Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara, yaptıklarının karşılığını lütfundan arttırarak fazlasıyla verir. Kuşkusuz ki O, Çok Bağışlayıcı'dır, Yapılan Şeyin Karşılığını Veren'dir.

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَز۪يدَهُمْ مِنْ فَضْلِه۪ۜ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
Li yuveffiyehum ucurehum ve yezidehum min fadlih, innehu gafurun şekur.
#kelimeanlamkök
1liyuveffiyehumonlara tam ödesin diyeوفي
2ucurahumücretleriniاجر
3ve yezidehumve fazlasını vermesi içinزيد
4min-ndan
5fedlihilutfu-فضل
6innehuçünkü O
7gafurunçok bağışlayandırغفر
8şekurunçok karşılık verendirشكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çünkü Allah, onların ödülünü tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayandır; şükrün karşılığını bol bol verendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (29, 30) Allah'ın kitabını* tilavet edenler (okuyup aktaranlar),* namazı kılanlar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık infak edenler (verenler), (Allah) ödüllerini tam olarak versin ve lütfundan (nimetlerini) artırsın diye asla yok olmayacak bir kazanç umarlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayandır, şükre çok karşılık verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü onların ücretlerini tam verecek ve onlara olan lütfunu arttıracaktır. O Bağışlayandır, Takdir Edendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara, yaptıklarının karşılığını lütfundan arttırarak fazlasıyla verir. Kuşkusuz ki O, Çok Bağışlayıcı'dır, Yapılan Şeyin Karşılığını Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar, onların hak ettiklerini Allah'ın tam vermesi ve onu, ikramıyla artırması içindir. Çünkü o, çok bağışlar ve teşekkürle* karşılar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, hem onların ödüllerini eksiksiz olarak verecek hem de Kendi lütfundan, daha da çoğunu verecektir. Kuşkusuz, O, Sınırsız Bağışlayandır; Ödül Verendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  neticede (Allah) onlara karşılıklarını tam olarak ödeyecek, üstelik kendisinden bir bağış olarak fazlasını da lutfedecektir: zira O tarifsiz bir bağışlayıcıdır, şükre hadsiz hesapsız bir karşılık verendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Çünkü Allah onlara ücretlerini tam ödeyecek, lütfundan onlara artırma da yapacaktır. Gafur'dur O, çok affeder; Şekur'dur, şükredenlere mutlaka karşılık verir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Çünkü (Allah,) ecirlerini noksansız olarak öder ve kendi fazlından onlara arttırır. Şüphesiz O, bağışlayandır, şükrü kabul edendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Çünkü Allah, mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka, lütfundan onlara fazlasını verecektir. Çünkü O hem bağışlayan hem de şükrün karşılığını bol verendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, onların hak ettiği karşılığı eksiksiz verir ve onu lütfuyla daha da arttırır. Allah, şüphesiz çok bağışlayıcıdır ve şükrün karşılığını anında verendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye (böyle yaparlar). Şüphesiz O, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çünkü Allah ecirlerini kendilerine temamen ödedikten başka fadlından onlara ziyadesini verecektir, çünkü o hem gafur hem şekurdur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki (Allah), onlara ücretlerini tam ödesin ve lutfundan onlara fazlasını da versin. Çünkü O, çok bağışlayan, çok karşılık verendir.

 • Gültekin Onan

  Çünkü (Tanrı,) ecirlerini noksansız olarak öder ve kendi fazlından onlara arttırır. Şüphesiz O, bağışlayandır, şükrü kabul edendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Çünkü (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz öder. Onlara, fazl (-u kerem) inden, ziyadesini de verir. Şübhesiz O, çok yarlığayıcıdır, çok in'aam edicidir.

 • İbni Kesir

  Mükafatlarını Allah'ın tam vermesi ve onlara lutfundan artırması içindir. Muhakkak kiO; Gafur'dur, Şekur'dur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Çünkü Allah, onların karşılığını verecek, hatta lutfundan daha da artıracaktır. Çünkü O, suçları bağışlar ve bol bol verir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam tamına verecek, üstelik lütfundan onlara fazlasını da ihsan edecektir. Zira o gafurdur, şekur'dur (kusurları bağışlar, kulların amellerini ve şükürlerini kabul edip fazlasıyla karşılık verir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara hak ettikleri karşılığı tam verir ve fazlından da artırır.. . Muhakkak ki O, Ğafur'dur, Şekur'dur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü onların ücretlerini tam verecek ve onlara olan lütfunu arttıracaktır. O Bağışlayandır, Takdir Edendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara, yaptıklarının karşılığını lütfundan arttırarak fazlasıyla verir. Kuşkusuz ki O, Çok Bağışlayıcı'dır, Yapılan Şeyin Karşılığını Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  He will give them their recompense, and He will increase them from His blessings. He is Forgiving, Appreciative.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That He will pay their rewards in full, and increase them out of His bounty; He is forgiving and appreciative.

 • Aisha Bewley

  that He will pay them their wages in full and give them more from His unbounded favour. He is Ever-Forgiving, Ever-Thankful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He will recompense them generously, and will multiply His blessings upon them. He is Forgiving, Appreciative.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He will give them their recompense, and He will increase them from His blessings. He is Forgiving, Thankful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He will give them their recompense, and He will increase them from His blessings. He is Forgiving, Appreciative.