Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler, kendilerini her yönden saracak ateşi savamayacakları ve yardımsız kalacakları zamanı ah bir bilselerdi!

لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ح۪ينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
Lev ya'lemullezine keferu hine la yekuffune an vucuhihimun nare ve la an zuhurihim ve la hum yunsarun.
#kelimeanlamkök
1leveğer
2yea'lemubir bilselerdiعلم
3ellezinekimseler
4keferuinkar eden(ler)كفر
5hinezamanıحين
6la
7yekuffunesavamayacaklarıكفف
8an-nden
9vucuhihimuyüzleri-وجه
10n-naraateşiنور
11ve lane de
12an-ndan
13zuhurihimsırtları-ظهر
14ve lave
15humonlara
16yunsaruneyardım da olunmayacaklarıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilemeyeceği zamanı bir bilselerdi!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar, yüzlerinden ve sırtlarından (saran) ateşi savamayacakları, kendilerine yardım edilemeyeceği zamanı (o günün dehşetini keşke) bir bilselerdi!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, yüzlerinden ve arkalarından ateşi savamayacakları ve yardım da görmeyecekleri anı bir bilselerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler, kendilerini her yönden saracak ateşi savamayacakları ve yardımsız kalacakları zamanı ah bir bilselerdi!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayeti görmezlikten gelenler (kafirler) ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi!

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda ısrar eden bu kimseler, yüzlerini ve sırtlarını ateşten koruyamayacakları, dahası hiçbir yardım da alamayacakları anın (dehşetini) keşke bir bilseler!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O inkar edenler, ne yüzlerinden ne sırtlarından azabı uzak tutamayacakları ve hiçbir yardım da göremeyecekleri zamanı bir bilselerdi!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi püskürtemeyecekleri ve hiç yardım alamayacakları zamanı bir bilselerdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir bilseler o küfredenler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından savamayacakları ve hiçbir taraftan yardım görmeyecekleri zamanı?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakkı inkara şartlanmış olan bu insanlar, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kimseden bir yardım bulamayacakları o günü keşke bilselerdi!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bilseler o küfredenler ne yüzlerinden ne arkalarından ateşi men'edemiyecekleri, ve hiç bir taraftan yardım olunmıyacakları o demi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler, ne yüzlerinden, ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve yardım da olunmayacakları zamanı bir bilselerdi (onu böyle acele istemezlerdi)!

 • Gültekin Onan

  O küfredenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi püskürtemeyecekleri ve hiç yardım alamayacakları zamanı bir bilselerdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler yüzlerinden ve arkalarından (saran) ateşi hiçbir suretle meni' edemeyecekleri, kendilerinin yardım da göremeyecekleri zamaanı bir bilse (ler) di.

 • İbni Kesir

  O küfredenler; yüzlerinden ve sırtlarından ateşi engellemeyecekleri ve yardım göremeyecekleri zamanı keşki bilseler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O kafirler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi engelleyemeyecekleri ve yardım da göremeyecekleri zamanı keşke bilselerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dini olduğu gibi, bu azabı da böyle inkar edenler, onun tepelerine ineceğini, o ateşin yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini, kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler, ne vechlerinden (iç dünyalarından) ne de sırtlarından (dıştan) yakanı önleyemeyecekleri; kendilerine yardım da olunmayacağı zamanı bir bilselerdi!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, yüzlerinden ve arkalarından ateşi savamıyacakları ve yardım da görmeyecekleri anı bir bilselerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler, kendilerini her yönden saracak ateşi savamayacakları ve tamamen yardımsız kalacakları zamanı ah bir bilselerdi!

 • Progressive Muslims

  If only those who reject knew, that they will not be able to ward off the fire from their faces, nor from their backs, nor will they be helped.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If those who ignore warning but knew the time when they will not restrain the Fire from their faces, nor from their backs, nor will they be helped!

 • Aisha Bewley

  If those who are kafir only knew of the time when they will not be able to keep the Fire away from their faces or their backs! And they will receive no help!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If only those who disbelieve could envision themselves when they try to ward off the fire - off their faces and their backs! No one will help them then.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If only those who reject knew, that they will not be able to ward off the fire from their faces, nor from their backs, nor will they be helped.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If only those who reject knew, that they will not be able to ward off the fire from their faces, nor from their backs, nor will they be helped.