Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hatta Ye'cuc ve Me'cuc yaygınlaşıp her tarafı kuşatma altına alıncaya kadar.

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
Hatta iza futihat ye'cucu ve me'cucu ve hum min kulli hadebin yensilun.
#kelimeanlamkök
1hattanihayet
2izazaman
3futihatönü açıldığıفتح
4ye'cucuYe'cuc'un
5ve me'cucuve Me'cuc'un
6ve humve onlar
7min
8kulliherكلل
9hadebintepedenحدب
10yensiluneakın etmeye başladıklarıنسل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, verilen gerçek söz yaklaştığında inkar edenlerin gözleri donakalır! "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz, hatta biz zalim kimselermişiz" derler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonunda Ye'cûc ve Me'cûc* (setleri) açıldığı, onlar her tepeden akın ettiği,

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nihayet, Yecuc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hatta Ye'cuc ve Me'cuc* yaygınlaşıp her tarafı kuşatma altına alıncaya kadar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Onlardaki bu durum Kıyamet günü) Yecuc ile Mecuc'un*(kabirleri) açılıncaya kadar sürer. O zaman her bir tümsekten* çıkar, hızla giderler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, Yecüc ve Mecüc'ün engeli kaldırıldığında, onlar, her yönden akın edeceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ta ki Ye'cuc ve Me'cuc'un salınıp, her bir köşeden boşalacakları zamana dek...

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ye'cuc ve Me'cuc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yecuc ve Mecuc (un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler;

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc(un seddi) açılıp da her tepeden saldırdıkları;

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ta ki, Yecüc ve Mecüc'ün (dünyaya) salınıp, (yeryüzünün) her köşe(sin)den boşalacakları zamana kadar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc açılıb da her tepeden saldırdıkları

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc'un önü açıldığı ve onlar her tepeden akın etmeye başladıkları zaman,

 • Gültekin Onan

  (96-97) Yecuc ve Mecuc(un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler. Gerçek olan vaad yaklaşmıştır, işte o zaman, küfredenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik hayır, bizler zalim kimselerdik" (diyecekler).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (96-97) Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc (un seddi) açılıb da her tepeden saldıracakları ve gerçek va'd olan (kıyamet) yaklaşdığı vakit, işte o zaman o küfr (ve inkar) edenlerin gözleri hemen belirib kalacak, "Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır, biz zaalim kimselerdik" (diyecekler).

 • İbni Kesir

  Ye'cuc ve Me'cuc açılıp da her tepeden ve dereden akın ettikleri vakit.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ne zaman ki Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden ve dereden sel gibi akarlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (96-97) Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kafirlerin gözleri birden donakalır. "Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik!" diyecekler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc kapılarının açıldığı zaman, her hadebden (yüksekçe yer - belki de uzay gemilerinden) hızlıca inerler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nihayet, Yecuc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hatta Ye'cuc ve Me'cuc* yaygınlaşıp her tarafı kuşatma altına alıncaya kadar.

 • Progressive Muslims

  Until Gog and Magog is opened, and from every elevated place they will race forth.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When Ya’jūj and Ma’jūj have been loosed, and they from every elevation hasten forth

 • Aisha Bewley

  When Yajuj and Majuj are let loose and rush down from every slope,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Not until Gog and Magog reappear, will they then return - they will come from every direction.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Until Gog and Magog is opened, and from every elevated place they will race forth.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Until Gog and Magog is opened, and from every elevated place they will race forth.