Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Evet; Allah, tohumu ve çekirdeği yarandır: Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! O halde nasıl çevriliyorsunuz?

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰىۜ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّۜ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ
İnnallahe falikul habbi ven neva, yuhrıcul hayye minel meyyiti ve muhricul meyyiti minel hayy, zalikumullahu fe enna tu'fekun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2llaheAllah'tır
3falikuyaranفلق
4l-habbidaneyiحبب
5ve nnevave çekirdeğiنوي
6yuhricuçıkarırخرج
7l-hayyediriyiحيي
8mine-den
9l-meyyitiölü-موت
10ve muhricuve çıkarırخرج
11l-meyyitiölüyüموت
12mine-den
13l-hayyidiri-حيي
14zalikumuişte budur
15llahuAllah
16feennao halde nasılاني
17tu'fekuneçevriliyorsunuzافك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır; ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl döndürülüyorsunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah; tohumu ve çekirdeği yarandır (çatlatandır). (Böylece) ölüden diriyi; diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl oluyor da (gerçeklerden) döndürülüyorsunuz!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur ALLAH. Nasıl yüz çevirebilirsiniz!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Evet; Allah, tohumu ve çekirdeği yarandır: Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! O halde nasıl çevriliyorsunuz?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Taneleri ve çekirdekleri pörtleten (yaran) Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur. Buna rağmen nereden yanlışa sürükleniyorsunuz?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Allah, çekirdeği ve taneyi, Yarıp Çıkarandır. Ölüden, diriyi çıkarır; diriden de ölüyü çıkarır. Allah, işte böyledir. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kuşkusuz Allah'tır tohumu ve çekirdeği yaran, bir süreçte ölüden diriyi var eden ve diriden ölüyü çıkaran. İşte budur Allah! Peki, nasıl oluyor da böylesine savruluyorsunuz!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hiç kuşkusuz, Allah'tır Falık olan/daneyi yaran, çekirdeği patlatan. Ölüden diri çıkarır O; diriden ölüyü çıkaran da O'dur! İşte budur Allah! Peki nasıl ters bir yöne çevriliyorsunuz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Tane ve çekirdekleri Allah pörtletir. Ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte size söylüyorum Allah O'dur. Şimdi söyleyin nereden çevriliyorsunuz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kuşkusuz Allah, tohumu ve meyve çekirdeğini çatlatarak ölüden diriyi meydana getirendir ve diriden de ölüyü çıkaran. İşte budur Allah: ve akıllarınız hala nasıl da tersyüz oluyor!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (O'ndan) nasıl çevriliyorsunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah o daneleri, çekirdekleri pörtleten, ölüden diri çıkarır, ve diriden ölü çıkaran, işte size söyliyorum Allah o, şimdi söyleyin nereden çevriliyorsunuz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Daneyi ve çekirdeği yaran, şüphesiz Allah'tır. (O), ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur. O halde nasıl (yalnız O'na tapmaktan) çevriliyorsunuz?

 • Gültekin Onan

  Taneyi ve çekirdeği yaran kuşkusuz Tanrı'dır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Tanrı budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şübhesizki Allah (ot bitirmek için) taneleri, (ağaç çıkarmak için) çekirdekleri yaratandır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da Odur. İşte Allah bu. O halde (bunca bürhanlara rağmen) nasıl olub da (imandan) çevriliyorsunuz?

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki Allah; taneyi ve çekirdeği yarandır. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl olup da yüz çeviriyorsunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendiren, ölüden diriyi çıkaran diriden de ölüyü çıkaran Allah'tır. İşte Allah budur! O halde nasıl aldatılıyorsunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Taneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak (her şeyi gelişme yoluna koyan) Allah'tır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek İlah bunları yapandır! Artık nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki Allah tohumu ve çekirdekleri çatlatıp yarandır (Esma tohumundan varlık suretlerini yaratan)! Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır.. . Diriden (hakikat bilgisiyle yaşarken - mülhime kavrayışı içindeyken) de ölüyü (kozasını terk edemeyip nefsi emmareye - bedenselliğe düşeni) çıkarır! İşte Allah budur! Nasıl (halden hale) çevriliyorsunuz?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur ALLAH. Nasıl yüz çevirebilirsiniz!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Evet; Allah, tohumu ve çekirdeği yarandır: Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. O halde nasıl çevriliyorsunuz?

 • Progressive Muslims

  God is the splitter of the seeds and the grains; He brings the living out from the dead and He brings the dead out from the living. Such is God; so why are you deluded

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God splits the seed and the kernel; He brings forth the living from the dead and is the bringer-forth of the dead from the living. That is God, — how then are you deluded? —

 • Aisha Bewley

  Allah is He Who splits the seed and kernel. He brings forth the living from the dead, and produces the dead out of the living. That is Allah, so how are you perverted?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD is the One who causes the grains and the seeds to crack and germinate. He produces the living from the dead, and the dead from the living. Such is GOD; how could you deviate!

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God is the splitter of the seeds and the grains; He brings the living out from the dead and He brings the dead out from the living. Such is God; so why are you deluded?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God is the splitter of the seeds and the grains; He brings the living out from the dead and He is the bringer of the dead out from the living. Such is God; so why are you deluded?