Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Âyetlerimiz hakkında dalanlarla karşılaştığın zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar, onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırlar hatırlamaz zalim halkla beraber oturma.

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ٓي اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِه۪ۜ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ
Ve iza reeytellezine yahudune fi ayatina fe a'rıd anhum hatta yahudu fi hadisin gayrih, ve imma yunsiyennekeş şeytanu fe la tak'ud ba'dez zikra meal kavmiz zalimin.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2raeytegördüğünراي
3ellezine
4yehudune(münasebetsizliğe) dalanlarıخوض
5fihakkında
6ayatinaayetlerimizايي
7feea'ridyüz çevirعرض
8anhumonlardan
9hattakadar
10yehuduonlar geçinceyeخوض
11fi
12hadisinbir sözeحدث
13gayrihibaşkaغير
14ve immaeğer
15yunsiyennekesana (bunu) unutturursaنسي
16ş-şeytanuşeytanشطن
17fela
18tek'udoturmaقعد
19bea'desonraبعد
20z-zikrahatırladıktanذكر
21meaberaber
22l-kavmitopluluğuylaقوم
23z-zaliminezalimlerظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ayetlerimiz hakkında ileri-geri konuşanları gördüğünde, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlardan uzak dur! Eğer şeytan sana unutturur da onlarla oturursan, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuşmaya (konuya) geçinceye kadar onlardan yüz çevir! Şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra zalimlerle birlikte bulunma!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayet ve mucizelerimizle alay edenleri gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Sapkın sana unutturursa, hatırladıktan sonra böyle zalim kimselerle birlikte oturma.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Âyetlerimiz hakkında dalanlarla karşılaştığın zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar, onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırlar hatırlamaz zalim halkla beraber oturma.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetlerimiz hakkında haddini aşanları görürsen başka konuşmaya geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık yanlışlar içindeki o toplulukla bir arada olma.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları gördüğünde, bir başka söze dalıncaya değin onlardan uzaklaş. Ama şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra, artık haksızlık yapan toplumla birlikte oturma.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ayetlerimiz hakkında ileri-geri konuşanları gördüğün zaman, onlar başka konulara geçinceye kadar sen onlardan uzak dur! Ama eğer Şeytan sana bunu unutturursa, hiç değilse hatırladıktan sonra, zulme gömülmüş böylesi bir toplulukla birlikte bulunma!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ayetlerimiz hakkında lakırdıya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze dalıncaya değin onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra o zalimler topluluğu ile oturma.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ayetlerimiz konusunda 'alaylı tartışmalara dalanlar:' -onlar bir başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu durumda hatırlamadan sonra, artık zulmeden toplulukla beraber oturma.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün vakit, kendilerinden yüz çevir, ta ki başka bir söze dalsınlar. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk, o zalimler topluluğu ile beraber olma!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmdi, mesajlarımız hakkında ileri geri konuşan kimselere rastladığın zaman, bu kimseler başka konulara geçinceye kadar onlardan uzak dur; ve eğer Şeytan sana (yapman gerekeni) unutturursa, hiç değilse, hatırladıktan sonra, artık açıkça zulmeden böyle bir topluluğun içinde yer alma;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra (kalk), o zalimler grubu ile beraber oturma.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün vakıt da kendilerinden yüz çevir, ta ki başka bir söze dalsınlar, şayed Şeytan bunu sana bir an unutturursa hatırına geldiği gibi hemen kalk, o zalimler güruhu ile beraber oturma

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ayetlerimiz hakkında (münasebetsizliğe) dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir; eğer şeytan sana (bunu) unutturursa hatırladıktan sonra (hemen kalk), o zalimler topluluğuyla beraber oturma!

 • Gültekin Onan

  Ayetlerimiz konusunda 'alaylı tartışmalara dalanlar': -onlar bir başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu durumda hatırlamadan sonra artık zulmeden toplulukla beraber olma.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ayetlerimiz hakkında (münasebetsizliğe) dalanları gördüğün zaman — onlar Kur'andan başka bir sözle meşgul oluncaya kadar — kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan seni unutdurursa, o halde hatırladıkdan sonra artık o zalimler güruhu ile beraber oturma.

 • İbni Kesir

  Ayetlerimizi çekişmeye dalanları gördüğün vakit; onlar başka bir söze geçinceye kadar, kendilerinden yüzçevir. Eğer şeytan sana unutturursa; hatırladıktan sonra, artık zalimler güruhu ile oturma.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları gördüğün zaman Kur'an'dan başka bir söze dalana kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana unutturursa, hatırladıktan sonra, artık zalim toplulukla beraber oturma.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, -onlar başka bir konuya geçinceye kadar- kendilerinden yüzçevir, eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk, artık o zalimler güruhuyla oturma!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşaretlerimiz hakkında uygunsuz konuşmalara dalanları gördüğünde, başka bir konuya geçene kadar, onlardan yüz çevir.. . Eğer şeytan sana unutturur ise, fark ettiğin zaman artık zalimler topluluğu ile beraber oturma.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayet ve mucizelerimizle alay edenleri gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra böyle zalim kimselerle birlikte oturma.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Âyetlerimiz hakkında münasebetsizce konuşanlarla karşılaştığın zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar, onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırlar hatırlamaz zalim toplumla beraber oturma.

 • Progressive Muslims

  And if you encounter those who make fun of Our revelations, then turn away from them until they move on to a different topic; and if the devil lets you forget, then do not sit after remembering with the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when thou seest those who discourse vainly concerning Our proofs, turn thou away from them until they discourse vainly concerning a subject other than it; and if the satan cause thee to forget, then sit thou not ­after the reminder with the wrongdoing people.

 • Aisha Bewley

  Their reckoning is in no way the responsibility of those who have taqwa. But remind them so that hopefully they themselves will gain taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If you see those who mock our revelations, you shall avoid them until they delve into another subject. If the devil causes you to forget, then, as soon as you remember, do not sit with such evil people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if you encounter those who make fun of Our revelations, then turn away from them until they move on to a different narrative; and if the devil makes you forget, then do not sit after remembering with the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If you encounter those who make fun of Our signs, then turn away from them until they move on to a different topic; and if the devil lets you forget, then do not sit after remembering with the wicked people.