Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O ki, bizi lütfundan kalınacak bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmayacak ve orada bize bir usanç gelmeyecek.

اَلَّـذ۪ٓي اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِه۪ۚ لَا يَمَسُّنَا ف۪يهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا ف۪يهَا لُغُوبٌ
Ellezi ehallena darel mukameti min fadlih, la yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lugub.
#kelimeanlamkök
1elleziO (Rab) ki
2ehallenabizi kondurduحلل
3darayurdaدور
4l-mukametidurulacakقوم
5min
6fedlihilutfuylaفضل
7laasla
8yemessunabize dokunmazمسس
9fihaorada
10nesabunbir yorgunlukنصب
11ve lave ne de
12yemessunabize dokunmazمسس
13fihaorada
14lugubunbir usançلغب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Yine O, bizi kendi lütfuyla, süreli nimet yurduna indirdi. Orada bize ne bir yorgunluk, ne de bitkinlik gelecektir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (34, 35) (Cennette şöyle) diyeceklerdir: "Hamd (övgü), bizden kaygıyı gideren Allah'adır! İçinde bize hiçbir yorgunluk ve bıkkınlık ulaşmayacak olan,* cömertliğinin sonucu olarak bizi ebedî kalınacak cennet yurduna yerleştiren Rabbimiz şüphesiz ki çok bağışlayandır, şükre çok karşılık verendir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "O ki lütfuyla bizi durulacak yurda yerleştirdi. Orada ne bir yorulma ne de bir bıkkınlık duyarız."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O ki, bizi lütfundan kalınacak bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmayacak ve orada bize bir usanç gelmeyecek.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "İkramıyla bizi, kalınacak yere yerleştiren odur. Orada bize bir yorgunluk değmeyecek. Bir bıkkınlıkla da karşılaşmayacağız."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "O, kalınacak bir ülkeye, Kendi lütfundan bizi yerleştirdi. Orada bize yorgunluk dokunmaz. Orada bize usanç da gelmez!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O lütfuyla bizi bu (varlığı ve güzelliği) kalıcı diyara yerleştirdi: burada semtimize ne yorgunluk ve bezginlik, ne de can sıkıntısı ve bıkkınlık uğrayacak!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Lütfuyla bizi durulacak yurda kondurdu. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmaz. Orada bize hiçbir usanç da dokunmaz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ki O, bizi kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Lütfundan bizi durulacak yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecektir."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, lütfuyla bu konak yerine bizi yerleştirdi: orada bize ne bir çatışma ve gerginlik bulaşır, ne de yorgunluk ya da bıkkınlık!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "O, lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fadlından bizi durulacak yurda kondurdu, burada bize yorgunluk gelmiyecek, burada bize usanç gelmiyecek"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "O (Rab) ki lutfuyla bizi durulacak yurda kondurdu. Orada bize ne bir yorgunluk dokunur ve ne de orada bize bir usanç dokunur."

 • Gültekin Onan

  "Ki O, bizi kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Ki fazl (-u inayet) inden bizi (ebedi) durulacak bir yurda kondurdu O. Burada bize hiçbir yorgunluk değmeyecek burada bize hiçbir usanç dokunmayacak".

 • İbni Kesir

  Ki O; lutfuyla bizi kalınacak diyara yerleştirdi. Orada bize ne bir yorgunluk dokunacaktır, ne de bıkkınlık gelecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Çünkü lütfu ile bizi kalıcı yurda yerleştirdi. Bize orada ne bir yorgunluk ne de bir bıkkınlık gelir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Çünkü O, lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi. Burada artık bize ne yorgunluk dokunacak, ne de usanç gelecek.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ki O, bizi fazlından Dar-ül Mukame'ye (cennet yaşamını yaşatacak özellikli yapıya) yerleştirdi.. . Onda ne bir yorgunluk dokunur bize, ne de bir usanç.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'O ki lütfuyla bizi durulacak yurda yerleştirdi. Orada ne bir yorulma ne de bir bıkkınlık duyarız.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O ki, bizi lütfundan kalınacak bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmayacak ve orada bize bir usanç gelmeyecek.

 • Progressive Muslims

  "The One who admitted us into the abode of eternal bliss, out of His grace. In it, no boredom touches us, nor does any fatigue."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Who has settled us in the enduring abode out of His bounty. There does not touch us herein fatigue, and there does not touch us herein weariness.”

 • Aisha Bewley

  He who has lodged us, out of His favour, in the Abode of Permanence where no weariness or fatigue affects us. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "He has admitted us into the abode of eternal bliss, out of His grace. Never do we get bored herein, never do we get tired."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "The One who admitted us into the abode of eternal bliss, out of His grace. In it, no boredom touches us, nor does any fatigue."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "The One who admitted us into the abode of eternal bliss, out of His grace. In it, no boredom touches us, nor does any fatigue."