Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanlardan, hayvanlardan ve diğer canlılardan da çeşitli renkte olanları vardır. Allah'ın kullarından yalnız ilim sahibi olanlar haşyet ederler. Kuşkusuz ki Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Çok Bağışlayıcı'dır.

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَٓابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَۜ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُ۬اۜ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ
Ve minen nasi ved devabbi vel en'ami muhtelifun elvanuhu kezalik, innema yahşallahe min ibadihil ulemau, innallahe azizun gafur.
#kelimeanlamkök
1ve mine-dan vardır
2n-nasiinsanlar-نوس
3ve ddevabbive hayvanlardanدبب
4vel'en'aamive davarlardanنعم
5muhtelifuntürlüخلف
6elvanuhurenkte olanlarلون
7kezalikeböyle
8innemaancak
9yehşa(gereğince) korkarخشي
10llaheAllah'tan
11miniçinden
12ibadihikullarıعبد
13l-ulema'ubilginlerعلم
14inneşüphesiz
15llaheAllah
16azizundaima üstündürعزز
17gafurunçok bağışlayandırغفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Aynı şekilde, insanlardan, diğer canlılardan ve evcil hayvanlardan da renkleri farklı olanlar vardır. Allah'a ancak bilgili kulları saygı duyar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür; çok bağışlayıcıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İnsanlardan, adım atan canlılardan ve dört bacaklı hayvanlardan da renkleri farklı olanlar var. Kulları içinden sadece (gerçeği) bilenler Allah'a saygı duyarlar.*Şüphesiz ki Allah güçlüdür, çok bağışlayandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aynı şekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanları da çeşitli renklerdedir. Bundan dolayıdır ki kulları arasında ALLAH'ı gereği gibi sayanlar bilim adamlarıdır. ALLAH Üstündür, Bağışlayandır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanlardan, hayvanlardan ve diğer canlılardan da çeşitli renkte olanları vardır. Allah'ın kullarından yalnız ilim sahibi* olanlar haşyet* ederler. Kuşkusuz ki Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Çok Bağışlayıcı'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnsanların, hayvanların ve malın-davarın da farklı renklerde olanları vardır. Allah'tan korkanlar, sadece onu bilen kullardır. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlar, sürüngenler ve hayvanlar da türlü renklerdedir. Ancak, bilgisi olan kulları, Allah'a derin saygı duyarlar. Kuşkusuz, Allah, Üstündür; Sınırsız Bağışlayandır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Dahası insanlar, (vahşi) canlılar ve evcil hayvanlar da (uyumlu) bir farklılığın renklerini taşıyorlar.İşte (kullar da farklılıkta) böyledir ve Allah'a kulları içinde yalnızca (bunun hikmet ve amacını) bilenler hakkıyla saygı duyarlar: çünkü Allah çok üstün ve yücedir, tarifsiz bir bağışlayıcıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Aynı şekilde, insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da çeşitli renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Allah Aziz'dir, Gafur'dur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da aynı şekilde çeşitli renklerde olanlar vardır. Ancak Allah saygısını, kullarından bilenler duyar. Haberiniz olsun ki, Allah güçlüdür, bağışlayıcıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve (nasıl ki) insanlar, sürüngenler ve hayvanlar türlü türlü renkler taşıyor! Kulları arasından yalnız anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlar Allah'tan (hakkıyla) korkarlar, (çünkü yalnız onlar bilir ki) Allah kudret Sahibidir, çok bağışlayıcıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak; kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan da kezalik türlü renklileri var ancak Allah saygısını kullarından bilenler duyar, haberiniz olsun ki Allah aziz bir gafurdur.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak bilginler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır.

 • Gültekin Onan

  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Tanrı'dan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek korkar'. Şüphesiz Tanrı, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Gerek) insanlardan, (gerek) yerde yürür hayvanlardan, (gerek) davarlardan da yine böyle renkleri (nevileri) muhtelif olanlar vardır. Allahdan, kulları içinde, ancak alimler korkar. Şübhe yok ki Allah mutlak gaalibdir, çok yarlığayıcıdır.

 • İbni Kesir

  İnsanlardan da, yerde yürüyen canlılardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik değişik olanlar vardır. Allah'tan ancak bilgin kulları korkar. Muhakkak ki Allah; Aziz'dir, Gafur'dur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanların, canlıların ve hayvanların da böyle çeşit çeşit renkleri vardır. Ancak kullarından bilgili olanlar Allah'tan korkar. Allah, güçlüdür, bağışlayıcıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler, Allah'ı gerektiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah, aziz ve gafurdur (mutlak galiptir, çok affedicidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlardan, dabbelerden (beden türleri - ırklar) ve en'amdan da (hayvansı özellikler) renkleri muhtelif olanlar var! Allah'tan, kullarından ancak alimler ("Allah" ismiyle işaret olunanı fark edenler, Azametini bilenler) haşyet duyar! Muhakkak ki Allah Aziyz'dir, Ğafur'dur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aynı şekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanları da çeşitli renklerdedir. Bundan dolayıdır ki kulları arasında ALLAH'ı gereği gibi sayanlar bilim adamlarıdır. ALLAH Üstündür, Bağışlayandır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanlardan, hayvanlardan ve diğer canlılardan da çeşitli renkte olanları vardır. Allah'ın kullarından yalnız ilim sahibi* olanlar haşyet* ederler. Kuşkusuz ki Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Çok Bağışlayıcı'dır.

 • Progressive Muslims

  And from the people, and the animals, and the livestock, are various colors. As such, only the knowledgeable among God's servants reverence Him. God is Noble, Forgiving.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among men and beasts and cattle, differing in their hues; thus there but fear God the knowledgeable among His servants; God is exalted in might and forgiving.

 • Aisha Bewley

  And mankind and beasts and livestock are likewise of varying colours. Only those of His slaves with knowledge have fear of Allah. Allah is Almighty, Ever-Forgiving.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Also, the people, the animals, and the livestock come in various colors. This is why the people who truly reverence GOD are those who are knowledgeable. GOD is Almighty, Forgiving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from the people, and the animals, and the livestock, are various colors. Those concerned with God from among His servants are the most knowledgeable. God is Noble, Forgiving.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among the people, and the animals, and the livestock, are various colors. As such, only the knowledgeable among God's servants revere Him. God is Noble, Forgiving.