Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır! Daha önce gizledikleri şeyler açığa çıktı. Eğer onlar, geri döndürülseler yasaklanan kötülüklere tekrar dönerler. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُۜ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Bel beda lehum ma kanu yuhfune min kabl,ve lev ruddu le adu li ma nuhu anhuve innehum le kazibun.
#kelimeanlamkök
1belhayır
2bedagöründüبدو
3lehumonlara
4ma
5kanuolduklarıكون
6yuhfunegizlemekteخفي
7min
8kabludaha önceقبل
9veleveğer
10ruddugeri gönderilselerdiردد
11leaaduyine dönerlerdiعود
12limaşeye
13nuhumen'olunduklarıنهي
14anhukendinden
15ve innehumçünkü onlar
16lekazibuneyalancılardırكذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Eğer dünyaya geri gönderilseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. (Dünyaya) geri gönderilseler yine de kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Daha önce gizledikleri ortaya çıktığı için... Geri döndürülselerdi, yine menedildikleri şeye dönerlerdi. Yalan söylüyorlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır! Daha önce gizledikleri şeyler açığa çıktı. Eğer onlar, geri döndürülseler yasaklanan kötülüklere tekrar dönerler. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Aslında daha önce gizledikleri şey karşılarına dikilir. Geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır! Gizledikleri şeyler, geçmişte onlara açıklanmıştı. Geri gönderilselerdi, yasaklandıkları şeylere kesinlikle dönerlerdi. Aslında, onlar, gerçekten yalancıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama hayır, daha önce gizlemiş oldukları şey onlara apaçık göründü de ondan; ve eğer geri döndürülselerdi, kendilerine yasaklanan şeylere yine dönerlerdi: Şu kesin ki onlar, yalanı tabiat haline getiren kimselerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşin doğrusu şu: Önceden gizlemekte oldukları karşılarına dikildi. Geri gönderilselerdi yasaklandıkları şeyi mutlaka yineleyeceklerdi. Doğrusu, onlar, tam yalancıdırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar, gerçekten kafirlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan. Geri çevrilselerdi yine o yasaklandıkları fenalığa mutlaka döneceklerdi. Şüphesiz onlar yine yalancıdırlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama hayır (böyle demeleri) geçmişte (kendilerinden) gizlemiş oldukları hakikat onlara açık şekilde görünecek (olmasındandır); ve eğer (hayata) geri döndürülmüş olsalardı, kendilerine yasaklanmış olan şeye yine dönerlerdi. Unutma ki onlar geçek yalancılardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  hayır evvelce gizleyib durdukları karşılarına çıktı da ondan, yoksa geri çevrilselerdi mutlak o nehyedildikleri fenalığa yine döneceklerdi, şüphesiz yine yalancılar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, daha önce gizlemekte oldukları, onlara göründü. Geri gönderilselerdi yine men'olundukları şeyi yapmağa dönerlerdi, çünkü onlar yalancılardır.

 • Gültekin Onan

  Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere kuşkusuz yine döneceklerdir. Çünkü onlar gerçekten kafirlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır, öteden beri gizleyegeldikleri, şeyler açıkça karşılarına dikilib çıkdı (ğından böyle söylüyorlar. Yoksa) geri gönderilseler bile yine vaz geçirilmek istendikleri şeylere döneceklerdir. Çünkü onlar, şübhesiz yalancıdırlar.

 • İbni Kesir

  Hayır, öteden beri gizleyegeldikleri şeylerle karşılarına çıktık. Eğer geri döndürülselerdi yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdi. Doğrusu onlar, yalancılardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Oysa, onların gizledikleri açığa çıktı. Eğer, yeniden (dünyaya) gönderilselerdi yine men olundukları şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (28-29) Hayır! Öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek ve diyeceklerdi ki: "Hayat, sırf dünya hayatımızdan ibaret! Biz bir daha diriltilecek de değiliz!" Onlar, hiç şüphesiz yalancıdırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hayır, önceden gizliyor oldukları (kendilerine verilmiş hakikat bilgisi şimdi) kendilerine zahir oldu! Eğer geri döndürülseler elbette (gene) yasaklandıklarına geri dönerlerdi! Şüphesiz ki onlar yalancılardır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Daha önce gizledikleri ortaya çıktığı için (bu itirafı yapıyorlar). Geri döndürülselerdi, yine menedildikleri şeye dönerlerdi. Yalan söylüyorlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır! Daha önce gizledikleri şeyler açığa çıktı. Eğer onlar, geri döndürülseler yasaklanan kötülüklere tekrar dönerler. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Progressive Muslims

  No, it is merely what they have been concealing that has now become evident to them; and if they were sent back they would return to what they were deterred from doing, they are but liars!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The truth is, what they concealed before will be clear to them; and if they were sent back, they would return to what they were forbidden; and they are liars.

 • Aisha Bewley

  No, it is simply that what they were concealing before has been shown to them; and if they were sent back they would merely return to what they were forbidden to do. Truly they are liars.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As a matter of fact, (they only say this because) their secrets have been exposed. If they go back, they will commit exactly the same crimes. They are liars.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No, it is merely what they have been concealing that has now become evident to them; and if they were sent back they would return again to what they were prohibited from, they are but liars!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No, it is merely what they have been concealing that has now become evident to them; and if they were sent back they would return to what they were deterred from doing, they are but liars!