Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve onlar, "Rabbimiz! Eşlerimizden ve soyumuzdan bize göz aydınlığı bağışla. Ve bizi takva sahiplerine önder yap!" derler.

وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّـنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَاماً
Vellezine yekulune rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrete a'yunin vec'alna lil muttekine imama.
#kelimeanlamkök
1vellezineve onlar
2yekulunederlerقول
3rabbenaRabbimizربب
4heblutfeyleوهب
5lenabize
6min
7ezvacinaeşlerimiziزوج
8ve zurriyyatinave çocuklarımızıذرر
9kurratesevinciقرر
10ea'yuningözlerعين
11vec'alnave bizi yapجعل
12lilmuttekinemuttakilereوقي
13imamenönderامم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, "Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler, çocuklar bağışla ve bizi, Allah'a saygılı olanlara önder yap!" derler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar şöyle dua ederler: "Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize gözler aydınlığı ver ve bizi muttakîlere (duyarlı olanlara) önder kıl!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki "Efendimiz, eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için bir mutluluk kaynağı yap ve bizi önde giden erdemlilerden kıl" derler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve onlar, "Rabbimiz! Eşlerimizden ve soyumuzdan bize göz aydınlığı bağışla. Ve bizi takva sahiplerine önder yap!" derler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar şöyle dua ederler: "Sahibimiz! Bize göz bebeği eşler ve göz bebeği evlatlar ver. Bizi kendini koruyanların başında(önder,rehber) eyle",

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yakarışlarını, şöyle yaparlar: "Efendimiz! Eşlerimizden ve soyumuzdan bize göz aydınlığı bağışla ve sorumluluk bilinci taşıyanlara bizi öncü yap!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onlar derler ki: "Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver ve bizi muttakilere önder eyle!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz, lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl!" derler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar ki, "Ey Rabbimiz!" diye niyaz ederler, "Bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet; bizi Sana karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için örnek ve öncü yap!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve onlar ki ya rabbena! lutfunla bizlere zevcelerimizden, zürriyyetlerimizden gözler süruru ihsan buyur ve bizi müttekıylere pişüva kıl derler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve: "Rabbimiz, bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lutfeyle ve bizi korunanlara önder yap!" derler.

 • Gültekin Onan

  Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözler aydınlığı olacak (çocuk)lar armağan et ve bizi takva sahiplerine imam kıl" diyenlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar ki "Ey Rabbimiz, derler bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözler (imizin) bebeği olacak (saalik insanlar) ihsan et. Bizi takvaa saahiblerine rehber kıl".

 • İbni Kesir

  Onlar ki; Rabbımız, eşlerimiz ve çocuklarımız hususunda gözümüzü aydın kıl, bizi müttakilere imam yap, derler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar: -Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözlerimizi aydın kılacak (iyi çocuklar) bağışla! Bizi takva sahiplerine öncü yap! derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve şöyle niyaz ederler: "Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün, gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle, bizi müttakilere önder eyle!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar ki: "Rabbimiz.. . Eşlerimizden (veya bedenlerimizden) ve evlatlarımızdan (bedeni çalışmalarımızın semeresinden) göz aydınlığı (cennet yaşamını) oluşturacakları bize ihsan et; bizi, korunmak isteyenlere uyulası önder kıl" derler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki, 'Rabbimiz, eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için bir mutluluk kaynağı yap ve bizi önde giden erdemlilerden kıl,' derler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve onlar, "Rabb'imiz! Eşlerimizden ve soyumuzdan bize göz aydınlığı bağışla. Ve bizi takva sahiplerine önder yap!" derler.

 • Progressive Muslims

  And those who Say: "Our Lord, grant us from our mates and our progeny what will be the comfort of our eyes, and make us role models the righteous. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who say: “Our Lord: give Thou to us from our wives and our progeny a comfort of the eyes, and make Thou us a model for those of prudent fear,”

 • Aisha Bewley

  those who say, ‘Our Lord, give us joy in our wives and children and make us a good example for those who have taqwa’;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And they say, "Our Lord, let our spouses and children be a source of joy for us, and keep us in the forefront of the righteous."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthose who say: "Our Lord, grant us from our mates and our progeny what will be the comfort of our eyes, and make us leaders for the righteous."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who say, "Our Lord, grant us from our mates and our progeny what will be the comfort of our eyes, and make us role models for the righteous."