Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve sen, ölümsüz Olan'a güvenip dayan. Ve O'nu övgü ile yücelt. O'nun kullarının suçlarından haberdar olması sana yeter.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّـحْ بِحَمْدِه۪ۜ وَكَفٰى بِه۪ بِذُنُوبِ عِبَادِه۪ خَب۪يراًۚۛ
Ve tevekkel alel hayyillezi la yemutu ve sebbih bi hamdih, ve kefa bihi bi zunubi ibadihi habira.
#kelimeanlamkök
1ve teve kkelve tevekkül etوكل
2ala
3l-hayyidiri olanaحيي
4lleziöyle ki o
5laasla
6yemutuölmezموت
7ve sebbihve tesbih etسبح
8bihamdihiO'nu överekحمد
9ve kefave kafidirكفي
10bihiO'nun
11bizunubigünahlarınıذنب
12ibadihikullarınınعبد
13habiranbilmesiخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayanınız. O'nu övgü ile anınız! Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ölümsüz diri olan (Allah)a güven ve O'nu hamd (övgü) ile tesbih et (yücelt)! Kullarının günahlarını bilen olarak O yeter.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve sen, ölümsüz Olan'a güvenip dayan. Ve O'nu övgü ile yücelt. O'nun kullarının suçlarından haberdar olması sana yeter.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ölmeyen, hep diri olan Sahibine dayan, her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeterlidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yaşayan ve Sonsuz Olana güven ve övgülerle yücelterek O'nu an. Kullarının suçlarından Haberli olarak, O yeterlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nihayet ölümsüz olan O mutlak diri Zat'a yaslan ve hamd ile O'nun aşkın yüceliğini dillendir! Zira kullarının günahından haberdar olma konusunda kimse O'nunla boy ölçüşemez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O hiç ölmeyecek diriye, o Hayy olana dayanıp güven, O'nu överek tespih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sen ölmeyecek olan diriye güven de O'nu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarına O'nun haberdar olması yeter.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öyleyse, ebediyyen ölmeyecek olan o mutlak diri varlığa güven ve O'nun sınırsız kudret ve yüceliğini övgülerle an, ki kimse kullarının günahlarından O'nun kadar haberdar değildir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül et. O'nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o hayyi la yemuta tevekkül (ve ı'timad) kıl da ona hamd ile tesbiyh eyle, kullarının günahlarına onun habir olması yeter

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve ölmeyen (diriy)e tevekkül et ve O'nu överek tesbih et. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

 • Gültekin Onan

  "Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Tanrı)ya tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ölmek şanından olmayan O Baakıy (Teala) ya güvenib dayan, Ona hamd ite tesbih (ve Onu tenzih) et. Onun kullarının günahlarından hakkıyle haberdar olması yeter.

 • İbni Kesir

  Sen; asla ölmeyen ve daima diri olana tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak kendisi yeter.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ölümsüz olan hayat sahibine güvenip bağlan! Onu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve O'nu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ölümsüz Diri'ye (özellikleriyle hakikatin olana) tevekkül et; Bi-HamdiHİ (O'nun Hamdı olarak) tespih et! Kullarının suçlarına, Habiyr (vakıf) olması yeterlidir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve sen, ölümsüz olana güvenip dayan. Ve O'nu övgü ile yücelt. O'nun kullarının günahlarından haberdar olması sana yeter.

 • Progressive Muslims

  And put your trust in the Eternal Who does not die, and glorify His praise. It is enough for Him that He is expert in the sins of His servants.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And place thou thy trust in the Living, who dies not; and give thou glory with His praise. And sufficient is He, of the transgressions of His servants, as one aware

 • Aisha Bewley

  Put your trust in the Living who does not die and glorify Him with praise. He is well aware of the wrong actions of His slaves:

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall put your trust in the One who is Alive - the One who never dies - and praise Him and glorify Him. He is fully Cognizant of His creatures' sins.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andput your trust in the Eternal Who does not die, and glorify His praise. It is enough for Him that He is expert in the sins of His servants.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Put your trust in the Eternal Who does not die, and glorify His praise. It is enough for Him that He is Ever-aware in the sins of His servants.