Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır, kim bir kötülük ile gelirse kötülüğü oranında karşılık bulur. Onların hiçbirine haksızlık yapılmaz.

مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَاۚ وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha, ve men cae bis seyyieti fe la yucza illa misleha ve hum la yuzlemun.
#kelimeanlamkök
1menkim
2ca'egelirseجيا
3bil-hasenetibir iyilikleحسن
4fe lehusonra onun için
5aşruon (katı)عشر
6emsalihao(getirdiği)ninمثل
7ve menve kim
8ca'egelirseجيا
9bis-seyyietibir kötülükleسوا
10fela
11yuczacezalandırılmazجزي
12illadışında
13mislehaonun dengiمثل
14ve humve onlar
15la
16yuzlemunehaksızlığa uğratılmazlarظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kim Allah'ın huzuruna bir güzellik getirirse ona, getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülük getirirse, o sadece getirdiğinin dengi ile cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.* Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır, kim bir kötülük ile gelirse kötülüğü oranında karşılık bulur. Onların hiçbirine haksızlık yapılmaz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim bir iyilikle gelirse ona, on katı verilir. Kim de kötülükle gelirse sadece bir katı ile cezalandırılır*. Kimseye haksızlık yapılmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kim bir iyilikle gelirse, kendisi için bunun on katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, onun tıpkısından başkasıyla cezalandırılmaz. Onlara haksızlık da yapılmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kim (İlahi mahkemeye) bir iyilikle gelirse yaptığının on katını kazanacaktır; ama kim de bir kötülükle gelirse onun aynısıyla cezalandırılacaktır: fakat hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim bir güzellikle gelirse ona, getirdiğinin on katı var. Kötülükle gelene ise yaptığının kadarından fazla ceza verilmez. Onlar, haksızlığa uğratılmayacaklardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kim bir iyilik ile gelirse, ona on katı verilir. Kim de bir kötülük ile gelirse, yalnızca onun karşılığı ile cezalandırılır ve hiçbirine haksızlık edilmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kim (Allahın huzuruna) iyi bir iş ve davranışla çıkarsa bu yaptığının on katını kazanacaktır; ama kim de kötü bir fiil ile çıkarsa onun aynısıyla cezalandırılacaktır; ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim bir hasene ile gelirse ona on misli verilir, kim de bir seyyie ile gelirse ona ancak misliyle ceza edilir ve hiç birine haksızlık edilmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim iyilik getirirse, ona o(getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır, onlar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Gültekin Onan

  Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim (Allaha) bir iyilikle, güzellikle gelirse işte ona bunun on katı. Kim de bir kötülükle gelirse bu, o mıkdardan başkasıyle cezalanmaz. Onlar (yani iyilik edenler de, fenalık yapanlar da) haksızlığa uğratılmazlar.

 • İbni Kesir

  Kim, bir iyilikle gelirse; ona, onun on katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse; o, ancak misliyle cezalandırılır. Ve onlara haksızlık edilmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim bir iyilik yaparsa ona on katı verilir; bir kötülük yapan ise, yalnız onun karşılığı ile cezalandırılacak ve onlara haksızlık edilmeyecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir; kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on misli vardır.. . Kim de bir kötülükle gelirse, ancak onun misliyle karşılığını yaşar! Onlar zulme uğratılmazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır, kim bir kötülük ile gelirse kötülüğü oranında karşılık bulur. Onların hiçbirine haksızlık yapılmaz.

 • Progressive Muslims

  Whoever comes with a good deed, he will receive ten times its worth, and whoever comes with a sin, he will only be recompensed its like; they will not be wronged.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Whoso brings a good deed, he has tenfold the like thereof; and whoso brings evil, he is not rewarded save with the like thereof; and they will not be wronged.

 • Aisha Bewley

  Those who produce a good action will receive ten like it. But those who produce a bad action will only be repaid with its equivalent and they will not be wronged.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whoever does a righteous work receives the reward for ten, and the one who commits a sin is requited for only one. No one suffers the slightest injustice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever comes with a good deed, he will receive ten times its worth, and whoever comes with a sin, he will only be recompensed its like; they will not be wronged.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever comes with a good deed, he will receive ten times its worth, and whoever comes with a sin, he will only be recompensed its like; they will not be wronged.