Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa onların çoğunun gerçeğe kulak verdiğini veya akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar tıpkı hayvanlar gibidir. Hatta doğru yolu seçmede hayvanlardan daha yetersizdirler.

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَۜ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْـعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلاً۟
Em tahsebu enne ekserehum yesmeune ev ya'kılun, in hum illa kel en'ami bel hum edallu sebila.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2tehsebusanıyor musun ki?حسب
3ennegerçekten
4ekserahumonların çoğuكثر
5yesmeuneişitiyorlarسمع
6evveya
7yea'kilunedüşünüyorlarعقل
8indeğildir
9humonlar
10illaancak
11kalen'aamihayvanlar gibidirنعم
12belhatta
13humonlar
14edelludaha sapıktırضلل
15sebilenyolcaسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa sen, onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetini dinleyeceğini, yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvan gibidirler. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yoksa sen onların çoğunun gerçeği dinleyeceğini veya aklını kullanacağını mı sanıyorsun! Onlar (diğer canlılar) gibidir; hatta yol bakımından daha şaşkındırlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların çoğunun gerçekten işittiklerini yahut anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece çiftlik hayvanları gibidir; hayır, yolca daha da sapıktırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yoksa onların çoğunun gerçeğe kulak verdiğini veya akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar tıpkı hayvanlar gibidir. Hatta doğru yolu seçmede hayvanlardan daha yetersizdirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar aynı en'am (koyun, keçi, sığır, deve) gibidirler. Tuttukları yol aslında daha düşüktür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa onların çoğunun, duyduklarını veya aklını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidir. Hayır! Yol yönünden daha da şaşkındır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ya da, sanır mısın ki onların çoğu (ilahi mesajı) işitir veya (hakikati) akleder? Hayır, onlar sürü (içgüdüsüyle davranan) hayvan gibidirler, hatta yoldan sapma konusunda daha da beterdirler!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa sen bunların çoğunun işittiğini, akledip düşündüğünü mü sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca, hayvanlardan da şaşkındırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın (ve aşağı)dırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini veya kavradıklarını mı sanıyorsun? Onlar sırf hayvan gibi, hatta gidişçe daha sapkındırlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yoksa sen onlardan çoğunun (senin ulaştırdığın mesajı) dinlediklerini ve akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Hayır hayır, koyun sürüsü gibidir onlar: doğru yoldan hiç mi hiç haberleri yok!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa onların ekserisini işitirler veya akıl ederler mi zannediyorsun? Onlar sırf hayvan gibi hatta gidişçe daha sapkındırlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini, düşündüklerini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar, yolca (hayvanlardan) daha sapıktır.

 • Gültekin Onan

  Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da akleder mi sayıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın (ve aşağı)dırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa onların çoğunu hakıykaten (söz) dinlerler, yahud akıllanırlar mı sanıyorsun? Onlar, başka değil, dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki yolca daha sapıkdır.

 • İbni Kesir

  Yoksa sen, onların çoğunun dilediklerini veya aklettiklerini mi sanıyorsun? Başka değil, onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoksa, onların çoğunun söz dinlediğini veya akıllarını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini, yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi, hatta daha da şaşkındırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa sen onların çoğunluğunun, işittiklerini yahut akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar ancak en'am (koyun - sığır - deve) gibidirler; belki onlar tuttukları yol itibarıyla daha sapmışlardır (insan olmaktan)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların çoğunun gerçekten işittiklerini yahut anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece çiftlik hayvanları gibidir; hayır, yolca daha da sapıktırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yoksa onların çoğunun gerçeğe kulak verdiğini veya akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar tıpkı hayvanlar gibidir. Hatta doğru yolu seçmede hayvanlardan daha yetersizlerdir.

 • Progressive Muslims

  Or do you think that most of them hear or understand They are just like cattle. No, they are worse off.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If thou thinkest that most of them hear or reason — they are only as the cattle; nay, they are further astray in the path.

 • Aisha Bewley

  Do you suppose that most of them hear or understand? They are just like cattle. Indeed they are even more astray!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you think that most of them hear, or understand? They are just like animals; no, they are far worse.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or do you think that most of them hear or comprehend? They are just like livestock. No, they are worse off.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or do you think that most of them hear or understand? They are just like cattle. No, they are worse off.