Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Suçları kendilerini kuşatmış olanlar, melekleri görecekleri gün, onlar için hiç de sevindirici olmayacak, melekler onlara: "Boşuna beklemeyin size sevindirici haber imkansız." diyecekler.

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً
Yevme yerevnel melaikete la buşra yevme izin lil mucrimine ve yekulune hicran mahcura.
#kelimeanlamkök
1yevmegünيوم
2yeravnegördükleriراي
3l-melaiketemelekleriملك
4layoktur
5buşramüjdeبشر
6yevmeizinişte o gün
7lilmucriminesuçlularaجرم
8ve yekuluneve onlar derlerقول
9hicranyasaktırحجر
10mehcuranyasaklanmıştırحجر
  • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

    Melekleri görecekleri gün, işte o gün, suçlulara hiçbir sevinç haberi yoktur. Melekler, "Müjde size yasaktır, yasak!" derler.

  • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

    Melekleri görecekleri gün -işte o gün- suçlulara hiçbir müjde yoktur ve (o suçlular) "(Her yerden) tamamen engellenmişiz!" diyeceklerdir.

  • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

    Melekleri gördükleri gün, suçlular için iç açıcı bir gün olmayacaktır. "Tümüyle kuşatıldık!" derler.

  • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

    Suçları kendilerini kuşatmış olanlar, melekleri görecekleri gün, onlar için hiç de sevindirici olmayacak, melekler onlara: "Boşuna beklemeyin size sevindirici haber imkansız." diyecekler.

  • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

    Melekleri görecekleri gün de olacak. O gün suçluları sevindirecek bir şey olmayacak. Melekler onlara: "(Her şey size)Yasak! Yasaklanmıştır! (Artık size rahat yüzü yok)" derler.

  • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

    Melekleri görecekleri gün; o gün, suçlulara sevinçli haberler yoktur. Şöyle diyecekler: "Yasak edilmiştir; yasak!"

  • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

    Onlar bir gün melekleri görecekler, fakat o gün günahkarlar için hiç de iç açıcı olmayaccak. Ve onlar "(Eyvah), her yandan sarılmışız!" diyecekler.

  • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

    Melekleri görecekleri günde, o günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Şöyle diyecekler: "Yasaktır, yasaklanmıştır!"

  • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

    Melekleri görecekleri gün, suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara) derler ki: "(Size sevinçli haber) Yasaktır, yasak."

  • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

    Melekleri görecekleri gün, suçlulara o günde hiçbir sevinç haberi yoktur. Ve "Yasak yasak!" diyeceklerdir.

  • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

    (Oysa,) melekleri görecekleri Gün (gelip çatınca), o Gün, günaha gömülüp gitmiş olanlar için asla iyi haberler olmayacak; ve (o Gün böyleleri:) "(Vah bize, meğer) dönüşü olmamacasına (Allah'ın rahmetinden) kovulmuşuz!" diyecekler.

  • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

    Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. "Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız" diyecekler.

  • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

    Melaikeyi görecekleri gün, mücrimlere o gün müjde yoktur, yasak yasak diyeceklerdir

  • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

    Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara müjde yoktur ve onlar; (Size sevinmek) yasaktır, yasak!" derler.

  • Gültekin Onan

    Melekleri görecekleri gün, suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara) derler ki: "(Size sevinçli haber) Yasaktır, yasak."

  • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

    (Azab) melekleri (ni) görecekleri gün, (evet) o gün günahkarlara hiçbir sevinc haberi yokdur. (Melekler onlara: "Size) müjde yasak edilmişdir, yasak!" diyeceklerdir.

  • İbni Kesir

    Melekleri görecekleri gün; işte o gün, günahkarlara iyi haberler yoktur. Melekler: Size iyi haber yasaktır, yasak, derler.

  • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

    Melekleri gördükleri gün, işte o gün günahkarlara iyi bir haber yoktur. Melekler onlara şöyle der: -Yasaktır, yasak! (bütün iyiliklerden mahrumsunuz!)

  • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

    Gün gelecek, melekleri görecekler; fakat o gün o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak ve melekler onlara: "Sevinmek size haram! haram!" diyecekler.

  • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

    Melekleri gördükleri süreçte, hakikati inkar suçunu işlemiş olanlara müjde yoktur artık! Ve: "(Müjde - Esma kuvveleriyle tasarruf size) engellenmiş bir yasaktır, yasak!" derler.

  • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

    Melekleri gördükleri gün, suçlular için iç açıcı bir gün olmayacaktır. 'Tümüyle kuşatıldık,' derler.

  • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

    Suçları kendilerini kuşatmış olanlar, melekleri görecekleri gün, onlar için hiç de sevindirici olmayacak, melekler onlara: "Boşuna beklemeyin size sevindirici haber imkansız." diyecekler.

  • Progressive Muslims

    On the Day they see the Angels, that is not good news for the criminals. And they will Say: "Away to a place that is sealed off."

  • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

    The day they see the angels: — no glad tidings, that day, for the lawbreakers; and they will say: “A complete partition!”

  • Aisha Bewley

    On the Day they see the angels, there will be no good news that Day for the evildoers. They will say, ‘There is an absolute ban.’

  • Rashad Khalifa The Final Testament

    The day they see the angels, it will not be good news for the guilty; they will say, "Now, we are irreversibly confined."

  • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

    On the Day they see the angels, that is not good news for the criminals. And they will be saying: "An inviolable enclosure!"

  • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

    On the day they see the controllers, that is not good news for the criminals. They will say, "Away to a place that is sealed off."