Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani Davud ve Süleyman, halkın koyunlarının yayıldıkları ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların hükümlerine tanıktık.

وَدَاوُ۫دَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِد۪ينَۙ
Ve davude ve suleymane iz yahkumani fil harsi iz nefeşet fihi ganemul kavm, ve kunna li hukmihim şahidin.
#kelimeanlamkök
1ve davudeve Davud'u
2ve suleymaneve Süleyman'ı
3izhani
4yehkumanionlar hükmediyorlardıحكم
5fihakkında
6l-harsibir ekinحرث
7izzaman
8nefeşetyayıldığıنفش
9fihiorada
10ganemudavarınınغنم
11l-kavmitoplumunقوم
12ve kunnabiz de idikكون
13lihukmihimonların hükümlerineحكم
14şahidineşahidشهد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Davud ve Süleyman'ı da hatırla! Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir durumda bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekte idik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Davud'u ve Süleyman'ı da (an)! Hani içinde halkın koyunlarının yayıldığı bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Biz onların hükmüne şahittik.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Davut ve Süleyman da... Bir defasında, halkın koyunlarının yayıldığı birilerinin ekini hakkında hüküm veriyorlardı. Biz onların kararına tanık olduk.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani Davud ve Süleyman, halkın koyunlarının yayıldıkları ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların hükümlerine tanıktık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Davut ile Süleyman da bir gün bir ekin tarlası ile ilgili karar veriyorlardı. Bir topluluğun davarları orada yayılmışlardı. Biz de onların kararlarının şahidi idik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Davut ve Süleyman, bir toplumun koyunlarının girip otladığı ekinlik hakkında yargı veriyorlardı. Onların bu yargılarına, Biz de tanık olduk.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Davud ve Süleyman'ı da (gündeme taşı)! Hani o ikisi, bir topluluğa ait çobansız ve dağınık koyun sürüsünün gece yayıldığı tarla konusunda karar vereceklerdi; ve Biz de onların kararına şahit idik;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve Davud ile Süleyman... Hani, halkın davarının yayıldığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı da biz hükümlerine tanıklar olmuştuk.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Davud ve Süleyman da; hani kavmin hayvanlarının içine girip yayıldığı ekin tarlaları konusunda hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hükmüne şahid idik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Davud ile Süleyman'ı da. Hani ikisi de ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Hani bir kavmin davarları ekin içinde geceleyin yayılmıştı; Biz de hükümlerine şahittik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve Davud ile Süleyman(ı da an): Hani bu ikisi, bir topluluğa ait koyun sürüsünün geceleyin girip otladığı bir ekin hakkında hüküm vereceklerdi ve Biz de o'nların bu hükümlerine tanık idik;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Davud ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Davud ile Süleymanı da, o vakit ki ikisi de hars hakkında huküm veriyorlardı, o vakıt ki ekinde geceleyin kavmin davarı yayılmıştı, biz de hukümlerine şahid idik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Davud ile Süleyman'ı da (an); hani onlar, toplumun davarının yayıldığı bir ekin hakkında hükmediyorlardı, biz de onların hükümlerine tanık idik.

 • Gültekin Onan

  Davud ve Süleyman da; hani kavmin hayvanlarının içine girip yayıldığı ekin tarlaları konusunda hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hükmüne şahid idik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Davudu ve Süleymanı da (hatırla). Hani onlar ekin (yahud bağ mes'elesi) hakkında hüküm veriyorlardı. Hani kavmin davarı (geceleyin çobansız olarak ekinin, yahud bağın) içinde yayılmış (zarar yapmış) di. Onların (verdikleri) hükmün biz şahidleri idik.

 • İbni Kesir

  Davud ve Süleyman'a da. Hani kavmin koyunlarının yayıldığı bir ekin hakkında hüküm veriyorlarken; Biz, onların hükmüne şahidlerdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Davud ve Süleyman'ı da hatırla.. Hani onlar, bir grup insanın koyun sürüsünün içine girip yayıldığı ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların verdiği hükme de şahittik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Davud ile Süleyman'ı da... Hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki: Geceleyin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Davud ile Süleyman'ı da (an).. . Hani o ikisi, o ekin hakkında hüküm veriyorlardı. . . Hani bir topluluğun koyunları (geceleyin) ekinin içinde (onları yemek için) yayılmıştı. . . Biz onların hükümlerinin şahitleriydik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Davut ve Süleyman da... Bir defasında, halkın koyunlarının yayıldığı birilerinin ekini hakkında hüküm veriyorlardı. Biz onların kararına tanık olduk.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani Davud ve Süleyman, halkın koyunlarının, içinde yayıldıkları ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların hükümlerine tanıktık.

 • Progressive Muslims

  And David and Solomon, when they gave judgment in the case of the crop that was damaged by the sheep of the people, and We were witness to their judgment.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And David and Solomon: when they passed judgment concerning the tilth, when the sheep of the people had strayed and pastured therein; and We were witnesses to their judgment.

 • Aisha Bewley

  And Dawud and Sulayman when they gave judgement about the field, when the people’s sheep strayed into it at night. We were Witness to their judgement.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And David and Solomon, when they once ruled with regard to someone's crop that was destroyed by another's sheep, we witnessed their judgment.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndDavid and Solomon, when they gave judgment in the case of the crop that was damaged by the sheep of the people, and We were witness to their judgment.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  And David and Solomon, when they gave judgment in the case of the crop that was damaged by the sheep of the people, and We were witness to their judgment.