysaki uzun ömürlü olmak, böyle birini azaptan kurtarmaz. Zira Allah, yaptıkları her şeyi görmektedir.

 • Progressive Muslims

  And you will find them the most obsessive people regarding long life; as well as those who have set up partners; each one of them wishes that he could live a thousand years. It will not change for him the retribution even if he lived so long, God is watchful over what you do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thou wilt find them the greediest of men for life. And of those who ascribe a partnership: one of them wishes to be granted life of a thousand years, but it will not remove him from the punishment were he to be granted life; and God sees what they do.

 • Aisha Bewley

  Rather you will find them the people greediest for life, along with the idolaters. Any of them would love to be allowed to live a thousand years. But being allowed to live would not save him from the punishment. Allah sees what they do.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  In fact, you will find them the most covetous of life; even more so than the idol worshipers. The one of them wishes to live a thousand years. But this will not spare him any retribution, no matter how long he lives. GOD is seer of everything they do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And you will find them the most obsessive people regarding longevity; even more than the polytheists; each one of them wishes that he could live a thousand years. It will not change for him the retribution even if he lived so long, God is watchful over what you do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You will find them the most obsessive people regarding long life, as well as those who have set up partners. Each one of them wishes that he could live a thousand years. It will not change for him the retribution even if he lived that long; God is watchful over what you do.