Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'in Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Rahmeti Bol Olan'dır. Eğer dilerse sizi yok edip, yerinize dilediğini getirir. Tıpkı sizi başka toplumların soyundan var ettiği gibi.

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِۜ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَٓاءُ كَمَٓا اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَر۪ينَۜ
Ve rabbukel ganiyyu zur rahmeh, in yeşe' yuzhibkum ve yestahlif min ba'dikum ma yeşau kema enşeekum min zurriyyeti kavmin aharin.
#kelimeanlamkök
1ve rabbukeve Rabbinربب
2l-ganiyyuzengindirغني
3zusahibidir
4r-rahmetirahmetرحم
5ineğer
6yeşe'dilerseشيا
7yuzhibkumsizi uzaklaştırırذهب
8ve yestehlifve yerinize getirirخلف
9min
10bea'dikumsizden sonraبعد
11ma
12yeşa'udilediğiniشيا
13kemagibi
14enşeekumsizi yarattığıنشا
15min-ndan
16zurriyyetisoyu-ذرر
17kavminbir topluluğunقوم
18aharinebaşkaاخر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendi kendine yeterli olan ve sınırsız merhamet sahibi yalnızca Rabbindir. O dilerse sizin varlığınıza son verir ve daha sonra dilediğini sizin yerinize geçirir, tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbin zengindir, merhamet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir toplumun neslinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği (bir toplumu) getirir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendin Zengindir, Rahmet Sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başka bir toplumun soyundan nasıl getirmişse sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'in Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Rahmeti Bol Olan'dır. Eğer dilerse sizi yok edip, yerinize dilediğini getirir. Tıpkı sizi başka toplumların soyundan var ettiği gibi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rabbinin kimseye ihtiyacı yoktur, ikram sahibidir. Düzenine uygun görürse sizi giderir ve arkanızdan düzenine uygun olanı yerinize geçirir. Tıpkı sizi, başka bir topluluğun soyundan oluşturduğu gibi yapar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendin, Sınırsız Varlıklıdır; Merhametlidir. Eğer dilerse, sizi götürür ve sizi başka bir toplumun soyundan var ettiği gibi, dilediğini yerinize getirir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve yalnızca Rabbindir kendi kendine yeten, rahmet sahibi olan. O dilerse tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi, sizi ortadan kaldırıp sonra da dilediğini sizin yerinize geçirir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Senin o Gani Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyundan vücuda getirdiği gibi, ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Rabbin, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse, sizi bir başka kavmin soyundan (inşa edip) var ettiği gibi yerinize bir başkasını getirir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbin zengindir, merhametlidir. Yoksa, dilerse, sizi ortadan kaldırır ve nasıl ki, sizi başka bir kavmin soyundan getirdi ise, arkanızdan yerinize dilediğini getirir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yalnızca Rabbindir Kendi kendine yeterli, sınırsız merhamet sahibi. O, dilerse siz(in varlığınız)a son verebilir ve daha sonra dilediğini sizin yerinize geçirebilir, tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir (yok eder) ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbın ganiy, merhametli, yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, arkanızdan yerinize dilediğini getirir, nasıl ki sizi başka bir kavmın zürriyyetinden inşa buyurdu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbin zengin, rahmet sahibidir. Dilerse sizi götürür, sizi nasıl başka bir topluluğun soyundan yarattı ise, sizden sonra da dilediğini (yaratıp) sizin yerinize getirir.

 • Gültekin Onan

  Rabbin, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse, sizi bir başka kavmin soyundan (inşa edip) var ettiği gibi yerinize bir başkasını getirir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Rabbin (her şeyden) müstağnidir, rahmet saahibidir. Eğer dilerse sizi (ey müşrikler) giderir (ortadan kaldırır), arkanızdan da yerinize dileyeceğini getirir. Nitekim sizi de başka başka bir kavmin neslinden peyda etmişdir.

 • İbni Kesir

  Rabbın müstağni ve rahmet sahibidir. İsterse, sizi giderir ve arkanızdan yerinize dilediğini getirir. Nitekim sizi de başka bir kavmin soyundan getirmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbin ihtiyaçsızdır, Rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, sizin yerinize de arkanızdan dilediğini getirir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Rabbin müstağnidir (her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir), geniş merhamet sahibidir. Yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, peşinizden yerinize dilediğini getirir, nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbin Ğaniyy'dir, ZürRahmet (rahmet sahibi)'dir.. . Eğer dilerse sizi ortadan kaldırır; sizden sonra dilediklerini halife kılar. . . Başka bir halkın zürriyetinden sizi inşa ettiği gibi!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbin Zengindir, Rahmet Sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başkaların soyundan nasıl getirmişse sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'in Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Rahmeti Bol Olan'dır. Eğer dilerse sizi yok edip, yerinize dilediğini getirir. Tıpkı sizi başka toplumların soyundan var ettiği gibi.

 • Progressive Muslims

  And your Lord is Rich with Mercy. If He wished, He could remove you and bring after you whom He pleases, just like He established you from the seed of another people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thy Lord is the Free from Need, the Possessor of Mercy. If He wills, He will remove you and appoint to succeed after you whom He wills, as He produced you from the progeny of other people.

 • Aisha Bewley

  Your Lord is the Rich Beyond Need, the Possessor of Mercy. If He wanted, He could remove you and replace you with anything else He wanted to, just as He produced you from the descendants of another people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Your Lord is the Rich One; possessor of all mercy. If He wills, He can remove you, and substitute whomever He wills in your place, just as He produced you from the progeny of other people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And your Lord is the Rich, possessor of Mercy. If He wished, He could remove all of you and bring after you whom He pleases, just as He established you from the seed of another people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Your Lord is Rich, full of Compassion. If He wished, He could remove you and bring after you whom He pleases, just like He established you from the seed of another people.