Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer ikisinde de Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de kesinlikle fesada uğrardı. Arşın Rabb'i olan Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.

لَوْ كَانَ ف۪يهِمَٓا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
Lev kane fihima alihetun illallahu le fesedeta, fe subhanallahi rabbil arşi amma yasıfun.
#kelimeanlamkök
1leveğer
2kaneolsaydıكون
3fihimaikisinde
4alihetuntanrılarاله
5illabaşka
6llahuAllah'tan
7lefesedetaikisi de bozulup gitmiştiفسد
8fesubhaneyüce(münezzeh)dirسبح
9llahiAllah
10rabbisahibiربب
11l-arşiarş'ınعرش
12ammaşeylerden
13yesifunenitelendirdikleriوصف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O ikisinde (yerde ve gökte) Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, (düzenleri) elbette bozul(up gitmiş)ti. Arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları (şeyler)den yücedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ikisinde (gökler ve yerde) ALLAH'tan başka tanrılar olsaydı ikisi de kaosa girecekti. Mutlak otoritenin sahibi ALLAH onların nitelemelerinden çok yücedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer ikisinde de Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de kesinlikle fesada uğrardı. Arşın Rabb'i olan Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Bütün yönetimin (arşın) Sahibi olan Allah, onların nitelemelerinden uzaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Eğer her ikisinde Allah'tan başka tanrılar da olsaydı, ikisinde de kesinlikle kargaşa çıkardı. Egemen Erkin Efendisi Allah, onların yakıştırmalarından ayrıktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, (gökler ve yer) kaos içinde mahvolurdu: işte bu nedenle O her şeyden yüce olan Allah, O mutlak otorite sahibi, onların yakıştırdıkları her şeyin ötesindedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer, yerde gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, o ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi o Allah, onların nitelendirmelerinden yücedir, uzaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, elbette, ikisi de bozulup gitmişti. Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı bunların ikisi de mahvolup gitmişti. O Arş'ın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzehtir, beridir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  oysa, (anlamıyorlar ki,) göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı, bu iki alem de kargaşalık içinde yıkılıp giderdi! Bunun içindir ki, O mutlak hükümranlık tahtının Efendisi, O sınırsız kudret ve yücelik sahibi Allah, insanların tanımlama ve tasvir yoluyla kendisine yakıştırdığı her şeyin ötesinde, her şeyin üstündedir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yerde Gökte Allahtan başka ilahlar olsa idi ikisi de fasid olmuş gitmişti, rabbın o arşın rabbı Allah münezzeh sübhandır onların isnad ettikleri vasıflardan

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de (yer de, gök de) bozulup gitmişti. Arş'ın sahibi Allah, onların nitelendirmelerinden yüce(münezzeh)dir.

 • Gültekin Onan

  Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Tanrı'nın dışında tanrılar olsaydı, elbette, ikisi de bozulup gitmişti. Arşın rabbi olan Tanrı onların nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer her ikisinde Allahdan başka Tanrılar olsaydı onların ikisi de muhakkak ki harab olup gitmişdi. Demek, arşın Rabbi olan Allah, onların vasf (ve isnad) edegeldikleri şeylerden yücedir, münezzehdir.

 • İbni Kesir

  Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı; bunların ikisi de muhakkak bozulup gitmişti. Arş'ın Rabbı olan Allah; onların nitelendirdiklerinden münezzehtir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Oysa yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yer de gök de bozulup giderdi. Hükümranlığın sahibi olan Allah, onların nitelemelerinden çok yücedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Halbuki gökte ve yerde, Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer o ikisinde (semalar ve arz) Allah'tan başka tanrılar olsaydı, elbette o ikisi de düzenini yitirirdi! Arş'ın Rabbi Allah, onların vasıflamalarından münezzehtir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ikisinde (gökler ve yerde) ALLAH'tan başka tanrılar olsaydı ikisi de kaosa girecekti. Mutlak otoritenin sahibi ALLAH onların nitelemelerinden çok yücedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer ikisinde de Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de kesinlikle fesada uğrardı. Arşın Rabb'i olan Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.

 • Progressive Muslims

  If there were gods in them except for God, then they would have been ruined. Glory be to God, the Lord of the throne from what they describe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Were there in them gods save God, they would have been corrupted; and glory be to God, the Lord of the Throne, above what they describe!

 • Aisha Bewley

  If there had been any gods besides Allah in heaven or earth, they would both be ruined. Glory be to Allah, Lord of the Throne, beyond what they describe!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If there were in them (the heavens and the earth) other gods beside GOD, there would have been chaos. Glory be to GOD; the Lord with absolute authority. He is high above their claims.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If there were gods in them except for God, then they would have been ruined. Glory be to God, the Lord of the Throne from what they describe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If there were gods in them except for God, then they would have been ruined. Glory be to God, the Lord of the dominion from what they describe.